10 Ocak 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 10 Ocak 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kaburga kemiği
B
Köprücük kemiği
C
Ön kol kemiği
D
Kürek kemiği
Soru 2
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss346
B
ss369
C
ss409
D
ss442
Soru 3
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 4
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Atardamar kanamaları
B
Kılcal damar kanamaları
C
Burun kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörün giremeyeceğini
Soru 6
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Soru 7
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
1 ve 7
B
Yalnız 4
C
2, 6 ve 7
D
1, 3 ve 6
Soru 8
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Teker jantı
C
Manifold
D
Vites kutusu
Soru 9
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
At arabası
B
Otobüs
C
İş makinası
D
Traktör
Soru 10
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 11
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 12
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Trafik görevlisine bilgi vermesi
B
Hız sınırlarına uyması
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 13
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Park sensörü
B
Polen filtresi
C
Açılabilir tavan
D
Emniyet kemeri
Soru 17
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
B
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
C
Tali yol kavşağına yaklaştığını
D
Bölünmüş yola gireceğini
Soru 18
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 19
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
4,5
C
3,5
D
1,5
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss573
C
ss572
D
ss571
Soru 22
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
B
Şerit değiştirmek yasaktır.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın çıkabileceğini
B
Yola yayanın giremeyeceğini
C
Yaya yolunu
D
Yaya geçidini
Soru 25
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
B
Yarı oturuş pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
Soru 26
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss560
B
ss561
C
ss559
D
ss562
Soru 27
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Alkol
B
Saf su
C
Asit
D
Antifiriz
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Flaşör
C
Sinyal ampulü
D
Sigorta
Soru 29
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
120
D
80
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Kırıkların tespit edilmesi
Soru 31
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 32
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor soğutma suyu
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 33
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Gece körlüğü
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
İlaçla tedavi etmek
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 35
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Sis ışıklarının
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Kanama varsa, hemen durdurulması
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 37
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Takip mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 38
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otobüse
B
Otomobile
C
İş makinesine
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 39
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
D
Kendi can güvenliğini riske atması
Soru 41
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı yüzüstü yan yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 42
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
60
C
80
D
100
Soru 43
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
Soru 44
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 45
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Taşıt yolu (Kaplam)
C
Banket
D
Terminal
Soru 46
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Sürücülerin belgelerini vermek
D
Muayene istasyonlarını denetlemek
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss566
C
ss565
D
ss563
Soru 48
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs
Soru 49
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Karterde yağın kalmaması
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 50
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Fren
C
Diferansiyel
D
Motor
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 10 Ocak 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..