14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 14 Haziran 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
soru29 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 2
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
B
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C
Üşümeyi engellemek
D
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Supap ayarının bozulması
B
Depodaki yakıtın bitmesi
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Yakıt pompasının ayarsız olması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
D
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
Soru 5
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Solunum yolunun tıkanması
B
Birinci derece yanıklar
C
Zehirli gazların solunması
D
Suda boğulma
Soru 7
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
soru23 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Özürlü taşıtı giremez
B
Özürlü sürücüler için park yeri
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücü yolu
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun iki taraftan daraldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Yolun tek yönlü olduğunu
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 9
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 10
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
soru26 1 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 11
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
B
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
C
Araçları trafikten men edilir.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 12
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Felç
C
Bulantı ve kusma
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Sürücü belgesi
B
Kasko sigorta poliçesi
C
Araç imalat belgesi
D
Parça garanti belgesi
Soru 14
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A
Olay yerinden uzaklaşmak
B
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
C
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
D
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaraya pamuk koyarak sarmak
B
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C
Yaraya merhem sürmek
D
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Soru 16
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sinir sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 17
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Aracın hareket etmesini engellemek
D
Aracın motorunu çalıştırabilmek
Soru 18
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 19
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
soru18 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Trafiği düzenlemek
B
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
C
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 21
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Doğu
C
Batı
D
Kuzey
Soru 22
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Sol sinyal lambalarının yakılması
C
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
D
Yan aynaların kontrol edilmesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Atelle tespit
B
Kalp masajı
C
Rentek manevrası
D
Köprü tekniği
Soru 25
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
soru34 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 26
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Yavaşlaması
B
Uygun hızla seyretmesi
C
Yolcu indirip bindirmesi
D
Vites küçültmesi
Soru 27
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru30 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 - 1 - 2
B
2 - 1 - 3
C
3 - 2 - 1
D
2 - 3 - 1
Soru 28
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır? soru27 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
35
B
25
C
55
D
45
Soru 29
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Vücut ısısı
B
Kan şekeri
C
Solunum
D
Nabız
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Düşük kaliteli yakıt kullanmak
B
Devamlı büyük vites ile gitmek
C
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
D
Devamlı düşük vites ile gitmek
Soru 31
Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Marş motoru
B
Benzinli motor
C
Dizel motor
D
Buhar makinesi
Soru 32
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A
Hareketli eklem bölgelerinde
B
Sadece bacak eklemlerinde
C
Hareketsiz eklem bölgelerinde
D
Sadece kol eklemlerinde
Soru 33
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
B
Sürücülerin dikkatinin artırılması
C
Kazaların önlenmesi
D
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
Soru 34
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
5-10 dakika
B
1-2 dakika
C
30-40 dakika
D
15-20 dakika
Soru 35
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
C
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
D
Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Soru 37
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
B
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
C
Şeridi daralmış olan diğerine
D
Hızı fazla olan az olana
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A
Buji
B
Enjektör
C
Ampul
D
Sigorta
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
İncinme
B
Çıkık
C
Kırık
D
Burkulma
Soru 40
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Marş sistemi
Soru 41
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru44 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Şarj sisteminin çalışmadığını
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
D
Lastikte basınç kaybı olduğunu
Soru 42
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru17 6 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
B
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
C
Yolda bakım çalışması olduğunu
D
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kızgın biçimde kornaya basmak
B
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Başkalarının hakkını istismar etmemek
Soru 44
I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I, II, III ve IV
C
I ve II
D
II, III ve IV
Soru 45
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
B
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
C
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 46
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
Araç sahibi
B
İşleten
C
Şoför
D
Sürücü
Soru 47
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Sara
B
Halsizlik
C
Koma
D
Bayılma
Soru 48
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
soru19 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
B
Banketten gitmeli
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
D
Takip mesafesini artırmalı
Soru 49
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru20 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
200 m ileride kavşak olduğunu
B
Yolun daralmakta olduğunu
C
200 m ileride köprü olduğunu
D
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 50
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Olay yerinde
B
Hastanede
C
Sağlık merkezinde
D
Ambulans içinde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.