10 Ocak 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 10 Ocak 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 2
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Şerit değiştirmek yasaktır.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
D
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 4
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya yolunu
B
Yola yayanın çıkabileceğini
C
Yaya geçidini
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 6
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otomobile
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Otobüse
Soru 7
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 8
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
B
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
C
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
D
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
Soru 9
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 10
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 11
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss560
B
ss562
C
ss561
D
ss559
Soru 12
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
80
C
60
D
100
Soru 13
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss442
B
ss409
C
ss346
D
ss369
Soru 14
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
Gece körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 15
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Far anahtarı
C
Sigorta
D
Sinyal ampulü
Soru 18
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Taşıt yolu (Kaplam)
B
Hemzemin geçit
C
Terminal
D
Banket
Soru 19
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Radyatörde antifrizin olmaması
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Karterde yağın kalmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 20
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
İş makinası
B
Traktör
C
Otobüs
D
At arabası
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Açılabilir tavan
C
Emniyet kemeri
D
Park sensörü
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
Soru 23
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 24
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 26
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Trafik görevlisine
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 27
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Takip mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 28
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
Tali yol kavşağına yaklaştığını
Soru 29
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Köprücük kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 30
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 31
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss572
C
ss573
D
ss571
Soru 32
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Saf su
B
Asit
C
Alkol
D
Antifiriz
Soru 33
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Durumun kötüleşmesini önlemek
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 35
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 36
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
Yalnız 4
C
2, 6 ve 7
D
1, 3 ve 6
Soru 37
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I,II ve III
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Solunum sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Rastgele hareket ettirilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 40
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Fren
Soru 41
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
120
C
90
D
80
Soru 42
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Vites kutusu
B
Manifold
C
Buji
D
Teker jantı
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kırıkların tespit edilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 44
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss566
C
ss565
D
ss563
Soru 46
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
3,5
C
1,5
D
2,5
Soru 47
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
B
Trafik görevlisine bilgi vermesi
C
Hız sınırlarına uyması
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Sadece traktörün girebileceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 49
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Motor soğutma suyu
Soru 50
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Şok pozisyonu
C
Yarı oturuş pozisyonu
D
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir