2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Geri dönmesini
D
Motoru durdurmasını
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Bujilerin ayarsız olması
B
Aracın hızlı sürülmesi
C
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
D
Yakıt deposunun dolu olması
Soru 3
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
20
B
30
C
50
D
40
Soru 4
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını azaltması
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Hızını artırması
D
Şerit değiştirmesi
Soru 5
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Antifriz
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 6
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 7
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 8
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Reflekslerin kaybolması
B
Bilinç kaybı olması
C
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Soru 9
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 10
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kanamanın kontrol edilmesi
B
Şok pozisyonunun verilmesi
C
Kırık kontrolünün yapılması
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 11
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Egzoz susturucusunun delinmesine
B
El freninin daha iyi tutmasına
C
Lastik hava basınçlarının düşmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
Yolcu indirirken beklemek
D
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Soru 13
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 14
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
156
B
155
C
112
D
110
Soru 15
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
At arabası
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 16
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 17
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
D
İl Özel İdareleri
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 19
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Birkaç defa selektör yaparak
Soru 20
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
Soru 21
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Sürücü
C
Araç sahibi
D
Şoför
Soru 22
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Yan yatış
C
Yüzüstü yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 23
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
B
Beyin kanaması riski artar.
C
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
D
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
Soru 24
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başkasına devir etme şartı
B
Sürücüsüne ağır hapis
C
Trafikten men
D
Hurdaya ayırma
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Otomatik klima
B
Marş motoru
C
Akü
D
Silecek motoru
Soru 26
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Saf su ilave edilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 27
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Sigorta tablası
C
Gösterge paneli
D
Kabin
Soru 28
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Orta şeritte
B
En sağ şeritte
C
En sol şeritte
D
Bankette
Soru 29
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
B
Batı-Doğu
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Kuzey-Güney
Soru 30
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otobüs, otomobile
B
Azami ağırlığı az olan, diğerine
C
Otomobil, otobüse
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 31
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Elektrik motoru ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 33
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 34
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Arkadan gelen araçlara yol vermek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 36
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını azaltmalı
B
Hızını artırmalı
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Geriye dönmeli
Soru 37
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 4
D
Yalnız 1
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
C
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vahşi hayvanlar geçebilir
B
Ehli hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Vahşi hayvanlar giremez.
Soru 40
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
yol kusuru
Soru 41
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Solunum yolu zehirlenmesi olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Ayak kemiğinde kırık olan
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 43
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 44
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
B
Trafikten süresiz men
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Açılabilir tavan
B
Panoramik cam
C
Hidrolik direksiyon
D
Emniyet kemeri
Soru 46
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 47
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
Soru 48
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Destek doku
B
Organ
C
Hücre
D
Sistem
Soru 49
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Zehirlenme
B
Koma
C
Şok
D
Hâlsizlik
Soru 50
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kamyon
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 51
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Soru 52
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapatmak
B
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
Soru 53
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hava filtresi
C
Hız göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 54
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
B
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C
Eklemde morarma ve şişlik
D
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
Soru 56
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Akü gerilimi düşüktür.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru 57
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 58
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
4
B
6
C
3
D
2
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaval kemiği
B
Pazı kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 60
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın ana yolda olması
B
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.