2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklemde morarma ve şişlik
B
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
D
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
Soru 2
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Azami ağırlığı az olan, diğerine
B
Otobüs, otomobile
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Otomobil, otobüse
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
B
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Soru 4
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
4
B
2
C
3
D
6
Soru 5
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C
İl Özel İdareleri
D
Jandarma Genel Komutanlığı
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Motoru durdurmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Harekete hazırlanmasını
D
Geri dönmesini
Soru 7
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 8
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Elektrik motoru ile
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 9
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geriye dönmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Hızını artırmalı
D
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 10
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 11
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Kabin
C
Gösterge paneli
D
Sigorta tablası
Soru 12
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa selektör yaparak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 13
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Hız göstergesi
Soru 14
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men
B
Hurdaya ayırma
C
Sürücüsüne ağır hapis
D
Başkasına devir etme şartı
Soru 15
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Akü gerilimi düşüktür.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Otomatik klima
B
Akü
C
Marş motoru
D
Silecek motoru
Soru 17
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 18
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak kemiğinde kırık olan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
Soru 19
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik
B
Şok
C
Zehirlenme
D
Koma
Soru 20
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kırık kontrolünün yapılması
B
Şok pozisyonunun verilmesi
C
Kanamanın kontrol edilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Yolcu indirirken beklemek
B
Kırmızı ışık yanarken beklemek
C
Görevlilerce verilen emirle durmak
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 22
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 23
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D
Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 24
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Organ
B
Sistem
C
Hücre
D
Destek doku
Soru 25
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 26
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
At arabası
Soru 27
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
B
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
C
Beyin kanaması riski artar.
D
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
Soru 28
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 29
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Kamyon
Soru 30
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
B
Batı-Doğu
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Kuzey-Güney
Soru 31
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bankette
B
En sağ şeritte
C
En sol şeritte
D
Orta şeritte
Soru 32
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
B
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
D
Yarayı temiz pamukla kapatmak
Soru 33
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
D
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru 34
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik hava basınçlarının düşmesine
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
Motor parçalarının zarar görmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Yakıt deposunun dolu olması
C
Bujilerin ayarsız olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 36
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Sırtüstü yatış
C
Yarı oturuş
D
Yüzüstü yatış
Soru 37
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
112
C
155
D
156
Soru 38
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vahşi hayvanlar geçebilir
B
Ehli hayvanlar giremez.
C
Vahşi hayvanlar giremez.
D
Ehli hayvanlar geçebilir.
Soru 39
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
asli kusur
Soru 40
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 41
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Araç sahibi
C
Sürücü
D
Sürücü
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 43
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını azaltması
B
Hızını artırması
C
Şerit değiştirmesi
D
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
Soru 44
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
B
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 45
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yakıt filtresi
B
Ekran filtresi
C
Polen filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 48
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 50
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Akü elektroliti
Soru 51
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Açılabilir tavan
B
Emniyet kemeri
C
Hidrolik direksiyon
D
Panoramik cam
Soru 53
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
C
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 54
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın ana yolda olması
B
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Kurallara uymaya özen göstermek
Soru 56
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Uyluk kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Kaval kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 58
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 59
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Reflekslerin kaybolması
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Bilinç kaybı olması
D
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Soru 60
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir