14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 14 Haziran 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
B
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C
Olay yerinden uzaklaşmak
D
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
Soru 2
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru44 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
B
Şarj sisteminin çalışmadığını
C
Lastikte basınç kaybı olduğunu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 3
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 4
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
1-2 dakika
B
5-10 dakika
C
30-40 dakika
D
15-20 dakika
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Suda boğulma
B
Solunum yolunun tıkanması
C
Birinci derece yanıklar
D
Zehirli gazların solunması
Soru 6
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru17 6 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
B
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
D
Yolda bakım çalışması olduğunu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
İncinme
B
Kırık
C
Çıkık
D
Burkulma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Başkalarının hakkını istismar etmemek
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A
Sigorta
B
Enjektör
C
Buji
D
Ampul
Soru 10
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
soru34 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Devamlı düşük vites ile gitmek
B
Düşük kaliteli yakıt kullanmak
C
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
D
Devamlı büyük vites ile gitmek
Soru 12
I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II, III ve IV
D
II, III ve IV
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Rentek manevrası
B
Kalp masajı
C
Atelle tespit
D
Köprü tekniği
Soru 14
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Uygun hızla seyretmesi
B
Yavaşlaması
C
Yolcu indirip bindirmesi
D
Vites küçültmesi
Soru 15
Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Dizel motor
B
Marş motoru
C
Benzinli motor
D
Buhar makinesi
Soru 16
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru30 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 3 - 1
B
3 - 2 - 1
C
2 - 1 - 3
D
3 - 1 - 2
Soru 17
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır? soru27 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
45
B
55
C
25
D
35
Soru 18
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
soru23 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Özürlü sürücüler çıkabilir
B
Özürlü sürücü yolu
C
Özürlü sürücüler için park yeri
D
Özürlü taşıtı giremez
Soru 19
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama sistemi
B
Şarj sistemi
C
Marş sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 20
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Sara
B
Bayılma
C
Halsizlik
D
Koma
Soru 21
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 22
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
B
Şeridi daralmış olan diğerine
C
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
D
Hızı fazla olan az olana
Soru 23
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
C
Araçları trafikten men edilir.
D
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Yakıt pompasının ayarsız olması
C
Depodaki yakıtın bitmesi
D
Supap ayarının bozulması
Soru 25
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
soru26 1 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 26
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 27
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
İşleten
B
Sürücü
C
Şoför
D
Araç sahibi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
B
Yaraya pamuk koyarak sarmak
C
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Yaraya merhem sürmek
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Yan aynaların kontrol edilmesi
B
Sol sinyal lambalarının yakılması
C
Ani olarak gaz verilmesi
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 30
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Dolaşım sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
soru18 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Trafiği düzenlemek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
D
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
Soru 32
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
C
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
D
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
Soru 33
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
soru29 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
C
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
Soru 35
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Bulantı ve kusma
C
Felç
D
Saç dökülmesi
Soru 36
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Sağlık merkezinde
B
Ambulans içinde
C
Olay yerinde
D
Hastanede
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Kasko sigorta poliçesi
D
Parça garanti belgesi
Soru 38
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Solunum
B
Nabız
C
Vücut ısısı
D
Kan şekeri
Soru 39
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru20 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
200 m ileride kavşak olduğunu
B
Yolun daralmakta olduğunu
C
200 m ileride köprü olduğunu
D
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 40
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Önemsenmez, devam edilir.
Soru 41
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Solunum sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 42
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üşümeyi engellemek
B
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
C
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
D
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
Soru 43
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Aracın hareket etmesini engellemek
C
Aracın motorunu çalıştırabilmek
D
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
Soru 44
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
B
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
Soru 45
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kazaların önlenmesi
B
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
C
Sürücülerin dikkatinin artırılması
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru 46
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
soru19 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Banketten gitmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
Soru 47
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
B
Yolun iki taraftan daraldığını
C
Yolun tek yönlü olduğunu
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 48
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A
Sadece kol eklemlerinde
B
Hareketsiz eklem bölgelerinde
C
Sadece bacak eklemlerinde
D
Hareketli eklem bölgelerinde
Soru 49
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
C
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D
Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.