Anasayfa / İlk Yardım Soruları / 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
A
Rastgele hareket ettirilmesi
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Kanama varsa, hemen durdurulması
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
A
Durumun kötüleşmesini önlemek
B
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
C
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 3
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
100
C
60
D
80
Soru 4
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Omurgasında kırık olan
Soru 5
Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş geride yarı oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 6
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
A
Burun kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Kılcal damar kanamaları
D
Atardamar kanamaları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A
Köprücük kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kürek kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 11
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I,II ve III
D
I ve II
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kırıkların tespit edilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 13
- Bir el alına yerleştirilir.
- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
- Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
B
Yarı oturuş pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 İlk Yardım Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan İlk Yardım Soruları’nı çözerek sınava daha iyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir