Anasayfa / Trafik Soruları / 13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

13 Şubat 2016 Trafik Soruları

Tebrikler - 13 Şubat 2016 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
ss450
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 2
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
ss459
A
70
B
35
C
140
D
50
Soru 3
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
C
Takip mesafesi kuralına uyulması
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 4
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
soru18-2
B
soru18-3
C
soru18-1
D
ss314
Soru 5
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Geri dönmesini
D
Motoru durdurmasını
Soru 7
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss557
A
Kavşağa
B
Tali yola
C
Demir yoluna
D
Köprüye
Soru 8
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
ss460
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 9
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 10
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Yolun genişliği
C
Aracın hızı
D
Yolun eğimi
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? ss456
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
C
Yolda çalışma olduğunu
D
Kasisli yola girileceğini
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basılması
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 13
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 14
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamyonet
C
Tramvay
D
Minibüs
Soru 15
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss461
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
At arabası
D
Kamyonet
Soru 16
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 17
" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Kusuru paylaştırma
B
Yol kusuru
C
Tali kusur
D
Asli kusur
Soru 18
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Araç dengesinin korunması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss457
A
Mopet yolunu
B
Motosikletin giremeyeceğini
C
Bisiklet yolunu
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 20
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
ss462
A
Otoyol
B
Uluslararası yol
C
Devlet yolu
D
Demir yolu
Soru 21
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss455
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss458
A
80
B
90
C
50
D
70
Soru 23
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
ss453
B
ss454
C
ss451
D
ss452
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir