Anasayfa / Trafik Soruları / 10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
İstediği şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
3 numaralı şeridi
D
2 numaralı şeridi
Soru 2
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss570
C
ss571
D
ss573
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yola yayanın giremeyeceğini
C
Yaya yolunu
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Park sensörü
B
Emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Açılabilir tavan
Soru 5
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss561
B
ss562
C
ss559
D
ss560
Soru 6
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Gece körlüğü
Soru 7
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Otobüs
B
At arabası
C
İş makinası
D
Traktör
Soru 8
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 10
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 12
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
Bölünmüş yola gireceğini
B
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
C
Tali yol kavşağına yaklaştığını
D
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 13
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
110
C
90
D
120
Soru 14
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 15
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 16
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 17
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Sadece traktörün girebileceğini
D
Traktörlerin park edebileceğini
Soru 19
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otobüse
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
İş makinesine
D
Otomobile
Soru 20
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
Yalnız 4
B
1, 3 ve 6
C
1 ve 7
D
2, 6 ve 7
Soru 21
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Muayene istasyonlarını denetlemek
C
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
D
Sürücülerin belgelerini vermek
Soru 22
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Trafik görevlisine
B
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Işıklı trafik işaret cihazına
Soru 23
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Hemzemin geçit
B
Banket
C
Terminal
D
Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 24
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Hız sınırlarına uyması
C
Trafik görevlisine bilgi vermesi
D
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
Soru 25
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Sis ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 26
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
1,5
C
3,5
D
2,5
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss564
B
ss565
C
ss566
D
ss563
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir