10 Ocak 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 10 Ocak 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss409
B
ss369
C
ss346
D
ss442
Soru 2
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 3
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 4
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 5
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 6
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Sinyal ampulü
C
Flaşör
D
Sigorta
Soru 8
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Fren
Soru 9
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
İki gözü görmeyen
B
Gece körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
Renk körlüğü
Soru 10
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Dik oturuş
D
Baş geride yarı oturuş
Soru 11
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 12
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Toplardamar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Kılcal damar kanamaları
D
Atardamar kanamaları
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Dolaşımın değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 14
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 15
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Köprücük kemiği
C
Kürek kemiği
D
Ön kol kemiği
Soru 17
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
3,5
C
1,5
D
2,5
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Emniyet kemeri takmak
B
Aşırı hız yapmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 19
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Işıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 20
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss561
B
ss560
C
ss562
D
ss559
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss566
C
ss563
D
ss565
Soru 22
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Şarj lambasının yanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 23
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
Soru 24
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 25
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Banket
C
Taşıt yolu (Kaplam)
D
Hemzemin geçit
Soru 26
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Karterde yağın kalmaması
C
Depodaki yakıtın azalması
D
Radyatörde antifrizin olmaması
Soru 27
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
Otobüse
C
Otomobile
D
İş makinesine
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 29
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 30
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
İş makinası
C
Traktör
D
Otobüs
Soru 31
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
C
Hız sınırlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 32
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
80
D
120
Soru 33
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1, 3 ve 6
C
1 ve 7
D
Yalnız 4
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
D
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Boşaltım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 36
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
40
C
80
D
100
Soru 37
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Alkol
B
Saf su
C
Antifiriz
D
Asit
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Açılabilir tavan
B
Emniyet kemeri
C
Park sensörü
D
Polen filtresi
Soru 39
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss570
C
ss571
D
ss573
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörün giremeyeceğini
Soru 41
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Durumun kötüleşmesini önlemek
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın giremeyeceğini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yaya geçidini
Soru 44
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 45
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
C
Yarı oturuş pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 46
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Motor soğutma suyu
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Kanama varsa, hemen durdurulması
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 49
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 50
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Teker jantı
C
Vites kutusu
D
Manifold
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..