12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
D
Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Yüzün soğuk su ile yıkanması
B
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru 3
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
B
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
C
Aracının bakımını zamanında yaptırması
D
Aracının eski parçalarını çevreye atması
Soru 4
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Yüzün yaralanması
B
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
C
El bileğinin burkulması
D
Köprücük kemiğinin kırılması
Soru 5
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
soru37 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav SorularıTabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
B
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
C
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
Soru 6
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Telikeli madde taşıyan taşıt
B
Otomobil
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Motosiklet
Soru 7
Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Asit
B
Antifriz
C
Yağ
D
Saf su
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
Soru 9
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
soru18 1 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Oklu ışık kırmızı yandığında
B
Oklu ışık sarı yandığında
C
Oklu ışık yeşil yandığında
D
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
Soru 10
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
soru16 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisiklet yolu
B
Banket
C
Yaya geçidi
D
Yaya yolu
Soru 11
I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 13
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Kalça kemiği kırık olan
B
Omurga kırığı olan
C
Şoka girmiş olan
D
Kol kemiği kırık olan
Soru 14
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Nabız sayısının azalmasından
B
Göğüs kafesinin yükselmesinden
C
Vücut sıcaklığının azalmasından
D
Yüzünün sararmasından
Soru 15
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Motosiklet
D
Minibüs
Soru 16
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru17 7 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlatma işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Geç işareti
D
Dur işareti
Soru 17
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karnın ön üst kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Kolun üst kısmı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 19
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru30 1 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İş makinesi
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Traktör
Soru 20
Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa geniş, sola dar
B
Sağa ve sola geniş
C
Sağa ve sola dar
D
Sağa dar, sola geniş
Soru 21
Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Supap ayarı
B
Rölanti ayarı
C
Rot ayarı
D
Far ayarı
Soru 22
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Bisiklet
Soru 25
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Birinci derecede yanığı olan
B
Ayak bileğinde burkulma olan
C
Ölmüş olan
D
Ağır kanamalı olan
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesi
B
Jantın eğilmesi
C
Sürüş konforunun azalması
D
Fren hidroliğinin azalması
Soru 27
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
soru26 2 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Önündeki aracı geçmesi
B
Hız sınırını aşması
C
Hızını azaltması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 28
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Denetimlerde problem yaşamamak
C
Ceza almaktan çekinmek
D
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
Soru 29
Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
A
Diferansiyel
B
Şaft
C
Vites kutusu
D
Amortisör
Soru 30
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Trafik yasaklarına
B
Hız sınırlamasına
C
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
D
Çevreyi rahatsız etmemeye
Soru 31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
B
Otobüslerin park yerini
C
Otobüsün giremeyeceğini
D
Otobüs yolunu
Soru 32
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 33
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
soru49 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
B
Motor devri düşürülür.
C
Araç sürülmeye devam edilir.
D
Motor devri yükseltilir.
Soru 34
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Dolaşım sistemini
B
Hareket sistemini
C
Boşaltım sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 35
I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
Soru 36
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisiklet yolu
B
Motorlu bisiklet yolu
C
Bisiklet giremez
D
Motosiklet yolu
Soru 37
Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların en altında
B
Plakaların 1 cm üzerinde
C
Plakaların ortasında
D
Plakaların 1 cm altında
Soru 38
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Kontak anahtarı
B
Buji
C
Distribütör
D
Flaşör
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Yakıt filtresi
B
Yağ filtresi
C
Polen filtresi
D
Hava filtresi
Soru 40
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
soru19 1 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırması
B
Vitesi boşa alması
C
Sert fren yapması
D
Uygun vitesle inmesi
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Vantilatör kayışının sıkı olması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Far ayarının bozulması
Soru 43
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ayak bölgesinden yılan sokması
B
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
C
Beyin kanaması
D
Şok durumu
Soru 44
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp krizi
B
Yüksek ateş
C
Görme bozukluğu
D
Ayak bileğinde burkulma
Soru 45
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Dönüş ışıklarının
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Sis veya park ışıklarının
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
B
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
C
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
D
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
Soru 47
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru25 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
En sağ şeritte
B
Bankette
C
En sol şeritte
D
Orta şeritte
Soru 48
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
200
B
150
C
120
D
100
Soru 49
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Minibüs, kamyona
B
Hızı fazla olan, diğerine
C
Kamyon, minibüse
D
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
Soru 50
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
soru28 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
B
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C
2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
D
1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.