14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 14 Haziran 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A
İşleten
B
Şoför
C
Araç sahibi
D
Sürücü
Soru 2
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Vücut ısısı
B
Kan şekeri
C
Solunum
D
Nabız
Soru 3
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
soru34 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
İncinme
B
Kırık
C
Çıkık
D
Burkulma
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Parça garanti belgesi
D
Kasko sigorta poliçesi
Soru 6
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
B
Araçları trafikten men edilir.
C
Sadece para cezası verilir.
D
Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
Soru 7
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru44 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Şarj sisteminin çalışmadığını
B
Lastikte basınç kaybı olduğunu
C
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 8
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
B
Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
C
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
D
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
Soru 10
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan diğerine
B
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
C
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
D
Hızı fazla olan az olana
Soru 11
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
soru26 1 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 12
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır? soru27 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
55
B
45
C
35
D
25
Soru 13
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
B
Ani olarak gaz verilmesi
C
Sol sinyal lambalarının yakılması
D
Yan aynaların kontrol edilmesi
Soru 15
I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
II, III ve IV
C
I, II, III ve IV
D
I, II ve III
Soru 16
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Bayılma
C
Halsizlik
D
Sara
Soru 17
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A
Hareketsiz eklem bölgelerinde
B
Sadece kol eklemlerinde
C
Hareketli eklem bölgelerinde
D
Sadece bacak eklemlerinde
Soru 18
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A
Olay yerinde
B
Sağlık merkezinde
C
Hastanede
D
Ambulans içinde
Soru 19
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
B
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
C
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
D
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun iki taraftan daraldığını
B
Yolun tek yönlü olduğunu
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 21
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru20 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun daralmakta olduğunu
B
200 m ileride köprü olduğunu
C
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
D
200 m ileride kavşak olduğunu
Soru 22
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru30 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 3 - 1
B
3 - 1 - 2
C
2 - 1 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 23
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Üşümeyi engellemek
B
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
C
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
D
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Suda boğulma
B
Birinci derece yanıklar
C
Solunum yolunun tıkanması
D
Zehirli gazların solunması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A
Sigorta
B
Buji
C
Enjektör
D
Ampul
Soru 26
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
B
Olay yerinden uzaklaşmak
C
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
D
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
Soru 27
Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Benzinli motor
B
Buhar makinesi
C
Dizel motor
D
Marş motoru
Soru 28
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Otomobil
B
Kamyon
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 29
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
soru23 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Özürlü sürücüler için park yeri
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücü yolu
D
Özürlü sürücüler çıkabilir
Soru 30
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
soru29 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 31
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru17 6 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
B
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
C
Yolda bakım çalışması olduğunu
D
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
Soru 32
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Felç
B
Bedensel aktivitede artma
C
Bulantı ve kusma
D
Saç dökülmesi
Soru 33
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
15-20 dakika
B
30-40 dakika
C
1-2 dakika
D
5-10 dakika
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
B
Başkalarının hakkını istismar etmemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kızgın biçimde kornaya basmak
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
B
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
C
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
D
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
Soru 36
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 37
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Önemsenmez, devam edilir.
Soru 38
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Atelle tespit
B
Rentek manevrası
C
Kalp masajı
D
Köprü tekniği
Soru 40
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Kazaların önlenmesi
C
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru 41
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Batı
D
Doğu
Soru 42
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın motorunu çalıştırabilmek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D
Aracın hareket etmesini engellemek
Soru 43
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 44
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
soru19 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Banketten gitmeli
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
C
Takip mesafesini artırmalı
D
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Supap ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Yakıt pompasının ayarsız olması
D
Depodaki yakıtın bitmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
C
Yaraya merhem sürmek
D
Yaraya pamuk koyarak sarmak
Soru 47
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
D
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
soru18 14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Trafiği düzenlemek
C
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
B
Devamlı büyük vites ile gitmek
C
Düşük kaliteli yakıt kullanmak
D
Devamlı düşük vites ile gitmek
Soru 50
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Yavaşlaması
B
Vites küçültmesi
C
Uygun hızla seyretmesi
D
Yolcu indirip bindirmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 14 Haziran 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir