12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 12 Ocak 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 12 Ocak 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş kolaylığı
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş hakkı
D
Gabari
Soru 2
Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 3
I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 5
Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
15
B
5
C
10
D
20
Soru 6
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
soru33 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
B
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
C
Duraklamak
D
Araç içi ışıkları yakmak
Soru 7
Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Yayalara
B
Yolculara
C
Sürücülere
D
Araçlara
Soru 8
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru26 4 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
En sağ şeride geçerek seyretmesi
B
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
C
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
D
Geçmek için en sol şeridi kullanması
Soru 9
Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
B
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
C
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
D
Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Böbrek
B
Mide
C
Karaciğer
D
Kalp
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
A
Reflektör
B
Yangın tüpü
C
Yolcu ve yük
D
Harita ve kroki
Soru 12
• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A
Dalak yırtılması
B
Baş yaralanması
C
Kalp spazmı
D
Akciğer delinmesi
Soru 13
Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Uzun yakıt boruları
B
Eski ve aşınmış lastikler
C
Alaşımlı jant
D
Tam şarjlı akü
Soru 14
Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Nabız sayısı düşük olan
C
Bilinç kaybı olan
D
Solunum güçlüğü olan
Soru 15
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Buji kıvılcımı ile
D
Kendi kendine
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
A
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
B
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
D
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Soru 17
Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
A
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
C
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
D
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
B
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 19
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hafızalı koltuk
B
Otomatik hız kontrol
C
ABS fren
D
Hava yastığı (Airbag)
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Soru 21
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
soru28 4 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 22
Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C
Kırmızı ışıkta
D
Sarı ışıkta
Soru 23
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru22 3 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hız sınırlaması sonu
B
Geçme yasağı sonu
C
Girişi olmayan yol
D
İleri mecburi yön
Soru 24
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru18 3 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşla
B
Geç
C
Sağa yanaş ve dur
D
Hızlan
Soru 25
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 26
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Sağlık personeli niteliğini kazanmak için
B
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için
C
Trafikteki kaza sayısını azaltmak için
D
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
Soru 27
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 28
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğu
B
Yağ karteri
C
Yağ göstergesi
D
Yağ filtresi
Soru 29
I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Sis lambaları
B
Park lambaları
C
Geri vites lambaları
D
Sinyal lambalar
Soru 31
Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A
Yaralanmalı kazalarda
B
Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
C
Ölümlü kazalarda
D
Maddi hasarlı kazalarda
Soru 32
Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
3 ay
B
30 gün
C
2 yıl
D
6 ay
Soru 33
Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
B
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 34
Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kol kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kalça kemiği
Soru 35
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 36
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru24 3 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlama uyarı çizgileri
B
Yaya geçidi
C
Taralı alana girilmez
D
Bisiklet yolu
Soru 37
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A
Yırtık kanaması
B
Atardamar
C
Toplardamar
D
Kılcal damar
Soru 38
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Traktör
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
Minibüs
Soru 39
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
soru27 2 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
70
C
35
D
140
Soru 40
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 42
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
soru20 1 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
B
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
C
Hız sabit tutulur.
D
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
Soru 43
Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
A
Millî Eğitim Müdürlüğü
B
Belediye
C
Tarım İl Müdürlüğü
D
Mahalle muhtarları
Soru 44
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru32 1 12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
2 numaralı araca yol vermeli
Soru 45
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Yakıt deposunun delinmesi
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
D
Yakıt sisteminin hava yapması
Soru 47
I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
B
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
Soru 49
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
B
Motor yüksek devirde kullanılır.
C
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
D
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
Soru 50
Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Radyatörün
B
Direksiyon simidinin
C
Dikiz aynalarının
D
Motor yağının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 12 Ocak 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 12 Ocak 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir