Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavları yıllardır aynı soru konuları ve sayı dağılımlarıyla devam etmektedir. Yeni sürücü adayları ehliyet yazılı sınavını geçmek için geçmiş yıllarda çıkan sorulardan yararlanarak başarı elde edebilirler. Özellikle adayların dikkatini çeken 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları ile birçok kişi başarılı olmuştur. Bu sınav sorularına kısaca göz gezdirerek bile karşınıza çıkacak soru türlerini görebilirsiniz. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına göre hazırlanarak ehliyet yazılı sınavında başarı elde edebilirsiniz.  Sizler için aşağıda da geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularından örnekler hazırladık. Bu sorulardan da yararlanabilirsiniz.

12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ölmüş olan
B
Ağır kanamalı olan
C
Birinci derecede yanığı olan
D
Ayak bileğinde burkulma olan
Soru 2
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Boşaltım sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Hareket sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 3
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 4
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Yüzünün sararmasından
B
Nabız sayısının azalmasından
C
Vücut sıcaklığının azalmasından
D
Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru 5
I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 6
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasık iç kısmı
B
Kolun üst kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Karnın ön üst kısmı
Soru 7
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Şok durumu
B
Beyin kanaması
C
Ayak bölgesinden yılan sokması
D
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
B
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Yüzün soğuk su ile yıkanması
Soru 9
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Yüzün yaralanması
B
El bileğinin burkulması
C
Köprücük kemiğinin kırılması
D
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru 10
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Şoka girmiş olan
B
Omurga kırığı olan
C
Kol kemiği kırık olan
D
Kalça kemiği kırık olan
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru 12
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp krizi
B
Yüksek ateş
C
Görme bozukluğu
D
Ayak bileğinde burkulma
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
B
Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
C
Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 15
I- Yer işaretlemeleri II- Trafik işaret levhaları III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 16
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Banket
B
Yaya yolu
C
Yaya geçidi
D
Bisiklet yolu
Soru 17
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
A
Geç işareti
B
Dur işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 18
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
A
Oklu ışık sarı yandığında
B
Oklu ışık yeşil yandığında
C
Oklu ışık kırmızı yandığında
D
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
Soru 19
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını artırması
B
Sert fren yapması
C
Vitesi boşa alması
D
Uygun vitesle inmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Otobüs yolunu
B
Otobüslerin park yerini
C
Otobüsün giremeyeceğini
D
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
Soru 23
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
A
Bisiklet yolu
B
Motosiklet yolu
C
Bisiklet giremez
D
Motorlu bisiklet yolu
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A
Bankette
B
Orta şeritte
C
En sağ şeritte
D
En sol şeritte
Soru 26
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını azaltması
B
Hız sınırını aşması
C
Önündeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 27
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Telikeli madde taşıyan taşıt
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 28
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A
1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
B
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C
2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
D
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
Soru 29
Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa ve sola dar
B
Sağa ve sola geniş
C
Sağa dar, sola geniş
D
Sağa geniş, sola dar
Soru 30
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Otobüs
B
Traktör
C
Otomobil
D
İş makinesi
Soru 31
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Hız sınırlamasına
B
Trafik yasaklarına
C
Çevreyi rahatsız etmemeye
D
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 32
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Minibüs, kamyona
B
Kamyon, minibüse
C
Hızı fazla olan, diğerine
D
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
Soru 33
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
100
B
120
C
150
D
200
Soru 34
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Dönüş ışıklarının
B
Sis veya park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 35
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
C
Denetimlerde problem yaşamamak
D
Ceza almaktan çekinmek
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 37
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
Soru 38
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 39
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Minibüs
D
Motosiklet
Soru 40
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A
Aracının eski parçalarını çevreye atması
B
Aracının bakımını zamanında yaptırması
C
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
D
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
Soru 41
Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
A
Şaft
B
Amortisör
C
Vites kutusu
D
Diferansiyel
Soru 42
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Buji
B
Flaşör
C
Distribütör
D
Kontak anahtarı
Soru 43
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Jantın eğilmesi
B
Fren hidroliğinin azalması
C
Sürüş konforunun azalması
D
Bijon somunlarının gevşemesi
Soru 46
Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Rot ayarı
B
Far ayarı
C
Supap ayarı
D
Rölanti ayarı
Soru 47
Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların ortasında
B
Plakaların en altında
C
Plakaların 1 cm altında
D
Plakaların 1 cm üzerinde
Soru 48
Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Yağ
B
Asit
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 49
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor devri düşürülür.
C
Araç sürülmeye devam edilir.
D
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Vantilatör kayışının sıkı olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyet Yazılı Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

Ehliyet sınavı farklı konu içeriklerinden oluşmaktadır. Bu konu dağılımlarına göre toplamda adaylara 50 soru yöneltilir. Bu elli sorunun her biri iki puan olacak şekildedir. Aday bu sorulardan sadece 35 tanesini yaparak barajı yakalayabilir. Her soru iki puan olduğundan kişi 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan almış olacaktır. Bu şekilde ehliyet yazılı sınavından başarı elde edebilirsiniz. Sınavı geçen adaylar direksiyon sınavına tabi tutulacaklardır. Bu sınavı da başarı ile geçtikten sonra artık ehliyetinizi alabilirsiniz.  12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları ve diğer yıllarda çıkan sorular konu başlığı olarak birbiri ile aynı olduğundan bu sorulara çalışarak rahatlıkla yazılı sınavdan yeterli puanı alabilirsiniz.

Ehliyet Sınavında Hangi Sorular Soruluyor

Ehliyet sınavında kişinin alacağı ehliyete göre farklı alanlarda sorular soruluyor. A1, A2, A, B1,B,D gibi ehliyetler için trafik adabı, trafik ve çevre, ilk yardım, araç tekniği alanlarından sorular çıkıyor. Bu alanların soru dağılımları da kendi içlerinde farklı şekilde oluyor. Sınava girecek olan adayın ilk yardım bölümünden 12 soru, trafik ve çevre bölümünden 23, araç tekniği bölümünden 9, trafik adabı bölümünden ise 6 soruyu yanıtlaması gerekmektedir. Toplamda bu 50 soru için adaylara 60 dakikalık bir süre verilir.  12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları sizler için örnek olacaktır. Bu sorulara bakarak ehliyet sınavınızı daha kolay geçebilirsiniz. Bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek süre konusunda da pratiklik kazanabilirsiniz. Sınav test olacağı gibi 4 şıktan oluşmaktadır. Kodlama sistemi ile sınav kağıdına işaretleme yapmanız istenecektir. Diğer MEB sınavlarında olduğu gibi 4 yanlış bir doğruyu götürmez.

Ehliyet Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

Ehliyet sınavları hemen hemen geçmişten günümüze aynı içeriği barındırmaktadır. Farklı içerik olarak sadece 2016 yılında trafik adabı eklenmiştir. Bu bölümle alakalı soruları rahatlıkla geçmiş yıllardaki sınav sorularından bulabilirsiniz.  Ehliyet sınavından kaç puan alacağınızı da internette bulunan hesaplama sitelerine girerek öğrenebilirsiniz. Ehliyet yazılı sınavından başarı elde etmek için mutlaka geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına göz gezdirerek aşinalık kazanmalısınız.  12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları da sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Bu soruları çözerek pratiklik kazanıp sınava hazırlanabilirsiniz.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir