16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 16 Mart 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 16 Mart 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 16 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
B
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C
1 numaralı aracın sola dönüş yapması
D
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
Soru 2
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Sistem
C
Destek doku
D
Organ
Soru 3
Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Kontak anahtarı
B
Ateşleme bobini
C
Buji
D
Distribütör
Soru 4
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 4 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
B
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
C
Kaygan yola yaklaşıldığını
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 5
Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
1,5
B
1
C
2,5
D
2
Soru 6
I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yara-lılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 7
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 7d e1608315158692 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 7a e1608315124340 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 7c e1608315149595 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 7b e1608315135991 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 8
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Olduğu yerde hemen durmalı
B
Işıklı trafik işaretine uymalı
C
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
D
Geriye dönerek beklemeli
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 8b e1608315292454 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 8c e1608315311545 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 8a e1608315283513 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 8d e1608315323560 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 10
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor-sa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
A
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret
B
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
C
Işıklı trafik işaret cihazına
D
Trafik görevlisine
Soru 11
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Burun kanamaları
Soru 12
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak kemiğinde kırık olan
B
Açık karın yarası olan
C
Solunum yolu zehirlenmesi olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 13
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
80
C
120
D
110
Soru 14
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A
Çevre
B
Çevre hakkı
C
Çevre düzeni
D
Çevre koruma
Soru 15
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
Otomobil
B
Traktör
C
Yaya
D
Motosiklet
Soru 16
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 8 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?
A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Aküyü şarj etmek
C
Araca ilk hareketi vermek
D
Motora ilk hareketi vermek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
B
Motor yağının kirlenmesi
C
Balataların ıslanması
D
Araç lastiklerinin yeni olması
Soru 19
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya-pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
C
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
B
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
C
Şerit değiştirmelerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 21
Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
B
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
C
Yakıcı maddeyle temas şekli
D
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Soru 22
Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
B
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
C
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
D
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
Soru 23
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 14c e1608318324735 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 14b e1608318314241 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 14a e1608318303450 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 14d e1608318333272 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 24
Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emme manifoldu
B
Emme supabı
C
Karbüratör
D
Egzoz manifoldu
Soru 25
Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyor-sa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Jikle çekilidir.
B
Lastik hava basıncı fazladır.
C
Motor yağı eksiktir.
D
El freni çekilidir.
Soru 26
Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Gaz pedalına tam basılmaması
B
Fren pedalına tam basılmaması
C
Kavramanın tam ayırmaması
D
Lastik hava basıncının düşük olması
Soru 27
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Otomatik hız kontrol
B
ABS fren
C
Hava yastığı (Airbag)
D
Hafızalı koltuk
Soru 28
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 6b e1608314790450 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 6a e1608314778295 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 6d e1608314819549 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 6c e1608314809786 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 29
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
B
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C
Durmadan, dikkatli geçmeli
D
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Soru 30
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 14 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 31
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 32
Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
B
Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
C
Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
D
Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
Soru 33
Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Önündeki aracı geçebilir.
B
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
C
Takip mesafesini azaltabilir.
D
Diğer şeride geçemez.
Soru 34
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Pistonların
B
Rot başlarının
C
Krank milinin
D
Vites kutusunun
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Vantilatör kayışının sıkı olması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 37
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 13 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Araçta frenleme yapıldığını
B
Aracın sağa döneceğini
C
Aracın geri gelmekte olduğunu
D
Aracın sola döneceğini
Soru 38
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik-le yapması gereken nedir?
A
Kazayı yetkililere haber vermek
B
Yaralıları belirlemek
C
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
D
Yaralıları araçtan çıkarmak
Soru 39
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
B
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
C
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
D
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
Soru 40
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
B
Hızlı ve aceleci davranmaya
C
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 41
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Isıtma bujisi ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 42
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav-şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa selektör yaparak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A
Direksiyon
B
Helezon yaylar
C
Vites kutusu
D
Şaft
Soru 44
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 5 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
B
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
C
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
D
Yolda çalışma olduğunu
Soru 45
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağ-lama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 9a e1608317530307 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 9c e1608317559106 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 9b e1608317543569 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 9d e1608317574196 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 46
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasın-da ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Artı (+) kutup kablosunu
B
Marş kablosunu
C
Şarj kablosunu
D
Eksi (-) kutup kablosunu
Soru 47
Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A
Araçların yerlerini değiştirmeleri
B
Yolu trafiğe açmaları
C
Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
D
İlk yardım önlemlerini almaları
Soru 48
Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D
Kaç yaralı olduğuna bakılması
Soru 49
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Şok durumu
B
Ayak bölgesinden yılan sokması
C
Beyin kanaması
D
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 50
Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Fren hidroliği göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 51
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Görülmelerinin engellenmesi
B
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
C
Üzerlerine yazı yazılması
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A
Hususi otomobil
B
İş makinesi
C
Motosiklet
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 53
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 12d e1608318126424 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 12a e1608318086803 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 12c e1608318113886 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
16 mart 2013 ehliyet sinavi motor soru 12b e1608318100515 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 54
110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
55
C
50
D
65
Soru 55
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibinin değişmesi hâlinde
B
Motorun bakımdan geçirilmesi hâlinde
C
Kazaya karışması sonucunda yetkili görevli tarafından gerekli görülmesi hâlinde
D
Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde
Soru 56
I- Termostatın arızalanması
II- Devridaim pompasının arızalanması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 57
Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlı
B
Şehir içi ve dışı trafikte mecburi
C
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlı
D
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburi
Soru 58
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece yakıt
B
Hidrolik yağı
C
Yakıt-hava karışımı
D
Sadece hava
Soru 59
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
16 mart 2013 ehliyet sinavi soru 3 16 Mart 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlatma işareti
B
Dönüş işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Dur işareti
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A
Direksiyonun titremesi
B
Motor yakıtına yağ karışması
C
Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması
D
Sürüş konforunun artması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 16 Mart 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 16 Mart 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.