13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 13 Aralık 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Elektrolit seviyesine
B
Yağ seviyesine
C
Hidrolik yağ seviyesine
D
Antifriz seviyesine
Soru 2
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 3
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 4
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Renk körlüğü
B
Alkol bağımlılığı
C
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
D
Psikotrop madde bağımlılığı
Soru 5
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
80
B
120
C
110
D
100
Soru 6
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
1 11 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II, III ve IV
D
III ve IV
Soru 7
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Burkulma
B
Zorlama
C
Kırık
D
Çıkık
Soru 8
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Şokun engellenmesini
B
Sindirim işlevinin rahat olmasını
C
Kanamanın durdurulmasını
D
Zihinsel aktivitenin korunmasını
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 10
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
1 10 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının ana yolda olması
D
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 11
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 
1 12 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
B
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
C
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
D
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
Soru 12
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız II doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 13
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
1 3 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolver
B
Ayrılma şeridi
C
Tırmanma şeridi
D
Dur
Soru 14
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmadan, dikkatli geçmeli
D
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 15
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Eklemler
B
Kalp
C
Kan damarları
D
Kan
Soru 17
I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 18
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
B
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
C
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
D
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 5 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Park yasağını
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 21
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
C
Termostat çıkartılmalı
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 1 4 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kontrolsüz demir yolu geçidine
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Demir yolu alt geçidine
D
Demir yolu üst geçidine
Soru 23
I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 24
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
1 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Banket
B
Tali yol
C
Ana yol
D
Bölünmüş yol
Soru 25
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
6 ay
C
5 yıl
D
2 yıl
Soru 26
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 6 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyon garajını
B
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
C
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D
Kamyonun giremeyeceğini
Soru 27
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Durma
B
Duraklama
C
Bekleme
D
Park etme
Soru 28
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
Soru 29
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
1 14 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Beyaz
D
Mavi
Soru 30
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Sis ışıkları
D
Park ışıkları
Soru 31
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın yan tarafına eğik olmasına
B
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D
Aracın düz zeminde olmasına
Soru 32
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 33
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
C
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
D
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
Soru 34
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
B
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
C
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 35
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
80
C
60
D
100
Soru 36
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?  
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
C
Araç uzunluğunun üç katı kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 38
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Motorin
B
Antifriz
C
Benzin
D
Asitli su
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D
Taşıt yolunun soldan daralacağını
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A
Yorgunluk
B
Aniden acıkma
C
Titreme
D
Zindelik
Soru 41
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
2 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızlanarak yoluna devam etmek
B
Sağa dönüş işareti vermek
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
D
Dar bir kavisle dönmek
Soru 42
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Otomobil, kamyona
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Kamyon, otomobile
Soru 43
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
1 7 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 3
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 44
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
1 9 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Sağa sinyal vermesi
Soru 45
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A
Motorun yağ yakmasına
B
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
C
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
D
Motorun sarsıntılı çalışmasına
Soru 46
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Gürültü kirliliğinin artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Trafik yoğunluğunun artmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 47
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
1 13 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Depodaki yakıt miktarını
B
Karterdeki yağ miktarını
C
Soğutma suyu sıcaklığını
D
Radyatördeki su seviyesini
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Devlet Planlama Teşkilatı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Tekerlek
B
Şaft
C
Vites kutusu
D
Motor
Soru 50
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
B
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
C
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
D
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir