12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Vantilatör kayışının sıkı olması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Hava filtresinin kirli olması
Soru 3
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
soru28 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
B
2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
C
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
D
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
Soru 4
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
soru37 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav SorularıTabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
B
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
Soru 5
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Tehlikeli madde taşıyan araç
B
Bisiklet
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Motosiklet
Soru 6
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Trafik yasaklarına
B
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
C
Çevreyi rahatsız etmemeye
D
Hız sınırlamasına
Soru 7
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ölmüş olan
B
Ağır kanamalı olan
C
Ayak bileğinde burkulma olan
D
Birinci derecede yanığı olan
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Jantın eğilmesi
B
Sürüş konforunun azalması
C
Bijon somunlarının gevşemesi
D
Fren hidroliğinin azalması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
Soru 10
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
soru18 1 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Oklu ışık sarı yandığında
B
Oklu ışık yeşil yandığında
C
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
D
Oklu ışık kırmızı yandığında
Soru 11
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalp krizi
B
Yüksek ateş
C
Ayak bileğinde burkulma
D
Görme bozukluğu
Soru 12
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
A
Kamyon
B
Minibüs
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 13
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru30 1 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Traktör
D
İş makinesi
Soru 14
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A
Omurga kırığı olan
B
Kol kemiği kırık olan
C
Kalça kemiği kırık olan
D
Şoka girmiş olan
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüs yolunu
B
Otobüsün giremeyeceğini
C
Otobüslerin park yerini
D
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
Soru 16
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Nabız sayısının azalmasından
B
Vücut sıcaklığının azalmasından
C
Yüzünün sararmasından
D
Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru 17
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
soru26 2 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını azaltması
B
Önündeki aracı geçmesi
C
Hız sınırını aşması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 18
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
100
B
200
C
120
D
150
Soru 19
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru17 7 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geç işareti
B
Yavaşlatma işareti
C
Dur işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 20
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Boşaltım sistemini
B
Sindirim sistemini
C
Hareket sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 21
Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A
Asit
B
Antifriz
C
Saf su
D
Yağ
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
B
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
soru19 1 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırması
B
Sert fren yapması
C
Uygun vitesle inmesi
D
Vitesi boşa alması
Soru 25
I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 26
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 27
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motorlu bisiklet yolu
B
Bisiklet yolu
C
Bisiklet giremez
D
Motosiklet yolu
Soru 28
Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa geniş, sola dar
B
Sağa ve sola dar
C
Sağa ve sola geniş
D
Sağa dar, sola geniş
Soru 29
Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
A
Amortisör
B
Diferansiyel
C
Şaft
D
Vites kutusu
Soru 30
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
soru16 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yaya yolu
B
Yaya geçidi
C
Banket
D
Bisiklet yolu
Soru 31
Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Far ayarı
B
Supap ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Rot ayarı
Soru 32
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru25 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
En sol şeritte
B
En sağ şeritte
C
Orta şeritte
D
Bankette
Soru 33
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
soru49 12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor devri düşürülür.
C
Araç sürülmeye devam edilir.
D
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 35
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Hızı fazla olan, diğerine
B
Kamyon, minibüse
C
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
D
Minibüs, kamyona
Soru 36
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Distribütör
B
Flaşör
C
Buji
D
Kontak anahtarı
Soru 37
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasık iç kısmı
B
Bacak dış kısmı
C
Karnın ön üst kısmı
D
Kolun üst kısmı
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 39
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Dönüş ışıklarının
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Sis veya park ışıklarının
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
D
Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
Soru 41
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Ceza almaktan çekinmek
B
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
C
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
D
Denetimlerde problem yaşamamak
Soru 42
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Şok durumu
B
Ayak bölgesinden yılan sokması
C
Beyin kanaması
D
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 43
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Telikeli madde taşıyan taşıt
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 44
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
A
Aracının eski parçalarını çevreye atması
B
Aracının bakımını zamanında yaptırması
C
Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
D
Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
Soru 45
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
B
Burun üzerine ve enseye buz konulması
C
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
D
Yüzün soğuk su ile yıkanması
Soru 47
Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların ortasında
B
Plakaların 1 cm altında
C
Plakaların 1 cm üzerinde
D
Plakaların en altında
Soru 48
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 49
I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 50
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Yüzün yaralanması
B
El bileğinin burkulması
C
Köprücük kemiğinin kırılması
D
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 12 Temmuz 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..