Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yola yayanın çıkabileceğini
B
Yola yayanın giremeyeceğini
C
Yaya yolunu
D
Yaya geçidini
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
Soru 4
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss559
B
ss560
C
ss561
D
ss562
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Sigorta
B
Flaşör
C
Far anahtarı
D
Sinyal ampulü
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün giremeyeceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Sürücülerin belgelerini vermek
B
Araçların muayenelerini yapmak
C
Muayene istasyonlarını denetlemek
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 8
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
ss578
A
Motor soğutma suyu
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 9
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kırıkların tespit edilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 11
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss574
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Şerit değiştirmek yasaktır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Emniyet kemeri
B
Açılabilir tavan
C
Polen filtresi
D
Park sensörü
Soru 13
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss570
B
ss571
C
ss572
D
ss573
Soru 14
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss565
B
ss564
C
ss566
D
ss563
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 17
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Teker jantı
B
Vites kutusu
C
Buji
D
Manifold
Soru 18
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 19
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Antifiriz
B
Alkol
C
Saf su
D
Asit
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Kanama varsa, hemen durdurulması
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Rastgele hareket ettirilmesi
Soru 21
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
Renk körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
90
D
120
Soru 23
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss442
B
ss409
C
ss369
D
ss346
Soru 24
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
100
C
60
D
80
Soru 25
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Trafik görevlisine bilgi vermesi
B
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C
Hız sınırlarına uyması
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Emniyet kemeri takmak
Soru 27
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Karterde yağın kalmaması
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Depodaki yakıtın azalması
Soru 28
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sahibi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 29
I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 30
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Işıklı trafik işaret cihazına
Soru 31
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
Yalnız 4
B
2, 6 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
1 ve 7
Soru 32
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Birinci derece yanığı olan
C
Kolunda yara ve kırık olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 33
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 34
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Dik oturuş
Soru 35
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Traktör
B
At arabası
C
İş makinası
D
Otobüs
Soru 36
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
C
Tali yol kavşağına yaklaştığını
D
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 37
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Otobüse
D
Otomobile
Soru 38
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 39
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Toplardamar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Burun kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 40
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Kürek kemiği
B
Köprücük kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Ön kol kemiği
Soru 41
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 42
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
3,5
C
2,5
D
4,5
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru 44
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
Şarj lambasının yanmasına
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 45
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Taşıt yolu (Kaplam)
B
Hemzemin geçit
C
Terminal
D
Banket
Soru 46
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
İlaçla tedavi etmek
D
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
Soru 48
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor
B
Egzoz
C
Fren
D
Diferansiyel
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Soru 50
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
ss574
A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
2 numaralı şeridi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir