18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 18 Ekim 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Klimanın açılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 3
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
B
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
C
Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
D
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
Soru 4
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
B
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
C
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
D
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
Soru 5
• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Sırtta taşıma yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 6
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Yakıt-hava karışımı
B
Sadece hava
C
Hidrolik yağı
D
Sadece yakıt
Soru 7
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A
Uyum
B
Hoşgörü
C
Bencillik
D
Saygı
Soru 8
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Solunum durması
C
Kısmi tıkanma
D
Tam tıkanma
Soru 9
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
C
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
D
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 10
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 30 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracın sola döneceğini
B
Araçta frenleme yapıldığını
C
Aracın geri gelmekte olduğunu
D
Aracın sağa döneceğini
Soru 11
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
1 23 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
B
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
C
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
D
1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 17 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
B
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
D
Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru 13
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
C
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
D
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
Soru 14
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Debriyaja basılır.
B
El freni bırakılır.
C
El freni çekilir.
D
Vites boşa alınır.
Soru 15
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Hız kurallarına uyulması
B
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
C
Diğer sürücülerin korkutulması
D
Yayalara su sıçratılması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 18
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Yaya yolunda sürülmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Çekici
D
Kamyonet
Soru 20
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Kasko sigortası yoksa
B
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
Soru 21
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Trafik polisinin sayısı
B
Işıklı işaret cihazları
C
Yol çizgileri
D
Kara yolundaki taşıt sayısı
Soru 22
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
1 25 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını azaltması
B
Sabit hızla seyretmesi
C
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
D
Durup, kavşağı kontrol etmesi
Soru 23
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 25
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Katalitik konvertör
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz manifoldu
Soru 26
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
1 18 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Duraklama yapmaması
B
Takip mesafesini artırması
C
Hızını artırması
D
Hızını azaltması
Soru 27
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A
20
B
10
C
15
D
5
Soru 28
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
B
Motor gücünün artması
C
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D
Motorun çabuk soğuması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Virajı alamayan aracın devrilmesi
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
Soru 30
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağızından ılık içecekler verilmesi
B
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
C
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
D
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
Soru 31
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
C
Şoka karşı önlem alınması
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 32
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
Yalnız I
B
II, III ve IV
C
I, II, III ve IV
D
I ve II
Soru 33
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 34
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 27 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
3 - 1 - 2
C
3 - 2 - 1
D
2 - 3 -1
Soru 35
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 36
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Diz ile kalça arasındaki kemikte
B
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
C
Kafatası eklemlerinde
D
Hareketli eklem yerlerinde
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 20 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
D
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
Soru 38
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
1 28 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hafif hapis cezası
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Trafikten men cezası
D
Sadece ceza puanı
Soru 39
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Korkutmadan uyarması
B
Ses tonunun sabit olması
C
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
D
Uyarı amacı dışında kullanılması
Soru 40
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
1 26 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
30
B
40
C
10
D
20
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
B
Trafikteki kaza sayısının azaltılması
C
İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
D
Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Solunumun değerlendirilmesi
B
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 43
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
E
B
C
C
D
D
B
Soru 44
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Felç
B
Kriz
C
Koma
D
Bayılma
Soru 45
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 46
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Akü elektroliti
D
Cam suyu antifrizi
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Deride kızarıklık olması
B
Nabzın hızlı ve zayıf olması
C
Bilinç seviyesinin artması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 48
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 49
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
1 24 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
B
Hızını artırması
C
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
D
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
Soru 50
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
C
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
D
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir