13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 13 Aralık 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 2
İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Sindirim işlevinin rahat olmasını
B
Zihinsel aktivitenin korunmasını
C
Şokun engellenmesini
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 3
Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
B
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
C
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
D
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
Soru 4
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Durmadan, dikkatli geçmeli
Soru 5
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
B
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
C
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Tekerlek
B
Motor
C
Şaft
D
Vites kutusu
Soru 7
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Park etme
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Durma
Soru 8
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
1 11 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
III ve IV
B
I, II, III ve IV
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 9
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
6 ay
D
5 yıl
Soru 10
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
1 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ana yol
B
Bölünmüş yol
C
Banket
D
Tali yol
Soru 11
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
1 13 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Depodaki yakıt miktarını
B
Radyatördeki su seviyesini
C
Karterdeki yağ miktarını
D
Soğutma suyu sıcaklığını
Soru 12
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Çevre kirliliğinin azalmasına
B
Gürültü kirliliğinin artmasına
C
Yakıt sarfiyatının artmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 13
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 14
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Otomobil, kamyona
D
Kamyon, otomobile
Soru 15
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
2 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B
Dar bir kavisle dönmek
C
Hızlanarak yoluna devam etmek
D
Sağa dönüş işareti vermek
Soru 16
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 18
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
80
B
100
C
40
D
60
Soru 19
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?  
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
D
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Soru 20
Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Antifriz
C
Benzin
D
Motorin
Soru 21
I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 22
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 
1 12 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 23
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
B
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
C
Termostat çıkartılmalı
D
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
Soru 24
Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
A
Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
B
Motorun sarsıntılı çalışmasına
C
Motorun yağ yakmasına
D
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
Soru 25
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
1 10 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
İtfaiye aracının ana yolda olması
Soru 26
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
1 3 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Tırmanma şeridi
B
Ayrılma şeridi
C
Yolver
D
Dur
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
A
Kan
B
Kan damarları
C
Kalp
D
Eklemler
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
B
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Taşıt yolunun soldan daralacağını
D
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
Soru 29
I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 30
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
1 7 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 ve 3
B
Yalnız 3
C
Yalnız 1
D
2 ve 4
Soru 31
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Yağ seviyesine
B
Hidrolik yağ seviyesine
C
Antifriz seviyesine
D
Elektrolit seviyesine
Soru 32
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Sis ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Park ışıkları
Soru 33
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 1 4 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kontrolsüz demir yolu geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Demir yolu alt geçidine
Soru 36
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 5 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B
Geçme yasağı sonunu
C
Park yasağını
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 37
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
120
C
100
D
80
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Devlet Planlama Teşkilatı
Soru 39
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
1 9 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
A
Titreme
B
Aniden acıkma
C
Zindelik
D
Yorgunluk
Soru 41
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Çıkık
B
Zorlama
C
Burkulma
D
Kırık
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 6 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B
Kamyon garajını
C
Kamyonun giremeyeceğini
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 43
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
1 14 13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yeşil
B
Beyaz
C
Mavi
D
Kırmızı
Soru 44
Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 45
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
B
Alkol bağımlılığı
C
Psikotrop madde bağımlılığı
D
Renk körlüğü
Soru 46
Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
B
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C
Aracın düz zeminde olmasına
D
Aracın yan tarafına eğik olmasına
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
B
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
C
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 48
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
B
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
C
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
D
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Soru 49
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 50
I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Yalnız II doğru
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 13 Aralık 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir