12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 12 Ocak 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 12 Ocak 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
soru33 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Duraklamak
B
Araç içi ışıkları yakmak
C
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
A
Yolcu ve yük
B
Harita ve kroki
C
Yangın tüpü
D
Reflektör
Soru 3
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hava yastığı (Airbag)
B
Hafızalı koltuk
C
ABS fren
D
Otomatik hız kontrol
Soru 4
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 5
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru18 3 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızlan
B
Geç
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş ve dur
Soru 6
Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
2 yıl
B
30 gün
C
6 ay
D
3 ay
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 8
Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 9
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ karteri
B
Yağ filtresi
C
Yağ göstergesi
D
Yağ çubuğu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Mide
B
Kalp
C
Karaciğer
D
Böbrek
Soru 11
Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kaburga kemiği
B
Kalça kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kol kemiği
Soru 12
I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 13
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Fitil ile
C
Buji kıvılcımı ile
D
Kendi kendine
Soru 14
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Soru 15
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
soru27 2 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
35
C
140
D
70
Soru 16
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Traktör
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 17
Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
A
Bilinç kaybı olan
B
Nabız sayısı düşük olan
C
Solunum güçlüğü olan
D
Kalbi duran
Soru 18
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru22 3 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Girişi olmayan yol
B
Geçme yasağı sonu
C
İleri mecburi yön
D
Hız sınırlaması sonu
Soru 19
Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
B
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
C
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
D
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 20
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru32 1 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
2 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Sinyal lambalar
B
Sis lambaları
C
Geri vites lambaları
D
Park lambaları
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
B
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Soru 24
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için
B
Trafikteki kaza sayısını azaltmak için
C
Sağlık personeli niteliğini kazanmak için
D
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
Soru 25
Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
A
Millî Eğitim Müdürlüğü
B
Belediye
C
Mahalle muhtarları
D
Tarım İl Müdürlüğü
Soru 26
Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Eski ve aşınmış lastikler
B
Alaşımlı jant
C
Uzun yakıt boruları
D
Tam şarjlı akü
Soru 27
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
soru28 4 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 28
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
soru20 1 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
B
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
C
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
D
Hız sabit tutulur.
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
A
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
B
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Soru 30
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Dik oturuş
D
Yarı oturuş
Soru 31
Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Kırmızı ışıkta
B
Sarı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Soru 32
Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Direksiyon simidinin
B
Motor yağının
C
Radyatörün
D
Dikiz aynalarının
Soru 33
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A
Kılcal damar
B
Yırtık kanaması
C
Toplardamar
D
Atardamar
Soru 34
Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 35
I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 36
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Gabari
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Geçiş hakkı
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 38
Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
A
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
B
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
D
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 40
• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A
Kalp spazmı
B
Baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Akciğer delinmesi
Soru 41
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 42
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
B
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
D
Motor yüksek devirde kullanılır.
Soru 43
Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Yolculara
B
Yayalara
C
Sürücülere
D
Araçlara
Soru 44
Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
C
Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D
Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Yakıt sisteminin hava yapması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Yakıt deposunun delinmesi
D
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
Soru 46
I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 47
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru24 3 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taralı alana girilmez
B
Bisiklet yolu
C
Yaya geçidi
D
Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru 48
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Soru 49
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru26 4 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geçmek için en sol şeridi kullanması
B
En sağ şeride geçerek seyretmesi
C
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
D
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
Soru 50
Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
B
Maddi hasarlı kazalarda
C
Yaralanmalı kazalarda
D
Ölümlü kazalarda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 12 Ocak 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 12 Ocak 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir