14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 14 Haziran 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Kasko sigorta poliçesi
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Parça garanti belgesi
Soru 2
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır? soru27 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
45
B
55
C
25
D
35
Soru 3
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
C
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
D
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
Soru 4
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
B
Şeridi daralmış olan diğerine
C
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
D
Hızı fazla olan az olana
Soru 5
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Yavaşlaması
B
Uygun hızla seyretmesi
C
Vites küçültmesi
D
Yolcu indirip bindirmesi
Soru 6
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
soru34 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 7
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sinir sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 8
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
D
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Yolun iki taraftan daraldığını
D
Yolun tek yönlü olduğunu
Soru 10
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Hastanede
B
Olay yerinde
C
Ambulans içinde
D
Sağlık merkezinde
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
Soru 12
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Batı
C
Kuzey
D
Güney
Soru 13
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
C
Araçları trafikten men edilir.
D
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
Soru 14
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
soru23 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Özürlü taşıtı giremez
B
Özürlü sürücüler çıkabilir
C
Özürlü sürücü yolu
D
Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 15
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru17 6 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
B
Yolda bakım çalışması olduğunu
C
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
D
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
C
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
D
Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Soru 17
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 18
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 19
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üşümeyi engellemek
B
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
C
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
D
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
B
Yaraya merhem sürmek
C
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Yaraya pamuk koyarak sarmak
Soru 21
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Depodaki yakıtın bitmesi
C
Supap ayarının bozulması
D
Yakıt pompasının ayarsız olması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
B
Düşük kaliteli yakıt kullanmak
C
Devamlı düşük vites ile gitmek
D
Devamlı büyük vites ile gitmek
Soru 24
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Rentek manevrası
B
Kalp masajı
C
Atelle tespit
D
Köprü tekniği
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Solunum yolunun tıkanması
B
Suda boğulma
C
Zehirli gazların solunması
D
Birinci derece yanıklar
Soru 27
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 28
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Aracın motorunu çalıştırabilmek
D
Aracın hareket etmesini engellemek
Soru 29
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
soru29 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Sol sinyal lambalarının yakılması
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 31
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Sara
B
Koma
C
Bayılma
D
Halsizlik
Soru 32
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
soru19 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
B
Banketten gitmeli
C
Takip mesafesini artırmalı
D
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkını istismar etmemek
B
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kızgın biçimde kornaya basmak
Soru 34
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A
Olay yerinden uzaklaşmak
B
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
C
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
D
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A
Ampul
B
Enjektör
C
Buji
D
Sigorta
Soru 36
Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Marş motoru
B
Benzinli motor
C
Dizel motor
D
Buhar makinesi
Soru 37
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Kan şekeri
B
Vücut ısısı
C
Nabız
D
Solunum
Soru 38
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru30 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 - 1 - 2
B
2 - 1 - 3
C
2 - 3 - 1
D
3 - 2 - 1
Soru 39
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Araç sahibi
C
Şoför
D
İşleten
Soru 40
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kazaların önlenmesi
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D
Sürücülerin dikkatinin artırılması
Soru 41
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 42
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru44 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
B
Şarj sisteminin çalışmadığını
C
Lastikte basınç kaybı olduğunu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 43
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru20 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun daralmakta olduğunu
B
200 m ileride köprü olduğunu
C
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
D
200 m ileride kavşak olduğunu
Soru 44
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
soru26 1 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 45
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Bulantı ve kusma
C
Felç
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
soru18 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
B
Trafiği düzenlemek
C
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D
Araçların muayenesini yapmak
Soru 47
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A
Hareketli eklem bölgelerinde
B
Sadece kol eklemlerinde
C
Hareketsiz eklem bölgelerinde
D
Sadece bacak eklemlerinde
Soru 48
I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II, III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Burkulma
B
Çıkık
C
Kırık
D
İncinme
Soru 50
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
5-10 dakika
B
15-20 dakika
C
30-40 dakika
D
1-2 dakika
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..