Anasayfa / 2014 Ehliyet Sınav Soruları / 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

2014 yılının ekim ayında yapılmış olan ehliyet sınavında çıkmış olan sorular yeni ehliyet sınavına girecek olan adayların dikkatini ve ilgisini çekiyor. Daha önce çıkmış olan soruların sınavda başarılı olunması için etkisi bir hayli fazla olunca sürücü belgesi almak isteyen adayların en ufak bir göz atmaları bile sınavda başarılı olmalarını sağlıyor. Bu kapsamda 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları da yazımızın devamında cevapları ile birlikte sizlere sunulmuş olacak.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 18 Ekim 2014 Ehliyet Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Deride kızarıklık olması
D
Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru 2
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Aracın geri gelmekte olduğunu
B
Aracın sola döneceğini
C
Araçta frenleme yapıldığını
D
Aracın sağa döneceğini
Soru 3
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Yaya yolunda sürülmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 4
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
B
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Soru 5
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 6
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Diz ile kalça arasındaki kemikte
B
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
C
Kafatası eklemlerinde
D
Hareketli eklem yerlerinde
Soru 7
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
10
B
30
C
40
D
20
Soru 8
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Motor yağı
B
Cam suyu antifrizi
C
Akü elektroliti
D
Fren hidroliği
Soru 9
• Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Rentek manevrası
Soru 10
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
B
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
D
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Çekici
Soru 12
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sadece ceza puanı
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Hafif hapis cezası
D
Trafikten men cezası
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Diğer sürücülerin korkutulması
B
Hız kurallarına uyulması
C
Yayalara su sıçratılması
D
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Soru 14
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Kesik çizgi tarafına yaklaşması
B
Hızını artırması
C
Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D
Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru 15
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
B
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
C
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
D
Ağızından ılık içecekler verilmesi
Soru 16
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Yakıt-hava karışımı
B
Sadece hava
C
Hidrolik yağı
D
Sadece yakıt
Soru 17
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Bacak yaralanmalarında
B
Karın yaralanmalarında
C
Omurga yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 18
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Takip mesafesini artırması
C
Hızını artırması
D
Duraklama yapmaması
Soru 19
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 20
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A
Hoşgörü
B
Uyum
C
Bencillik
D
Saygı
Soru 21
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
B
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
C
Şoka karşı önlem alınması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 22
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
B
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
C
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
D
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Geçiş hakkı kurallarına uyması
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafikteki kaza sayısının azaltılması
B
Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
C
Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
D
İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
Soru 26
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Hareket sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 27
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz susturucusu
B
Katalitik konvertör
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 28
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Felç
B
Bayılma
C
Kriz
D
Koma
Soru 29
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
C
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru 30
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A
20
B
5
C
15
D
10
Soru 31
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 32
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
B
Motor gücünün artması
C
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
D
Motorun çabuk soğuması
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Klimanın açılması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 34
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
B
B
C
C
D
D
E
Soru 35
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 36
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
Soru 38
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Kısmi tıkanma
B
Solunum durması
C
Damar tıkanması
D
Tam tıkanma
Soru 39
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekilir.
B
Debriyaja basılır.
C
El freni bırakılır.
D
Vites boşa alınır.
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
B
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D
Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
B
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
C
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
D
Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru 42
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Sabit hızla seyretmesi
B
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
C
Hızını azaltması
D
Durup, kavşağı kontrol etmesi
Soru 43
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
B
1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
C
3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D
4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
Soru 44
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
C
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 45
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
2 - 1 - 3
B
3 - 2 - 1
C
2 - 3 -1
D
3 - 1 - 2
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Sindirimin değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 47
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Korkutmadan uyarması
B
Uyarı amacı dışında kullanılması
C
Ses tonunun sabit olması
D
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
Soru 48
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Işıklı işaret cihazları
B
Trafik polisinin sayısı
C
Kara yolundaki taşıt sayısı
D
Yol çizgileri
Soru 49
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
Soru 50
I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
I ve II
B
II, III ve IV
C
Yalnız I
D
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavında Kaç Soru Soruldu?

Güncel olarak MEB tarafından yapılan sınavda hala 50 soru sorulmaktadır. 18 Ekim tarihinde yapılan ehliyet sınavında da toplamda 50 soru sorulmuş ve en az 35 tanesinin doğru olarak çözümlenmesi durumunda 70 puan yine baraj olarak belirlenmişti. 35 doğru soru çözülmesi demek 70 puan almak anlamına geliyor. 70 puanın altında sonuç alınması durumunda adayın yeniden gelecek sınava girmesi gerekecek. 60 dakikalık süre verildi ve sınav süresi bitmeden dışarıya çıkılması yasaklanmıştı.

Yazılı sınava veya direksiyon sınavına katılamayan kursiyerlerin yeniden kursa devam etmelerine gerek kalmadan ve kurs ücreti ödemelerine gerek kalmadan üç dönem de sınava girme şansları oluyor. Bu durum günümüzde de hala geçerliliğini koruyor.

İlk yardım soruları, trafik, çevre bilgisi ve motor dersleri ile ilgili sınavda sorulara yer verilmişti. Peki, 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları nasıldı?

Direksiyon Sınavı Nasıl Yapılıyor?

Belirtilen tarihte yazılı sınavdan başarılı sonuç alanlar direksiyon uygulamasına ve sınavına girme şansı yakalamış oluyor. 2014 yılında getirilen yeni yenilikle ikinci kademe olarak geri viteste aracı park etmeye önem verilmişti. Aynı zamanda aracı iki araç arasına park etme gibi direksiyon eğitimlerine ağırlık verildi ve sürücü adaylarının da bu aşamaları başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

Direksiyon sınavında sürücü adayının araca oturmasından, vitese geçirmesinden, emniyet kemeri takmasından, aynalarını kendine göre düzenlemesinden ve aracı hareket ettirmesi gibi konulara önem veriliyor. Tabi, bu sürecin sınav şeklinde yapılması daha öncesinde birkaç sürüş eğitimine dahil olmasıyla yapılıyor.

Hatırlanacağı üzere 2014 yılının Ocak ayında sınav süresinden, sınav sorularının adetine kadar yenilikler, düzenlemeler getirilmişti. Mesela 60 olan sınav soru sayısı 50 ye indirilmişti. Sorularla paralel olarak uygulanan 75 dakikalık süre de 50 soru karşısında 60 dakikaya indirilmiş oldu.

Daha Önce Çıkmış Soruların Önemi

Ehliyet sınavında başarılı olmak isteyen adayların daha önceki geçmiş soruların çözümlenmesi durumunda hem pratik olarak soru çözme yeteneklerini arttırıyor, hem de sınava psikolojik olarak rahat bir şekilde girmelerini sağlıyor. Her ne kadar sorular farklı olarak sorulsa da adayların kafalarındaki soru işaretleri kısmi olarak giderilmiş oluyor. Bu kapsamda 18 Ekim 2014 ehliyet sınav soruları da büyük ilgi görüyor. Yeni sınava girecek olan adayların bu soruları çözümlemesi ise sitemiz sayesinde cevapları ile birlikte mümkün olabiliyor.

Hakkında Serenay

Check Also

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş senelerin sorularını çözerek sınava hazırlanmaktalar. Adayların en çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir