Anasayfa / 2016 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Ampul
C
Buji
D
Sigorta
Soru 2
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Tali kusur
B
Asli kusur
C
Yol kusuru
D
Kusuru paylaştırma
Soru 3
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 4
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 5
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 6
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Dolaşımın değerlendirilmesi için
B
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
C
Kanamanın durdurulması için
D
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Soru 7
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 8
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 9
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-2
B
ss314
C
soru18-1
D
soru18-3
Soru 10
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Tali yola
C
Köprüye
D
Demir yoluna
Soru 11
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
3 Yetişkin – 2 Bebek
B
5 Yetişkin – 4 Bebek
C
2 Yetişkin – 1 Bebek
D
7 Yetişkin – 6 Bebek
Soru 12
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
50
B
35
C
140
D
70
Soru 13
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Polis imdat
B
İtfaiye
C
Jandarma imdat
D
Ambulans
Soru 14
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Saf su
Soru 15
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
80
B
70
C
90
D
50
Soru 16
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 18
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Yutkunmak
B
İdrar kaçırmak
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
Öksürmek
Soru 19
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 20
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bölünmüş yol
B
Geçiş yolu
C
Bağlantı yolu
D
Tali yol
Soru 21
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Hızın azaltılması
Soru 22
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 23
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız II doğru
D
Yalnız I doğru
Soru 24
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Havale
C
Epilepsi
D
Şok
Soru 25
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 26
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 28
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 29
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss452
B
ss451
C
ss453
D
ss454
Soru 30
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Devlet yolu
B
Demir yolu
C
Uluslararası yol
D
Otoyol
Soru 31
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 32
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Akciğer
B
Böbrek
C
Karaciğer
D
Bağırsak
Soru 33
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Yolda çalışma olduğunu
B
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
C
Kasisli yola girileceğini
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 35
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Yolun eğimi
C
Lastiklerin durumu
D
Aracın hızı
Soru 36
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Motor kaputunun tam kapanmadığını
B
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
C
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 37
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopetin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Mopet yolunu
D
Motosikletin giremeyeceğini
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
D
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Soru 41
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Mizaç
D
Konuşma üslubu
Soru 42
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 43
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Kamyonet
C
Arazi taşıtı
D
Minibüs
Soru 44
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Ülke ekonomisini
B
Kasko sigortasının önemini
C
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
D
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Soru 45
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 46
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
Bantlanır
C
Değiştirilir
D
İple sarılır
Soru 47
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss448
B
ss446
C
ss447
D
ss449
Soru 48
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Silecek motorunun
B
Fren pedalının
C
Far ampulünün
D
Marş motorunun
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Emme susturucusu
C
Egzoz susturucusu
D
Egzoz supabı
Soru 50
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
C
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
D
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir