Anasayfa / 2016 Ehliyet Sınav Soruları / 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
Sabır
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 2
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
80
B
50
C
70
D
90
Soru 3
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-3
B
soru18-1
C
ss314
D
soru18-2
Soru 4
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Uluslararası yol
B
Otoyol
C
Demir yolu
D
Devlet yolu
Soru 5
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 6
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bağlantı yolu
B
Geçiş yolu
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 7
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
At arabası
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 8
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
Öksürmek
D
Yutkunmak
Soru 9
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 10
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Arazi taşıtı
Soru 11
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basılması
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Ters yönden yola girilmesi
D
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Soru 13
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 14
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A
ss449
B
ss446
C
ss447
D
ss448
Soru 15
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Polis imdat
B
İtfaiye
C
Jandarma imdat
D
Ambulans
Soru 16
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
ss346
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
C
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
D
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 17
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Mopet yolunu
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 19
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Bantlanır
B
İple sarılır
C
Değiştirilir
D
Yapıştırılır
Soru 20
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 21
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 22
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss409
A
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
B
Motor kaputunun tam kapanmadığını
C
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
D
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Soru 23
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 24
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Silecek motorunun
B
Far ampulünün
C
Marş motorunun
D
Fren pedalının
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 26
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 27
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Akciğer
C
Bağırsak
D
Böbrek
Soru 28
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Demir yoluna
C
Tali yola
D
Köprüye
Soru 29
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
5 Yetişkin – 4 Bebek
B
3 Yetişkin – 2 Bebek
C
7 Yetişkin – 6 Bebek
D
2 Yetişkin – 1 Bebek
Soru 30
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss454
B
ss451
C
ss453
D
ss452
Soru 31
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 32
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 33
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
140
B
50
C
35
D
70
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Emme susturucusu
Soru 35
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 36
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss456
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Kasisli yola girileceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 38
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız II doğru
D
Yalnız I doğru
Soru 39
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
ss445
A
Dolaşımın değerlendirilmesi için
B
Kanamanın durdurulması için
C
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
D
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
Soru 40
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Mizaç
Soru 41
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Aracın hızı
C
Yolun genişliği
D
Lastiklerin durumu
Soru 42
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yol kusuru
B
Tali kusur
C
Asli kusur
D
Kusuru paylaştırma
Soru 43
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 45
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Ampul
B
Soket
C
Sigorta
D
Buji
Soru 46
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 47
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 48
- Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Ülke ekonomisini
C
Kasko sigortasının önemini
D
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 50
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Havale
C
Şok
D
Epilepsi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

14 Mayıs 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir