Anasayfa / Trafik Soruları / 13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Demir yoluna
C
Tali yola
D
Köprüye
Soru 2
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 3
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-3
B
ss314
C
soru18-2
D
soru18-1
Soru 4
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 5
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Hırsızlık sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 6
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun eğimi
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun genişliği
Soru 7
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Yol kusuru
B
Asli kusur
C
Kusuru paylaştırma
D
Tali kusur
Soru 8
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 9
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
140
B
50
C
35
D
70
Soru 10
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
At arabası
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Kasisli yola girileceğini
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Yolda çalışma olduğunu
Soru 12
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 13
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Takip mesafesi kuralına uyulması
B
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Hızın azaltılması
Soru 14
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 15
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Demir yolu
B
Otoyol
C
Devlet yolu
D
Uluslararası yol
Soru 16
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Kamyonet
C
Minibüs
D
Arazi taşıtı
Soru 17
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Motoru durdurmasını
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 18
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss452
B
ss453
C
ss451
D
ss454
Soru 19
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopet yolunu
B
Motosikletin giremeyeceğini
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Bisiklet yolunu
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Ters yönden yola girilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Soru 22
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 23
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
50
B
70
C
80
D
90
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir