Anasayfa / Trafik Soruları / 10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

10 Ocak 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 10 Ocak 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss568
A
Yaya geçidini
B
Yaya yolunu
C
Yola yayanın giremeyeceğini
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 2
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
A
İntikal mesafesi
B
Takip mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 3
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
B
Emniyet kemeri takmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Polen filtresi
B
Emniyet kemeri
C
Park sensörü
D
Açılabilir tavan
Soru 6
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A
İstediği şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
3 numaralı şeridi
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
110
C
120
D
90
Soru 8
I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
A
ss572
B
ss573
C
ss570
D
ss571
Soru 10
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
ss509
A
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
B
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C
Şerit değiştirmek yasaktır.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 11
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
İki gözü görmeyen
C
Gece körlüğü
D
Renk körlüğü
Soru 12
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss576
A
Traktör
B
İş makinası
C
Otobüs
D
At arabası
Soru 13
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Sis ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 14
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
ss575
A
2, 6 ve 7
B
1 ve 7
C
1, 3 ve 6
D
Yalnız 4
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
A
ss566
B
ss564
C
ss563
D
ss565
Soru 16
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
3,5
C
2,5
D
4,5
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss567
A
Sadece traktörün girebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Traktörün geçebileceğini
Soru 18
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktöre
B
İş makinesine
C
Otomobile
D
Otobüse
Soru 19
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Hemzemin geçit
C
Banket
D
Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 20
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A
ss562
B
ss559
C
ss560
D
ss561
Soru 21
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Sürücülerin belgelerini vermek
C
Muayene istasyonlarını denetlemek
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 22
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss569
A
İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
B
Tali yol kavşağına yaklaştığını
C
Bölünmüş yola gireceğini
D
İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru 23
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Trafik görevlisine
D
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 24
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss558
A
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
D
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Soru 26
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
B
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
C
Hız sınırlarına uyması
D
Trafik görevlisine bilgi vermesi
Soru 27
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir