18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 18 Ekim 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A
Hoşgörü
B
Uyum
C
Bencillik
D
Saygı
Soru 2
• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
A
Rentek manevrası
B
Sırtta taşıma yöntemi
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 3
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
B
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
C
Ağızından ılık içecekler verilmesi
D
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
Soru 4
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
D
Geçiş hakkı kurallarına uyması
Soru 5
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
1 18 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını azaltması
B
Duraklama yapmaması
C
Takip mesafesini artırması
D
Hızını artırması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 7
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
B
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
D
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Soru 8
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Göğüs yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 10
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 11
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
1 24 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
B
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C
Hızını artırması
D
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru 12
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
B
B
C
C
E
D
D
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 17 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
B
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
C
Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
D
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
Soru 14
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
C
Şoka karşı önlem alınması
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 15
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Yakıt-hava karışımı
B
Hidrolik yağı
C
Sadece hava
D
Sadece yakıt
Soru 16
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Katalitik konvertör
B
Egzoz supabı
C
Egzoz susturucusu
D
Egzoz manifoldu
Soru 17
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
1 26 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
40
B
30
C
10
D
20
Soru 18
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Bayılma
B
Kriz
C
Koma
D
Felç
Soru 19
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun çabuk soğuması
B
Motor gücünün artması
C
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Klimanın açılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 21
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
1 23 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
B
1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
C
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
D
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 30 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracın sağa döneceğini
B
Aracın geri gelmekte olduğunu
C
Araçta frenleme yapıldığını
D
Aracın sola döneceğini
Soru 24
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 20 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
D
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
Soru 26
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
B
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
C
Kasko sigortası yoksa
D
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
Soru 27
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 28
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
1 25 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Durup, kavşağı kontrol etmesi
B
Sabit hızla seyretmesi
C
Hızını azaltması
D
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Yayalara su sıçratılması
B
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
C
Hız kurallarına uyulması
D
Diğer sürücülerin korkutulması
Soru 30
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Hareketli eklem yerlerinde
B
Kafatası eklemlerinde
C
Diz ile kalça arasındaki kemikte
D
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
Soru 31
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Yaya yolunda sürülmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 32
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
I ve II
B
II, III ve IV
C
I, II, III ve IV
D
Yalnız I
Soru 33
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
B
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
C
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
D
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru 34
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekilir.
B
El freni bırakılır.
C
Debriyaja basılır.
D
Vites boşa alınır.
Soru 35
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Trafik polisinin sayısı
B
Kara yolundaki taşıt sayısı
C
Yol çizgileri
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D
Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru 37
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 27 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
3 - 2 - 1
C
3 - 1 - 2
D
2 - 3 -1
Soru 38
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 39
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Tam tıkanma
B
Solunum durması
C
Kısmi tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 40
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Nabzın hızlı ve zayıf olması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Bilinç seviyesinin artması
D
Deride kızarıklık olması
Soru 42
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
1 28 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sadece ceza puanı
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Hafif hapis cezası
D
Trafikten men cezası
Soru 43
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 44
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 45
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Korkutmadan uyarması
B
Uyarı amacı dışında kullanılması
C
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
D
Ses tonunun sabit olması
Soru 46
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Motor yağı
B
Cam suyu antifrizi
C
Akü elektroliti
D
Fren hidroliği
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
B
İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
C
Trafikteki kaza sayısının azaltılması
D
Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
Soru 48
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
B
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
C
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
D
Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
Soru 49
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
B
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
C
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Çekici
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.