18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 18 Ekim 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Geçiş hakkı kurallarına uyması
Soru 2
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz susturucusu
B
Egzoz supabı
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 3
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Virajı alamayan aracın devrilmesi
B
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
C
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
D
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
Soru 5
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Kara yolundaki taşıt sayısı
C
Trafik polisinin sayısı
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 6
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ses tonunun sabit olması
B
Korkutmadan uyarması
C
Uyarı amacı dışında kullanılması
D
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
Soru 7
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
C
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
D
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
Soru 8
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A
Uyum
B
Bencillik
C
Saygı
D
Hoşgörü
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafikteki kaza sayısının azaltılması
B
Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
C
İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
D
Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 17 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
B
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
D
Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru 11
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Soru 12
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
1 26 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
20
B
30
C
40
D
10
Soru 13
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece hava
B
Hidrolik yağı
C
Sadece yakıt
D
Yakıt-hava karışımı
Soru 14
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
1 18 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını azaltması
B
Duraklama yapmaması
C
Hızını artırması
D
Takip mesafesini artırması
Soru 15
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Cam suyu antifrizi
Soru 16
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
B
Diz ile kalça arasındaki kemikte
C
Hareketli eklem yerlerinde
D
Kafatası eklemlerinde
Soru 17
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 20 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
C
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
D
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
Soru 18
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 19
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
1 27 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
3 - 2 - 1
C
2 - 3 -1
D
3 - 1 - 2
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Sindirimin değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
Soru 21
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Kasko sigortası yoksa
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
C
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
D
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
Soru 22
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A
10
B
5
C
20
D
15
Soru 23
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
1 28 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Para cezası ve ceza puanı
B
Trafikten men cezası
C
Hafif hapis cezası
D
Sadece ceza puanı
Soru 24
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
B
B
C
C
D
D
E
Soru 25
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boşa alınır.
B
Debriyaja basılır.
C
El freni bırakılır.
D
El freni çekilir.
Soru 26
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 27
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 28
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 29
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Klimanın açılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 31
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motor gücünün artması
B
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
C
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D
Motorun çabuk soğuması
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 33
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
B
Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
C
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
D
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
Soru 34
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
D
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru 35
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 36
• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Rentek manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 37
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
1 30 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracın geri gelmekte olduğunu
B
Aracın sola döneceğini
C
Araçta frenleme yapıldığını
D
Aracın sağa döneceğini
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 39
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Kriz
B
Felç
C
Bayılma
D
Koma
Soru 40
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
B
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
C
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
D
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Deride kızarıklık olması
B
Nabzın hızlı ve zayıf olması
C
Bilinç seviyesinin artması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 42
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
C
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
D
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
Soru 43
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
1 23 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D
1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Diğer sürücülerin korkutulması
B
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
C
Yayalara su sıçratılması
D
Hız kurallarına uyulması
Soru 45
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
1 24 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırması
B
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru 46
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 47
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
B
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
C
Ağızından ılık içecekler verilmesi
D
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
Soru 48
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Solunum durması
D
Tam tıkanma
Soru 49
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
1 25 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Durup, kavşağı kontrol etmesi
B
Hızını azaltması
C
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
D
Sabit hızla seyretmesi
Soru 50
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir