2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Aracın hızlı sürülmesi
B
Bujilerin ayarsız olması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Soru 2
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otobüs, otomobile
B
Azami ağırlığı az olan, diğerine
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Otomobil, otobüse
Soru 3
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Arkadan gelen araçlara yol vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 4
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
D
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru 6
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 7
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik
B
Zehirlenme
C
Koma
D
Şok
Soru 8
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men
B
Hurdaya ayırma
C
Başkasına devir etme şartı
D
Sürücüsüne ağır hapis
Soru 9
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
6
B
2
C
3
D
4
Soru 10
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Motor parçalarının zarar görmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Lastik hava basınçlarının düşmesine
Soru 11
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Solunum yolu zehirlenmesi olan
C
Açık karın yarası olan
D
Ayak kemiğinde kırık olan
Soru 12
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 14
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
İl Özel İdareleri
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Soru 15
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
Ambulansın ana yolda olması
C
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
D
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 17
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa selektör yaparak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 18
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Yan yatış
C
Yüzüstü yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 19
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vahşi hayvanlar geçebilir
B
Ehli hayvanlar giremez.
C
Vahşi hayvanlar giremez.
D
Ehli hayvanlar geçebilir.
Soru 20
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Şok pozisyonunun verilmesi
B
Kanamanın kontrol edilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Kırık kontrolünün yapılması
Soru 21
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 22
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B
Eklemde morarma ve şişlik
C
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
D
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
Soru 24
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Hırslı ve kızgın olmamak
C
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
D
Kurallara uymaya özen göstermek
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Görevlilerce verilen emirle durmak
B
Yolcu indirirken beklemek
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 28
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Reflekslerin kaybolması
C
Bilinç kaybı olması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 29
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 2
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 30
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 31
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 32
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 33
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B
Hızını azaltması
C
Şerit değiştirmesi
D
Hızını artırması
Soru 34
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hava filtresi
C
Sinyal ampulü
D
Hız göstergesi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Akü
B
Otomatik klima
C
Marş motoru
D
Silecek motoru
Soru 36
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Sürücü
C
Sürücü
D
Araç sahibi
Soru 37
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
B
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D
Yarayı temiz pamukla kapatmak
Soru 38
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Kamyon
Soru 39
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
At arabası
D
Motosiklet
Soru 40
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru 41
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
B
Kuzey-Güney
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Batı-Doğu
Soru 42
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Harekete hazırlanmasını
C
Motoru durdurmasını
D
Geri dönmesini
Soru 43
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Hava filtresi değiştirilmeli
Soru 44
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
Soru 45
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Flaşör arızalıdır.
B
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Akü gerilimi düşüktür.
Soru 46
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bankette
B
En sol şeritte
C
En sağ şeritte
D
Orta şeritte
Soru 47
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Sistem
C
Organ
D
Destek doku
Soru 48
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
D
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kaburgalarında kırık olanlar
D
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Açılabilir tavan
B
Emniyet kemeri
C
Hidrolik direksiyon
D
Panoramik cam
Soru 51
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geriye dönmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını artırmalı
Soru 52
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Kamyon
Soru 53
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
B
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
C
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
D
Beyin kanaması riski artar.
Soru 54
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
112
B
110
C
156
D
155
Soru 55
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Işıklara 50 m kaldığını
Soru 56
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Kabin
C
Gösterge paneli
D
Sigorta tablası
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaval kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 58
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 59
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 60
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
B
Elektrik motoru ile
C
Buji kıvılcımı ile
D
Dışarıdan ısıtılarak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..