13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 13 Aralık 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
1 14 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Mavi
B
Yeşil
C
Beyaz
D
Kırmızı
Soru 2
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
100
D
120
Soru 3
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Otomobil, kamyona
D
Kamyon, otomobile
Soru 4
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Antifriz seviyesine
B
Hidrolik yağ seviyesine
C
Elektrolit seviyesine
D
Yağ seviyesine
Soru 5
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 6
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 7
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
1 3 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolver
B
Dur
C
Tırmanma şeridi
D
Ayrılma şeridi
Soru 8
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
B
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 9
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
1 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Ana yol
D
Banket
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 1 4 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Demir yolu alt geçidine
B
Kontrolsüz demir yolu geçidine
C
Demir yolu üst geçidine
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 11
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?  
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C
Araç uzunluğunun üç katı kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 12
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
B
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
C
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
D
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
Soru 13
I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 14
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Psikotrop madde bağımlılığı
B
Renk körlüğü
C
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
D
Alkol bağımlılığı
Soru 15
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız I doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 16
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Benzin
C
Antifriz
D
Motorin
Soru 17
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Termostat çıkartılmalı
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
C
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
D
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
Soru 18
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Zorlama
B
Çıkık
C
Burkulma
D
Kırık
Soru 19
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
1 9 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaların geçişini beklemesi
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 6 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B
Kamyon garajını
C
Kamyonun giremeyeceğini
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A
Titreme
B
Yorgunluk
C
Aniden acıkma
D
Zindelik
Soru 22
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
C
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Soru 23
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
B
Durmadan, dikkatli geçmeli
C
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru 25
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
60
B
40
C
80
D
100
Soru 26
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
1 10 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
İtfaiye aracının ana yolda olması
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
D
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 28
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
5 yıl
Soru 29
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 30
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın düz zeminde olmasına
B
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
D
Aracın yan tarafına eğik olmasına
Soru 31
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
2 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızlanarak yoluna devam etmek
B
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
C
Sağa dönüş işareti vermek
D
Dar bir kavisle dönmek
Soru 32
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 
1 12 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
D
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru 33
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Şokun engellenmesini
B
Zihinsel aktivitenin korunmasını
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 34
I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Devlet Planlama Teşkilatı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 36
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 5 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Park yasağını
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Taşıt yolunun soldan daralacağını
C
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
D
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
B
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 40
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
1 13 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Karterdeki yağ miktarını
B
Depodaki yakıt miktarını
C
Soğutma suyu sıcaklığını
D
Radyatördeki su seviyesini
Soru 41
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Duraklama
C
Durma
D
Park etme
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan
B
Kan damarları
C
Eklemler
D
Kalp
Soru 43
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
1 11 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I ve II
B
I, II, III ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
Soru 44
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Motor
B
Şaft
C
Tekerlek
D
Vites kutusu
Soru 46
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
1 7 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
2 ve 4
D
1 ve 3
Soru 47
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Sis ışıkları
B
Park ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 48
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
C
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
Soru 49
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğunun artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Gürültü kirliliğinin artmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 50
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
B
Motorun sarsıntılı çalışmasına
C
Motorun yağ yakmasına
D
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.