13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 13 Nisan 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 13 Nisan 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
Flaşör
B
Enjektör
C
Buji
D
Regülatör
Soru 2
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
90
D
100
Soru 3
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
B
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
C
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
D
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutu-su arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Kavrama (Debriyaj)
B
Amortisör
C
Helezon yay
D
Fren balatası
Soru 5
Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygu-lamalardan hangisi yapılmaz?
A
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
B
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
C
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D
Tıbbi birimleri haberdar etmek
Soru 6
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 19 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
C
Sağa dönmenin yasaklandığını
D
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
Fren balatalarının yeni olması
B
Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması
C
Fren lambalarının yanmaması
D
Debriyajın kaçırması
Soru 8
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? 13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 22 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Traktörlerin park edebileceğini
B
Traktörün geçebileceğini
C
Traktörün giremeyeceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 9
“Holger-Nielsen” (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A
Kapalı göğüs yaralanmalarında
B
Boylamasına karın yaralanmalarında
C
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 10
Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Fren hidroliğinin azalmasına
B
Bijon somunlarının gevşemesine
C
Motorun fazla ısınmasına
D
Motor gücünün artmasına
Soru 11
I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 12
Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
D
Şok pozisyonu verilmesi
Soru 13
13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 2 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Mavi
D
Beyaz
Soru 14
13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 14 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emme manifoldu
B
Karter
C
Egzoz manifoldu
D
Külbütör kapağı
Soru 15
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 16
Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujileri-nin görevi nedir?
A
Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
B
Motora giren havayı temizlemek
C
Ateşleme yapmak
D
Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
Soru 17
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Haftada bir
C
Altı ayda bir
D
Günde bir
Soru 18
Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A
Fren hidroliğinin
B
Motor soğutma suyunun
C
Vites kutusu yağının
D
Diferansiyel yağının
Soru 19
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 19 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracının hızını artırması
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
C
Öndeki aracı geçmemesi
D
Aracının hızını azaltması
Soru 20
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Fan motorunda
B
Alternatörde
C
Marş motorunda
D
Far ampüllerinde
Soru 21
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 8 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayaların geçişini beklemesi
B
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Sağa sinyal vermesi
Soru 22
I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

“Motor Alıştırma Periyodu” olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 23
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
3
B
2
C
4
D
5
Soru 24
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uyma-masının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
C
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
D
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
Soru 25
I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma

Verilenlerden hangileri “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 26
Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Tiner ile yıkamak
B
Fren hidroliği ile yıkamak
C
Antifriz ile yıkamak
D
Bol su ile yıkamak
Soru 27
Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
B
Hızını artırmalı
C
Dönüş lambalarıyla “geç” işareti vermeli
D
Bulunduğu şeridi izlemeli
Soru 28
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Tehlikeli madde taşıyan taşıt
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 23c e1608337968336 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 23b e1608337955986 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 23a e1608337932926 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 23d e1608337980732 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 30
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 16d 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 31
Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
A
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
C
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
D
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
Soru 32
Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
B
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
D
Kamyon ile kamyoneti çekmek
Soru 33
Sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?
A
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
B
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
C
Yolda bakım çalışması olduğunu
D
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru 34
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 10 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
A
Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
B
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
C
Takip mesafesine
D
Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
Soru 35
Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Akan trafiği durdurmalı
B
Aşağıya inip bir süre beklemeli
C
Bir gözcü bulundurmalı
D
Geri manevradan vazgeçmeli
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaval kemiği
B
Pazı kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 37
Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? 13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 18 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araç durdurulur ve motor stop edilir.
B
Araç sürülmeye devam edilir.
C
Motor devri düşürülür.
D
Motor devri yükseltilir.
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Bujilerin yeni olması
C
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
B
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Soru 40
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
50
C
15
D
20
Soru 41
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 9 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
3 – 2 – 1
B
3 – 1 – 2
C
1 – 2 – 3
D
1 – 3 – 2
Soru 42
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 21d e1608337733704 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 21b e1608337690677 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 21c e1608337718905 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 21a e1608337673318 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 43
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
B
Eklem bölgesi olmasına
C
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
D
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Soru 44
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 45
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakiler-den hangisidir?
A
Solunum zorluğu olan
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Açık karın yarası olan
D
Bilincini kaybeden
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A
Marş motoru
B
Konjektör
C
Alternatör
D
Şarj dinamosu
Soru 47
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Zehirlenme
B
Hâlsizlik
C
Koma
D
Şok
Soru 48
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
B
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
D
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
Soru 49
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
B
Saç dökülmesi
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 51
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Ekran Alintisi 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor
B
Direransiyel
C
Rot
D
Fren
Soru 52
Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta kutusu
B
Yakıt göstergesi
C
Far anahtarı
D
Fan motoru
Soru 53
Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para cezası ve ceza puanı
B
Aracına el koyma
C
Hafif hapis cezası
D
Trafikten men etme
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
B
Direksiyon milinin eğilmesi
C
Direksiyon kovanının eğilmesi
D
Arka lastiklerin ortadan aşınması
Soru 55
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
Soru 56
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Sis veya park ışıklarının
D
Dönüş ışıklarının
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?
A
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 14c e1608337116169 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 14d e1608337148392 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 14b e1608337105181 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 14a e1608337066159 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 58
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 24b e1608338188523 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 24d e1608338216583 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 24c e1608338200930 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
13 nisan 2013 ehliyet sinavi soru 24a e1608338179993 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 59
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A
13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 12c e1608340161962 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 12a e1608340130271 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 12b e1608340147712 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
13 nisan 2013 ehliyet sinavi motor soru 12d e1608340180986 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 60
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Ekran Alintisi 1 13 Nisan 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa dönüş yapması
B
Sola dönüş yapması
C
Aynı yönde seyretmesi
D
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 13 Nisan 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 13 Nisan 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.