Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına hazırlanan adaylar geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularından yardım alarak başarı sağlıyor. Özellikle 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları adayların dikkatini çekiyor. Bu sorular ile yazılı sınavda başarı sağlayan adaylar çok sayıda. Özellikle ehliyet sınav soruları içeriklerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında hemen hemen aynı olması adayların işini kolaylaştırıyor. Geçmiş yıllarda çıkan bu sınav soruları ile adaylar pratiklik kazanarak daha kolay bir şekilde yazılı sınavı geçiyorlar. Sizler için 14 Haziran 2014 ehliyet sınav sorularını aşağıda yayınladık. Bu sorulara bakarak daha rahat bir şekilde sınava hazırlanabilirsiniz.

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Hastanede
B
Olay yerinde
C
Ambulans içinde
D
Sağlık merkezinde
Soru 2
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 3
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Nabız
B
Solunum
C
Vücut ısısı
D
Kan şekeri
Soru 4
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Suda boğulma
B
Birinci derece yanıklar
C
Zehirli gazların solunması
D
Solunum yolunun tıkanması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Kalp masajı
B
Atelle tespit
C
Köprü tekniği
D
Rentek manevrası
Soru 7
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
1-2 dakika
B
5-10 dakika
C
15-20 dakika
D
30-40 dakika
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaraya merhem sürmek
B
Yaraya pamuk koyarak sarmak
C
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 9
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Felç
B
Saç dökülmesi
C
Bulantı ve kusma
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 10
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üşümeyi engellemek
B
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
D
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Kırık
B
Çıkık
C
İncinme
D
Burkulma
Soru 12
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A
Sadece kol eklemlerinde
B
Sadece bacak eklemlerinde
C
Hareketli eklem bölgelerinde
D
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 13
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Sara
B
Koma
C
Bayılma
D
Halsizlik
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkını istismar etmemek
B
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 15
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 16
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Sürücü
C
İşleten
D
Araç sahibi
Soru 17
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolda bakım çalışması olduğunu
B
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
A
Trafiği düzenlemek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
Soru 19
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Banketten gitmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
Soru 20
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolun daralmakta olduğunu
B
200 m ileride köprü olduğunu
C
200 m ileride kavşak olduğunu
D
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolun tek yönlü olduğunu
B
Yolun iki taraftan daraldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 22
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
Soru 25
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 26
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 27
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
A
25
B
35
C
45
D
55
Soru 28
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 29
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?   I- Geçiş kurallarına uyduğu II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 30
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
2 - 1 - 3
B
2 - 3 - 1
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 31
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Hızı fazla olan az olana
B
Şeridi daralmış olan diğerine
C
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
D
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
Soru 32
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Yavaşlaması
B
Vites küçültmesi
C
Uygun hızla seyretmesi
D
Yolcu indirip bindirmesi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A
Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
B
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
Soru 34
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 35
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Sürücülerin dikkatinin artırılması
D
Kazaların önlenmesi
Soru 36
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
B
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
D
Olay yerinden uzaklaşmak
Soru 37
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Araçları trafikten men edilir.
C
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
D
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
Soru 38
I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Parça garanti belgesi
D
Kasko sigorta poliçesi
Soru 40
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Kuzey
D
Güney
Soru 41
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
Soru 42
Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Dizel motor
B
Marş motoru
C
Benzinli motor
D
Buhar makinesi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Yan aynaların kontrol edilmesi
C
Sol sinyal lambalarının yakılması
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 44
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Şarj sisteminin çalışmadığını
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Lastikte basınç kaybı olduğunu
D
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Depodaki yakıtın bitmesi
B
Supap ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Yakıt pompasının ayarsız olması
Soru 46
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A
Buji
B
Ampul
C
Sigorta
D
Enjektör
Soru 48
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın motorunu çalıştırabilmek
B
Aracın hareket etmesini engellemek
C
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
Soru 49
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Düşük kaliteli yakıt kullanmak
B
Devamlı düşük vites ile gitmek
C
Devamlı büyük vites ile gitmek
D
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyet Sınavında Hangi Bölümlerden Kaç Soru Çıkıyor ?

Ehliyet sınavları hemen hemen her yıl aynı içeriğe sahip olsa da bazı yıllar farklı alanlar da sınava eklenmiştir. 2016 yılında trafik adabı bölümü de sınava eklenerek öğrenciler bu bölümden de sınava tabi tutulmuştur. Her bölümün soru sayısı birbirinden farklıdır. Genellikle sürücü adayları ilk yardım bölümünde çok fazla yanlış çıkararak zorlanmaktadırlar. Bunun için 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları ilk yardım bölümünü çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu şekilde asıl sınavda daha başarılı olacaksınızdır. Bu ehliyet sınavında soruların her biri 2 puan olduğundan dolayı tek bir sorunun bile önemi büyüktür. Pek çok aday 68 puan da kalarak sınavı geçememektedir. Bu yüzden geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Sınav süresinin de 60 dakika olması adayları zorlamaktadır. Pek çok aday sınav süresini yetiştiremediği için soruların çoğunu cevaplayamamaktadır. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularını zaman tutarak çözdüğünüzde süre ile ilgili probleminiz kalmayacaktır. Bu şekilde pratiklik kazanarak asıl sınavda zorlanmadan soruları çözebilirsiniz.

Ehliyet Sınavını Geçmek İçin Ne Yapmak Gerek?

Pek çok aday ehliyet sınavında başarılı olabilmek için internetten geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına çalışmaktadırlar. Özellikle adaylar sınava hazırlanırken 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları ile çalışmaktadır. Bu yılda çıkan sorular ile günümüz ehliyet sınav soruları arasındaki tek fark 2016 yılında eklenen trafik adabı bölümüdür. Bu bölümle alakalı soruları d rahatlıkla 2016 yılında çıkan sorulardan bulabilirsiniz. Bu bölüm dışında içerikler hemen hemen birbiri ile aynıdır. Hangi yılın ehliyet sınav sorularına çalışırsanız çalışın sınava hazır olacaksınızdır. Adayların puanı yetiyor ise eğer kolaylıkla direksiyon sınavına geçmeye hak kazanacaklardır. Fakat bunun için adayların 50 sorudan mutlaka 35 tanesine doğru yanıt vermesi gerekmektedir. 35 soruya doğru yanıt veren adaylar 70 puan alarak barajı geçmiş olacaklardır. 70 puanın altında puan alan adayların sınavları iptal edilir ve tekrar yazılı sınava girmeleri istenir. Direksiyon sınavına geçiş yapacak olan adayların mutlaka 70 taban puanını almaları gerekmektedir.  Bunun dışında adaylardan herhangi bir şey istenmez. Bu şekilde geçmiş yılların sorularına çalışarak 70 puanı rahatlıkla alabilirsiniz.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir