2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Arkadan gelen araçlara yol vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
C
Eklemde morarma ve şişlik
D
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru 3
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzey-Güney
B
Batı-Doğu
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Otomatik klima
B
Marş motoru
C
Akü
D
Silecek motoru
Soru 5
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 7
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaval kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 10
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
B
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D
Yarayı temiz pamukla kapatmak
Soru 11
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Araç sahibi
C
Sürücü
D
Şoför
Soru 12
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
156
B
112
C
155
D
110
Soru 13
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 14
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Şerit değiştirmesi
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Hızını azaltması
D
Hızını artırması
Soru 15
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Elektrik motoru ile
B
Buji kıvılcımı ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru 16
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Destek doku
C
Sistem
D
Organ
Soru 17
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Gösterge paneli
C
Kabin
D
Gösterge paneli
Soru 18
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Antifriz
B
Fren hidroliği
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 19
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Işıklara 50 m kaldığını
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 21
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
D
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Soru 23
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Geri dönmesini
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 24
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otomobil
B
Kamyon
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 25
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
B
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
C
Beyin kanaması riski artar.
D
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
Soru 26
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Reflekslerin kaybolması
B
Bilinç kaybı olması
C
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 27
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Hâlsizlik
C
Zehirlenme
D
Şok
Soru 28
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
C
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
D
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Soru 29
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 30
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
tali kusur
B
asli kusur
C
yol kusuru
D
kusuru paylaştırma
Soru 31
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Flaşör arızalıdır.
B
Akü gerilimi düşüktür.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru 32
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otobüs, otomobile
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Otomobil, otobüse
D
Azami ağırlığı az olan, diğerine
Soru 34
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vahşi hayvanlar geçebilir
B
Vahşi hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Ehli hayvanlar giremez.
Soru 35
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Soru 36
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Asit ilave edilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 37
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 38
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
40
B
50
C
30
D
20
Soru 39
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak kemiğinde kırık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 40
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hava filtresi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Aracın hızlı sürülmesi
B
Yakıt deposunun dolu olması
C
Bujilerin ayarsız olması
D
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
Yolcu indirirken beklemek
D
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Soru 43
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
B
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
D
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Soru 44
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne ağır hapis
B
Trafikten men
C
Başkasına devir etme şartı
D
Hurdaya ayırma
Soru 45
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa selektör yaparak
Soru 46
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kanamanın kontrol edilmesi
B
Şok pozisyonunun verilmesi
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Kırık kontrolünün yapılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Emniyet kemeri
B
Açılabilir tavan
C
Panoramik cam
D
Hidrolik direksiyon
Soru 48
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 49
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 50
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
En sol şeritte
B
En sağ şeritte
C
Bankette
D
Orta şeritte
Soru 51
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonet
B
At arabası
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 52
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
C
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 53
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik hava basınçlarının düşmesine
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
Motor parçalarının zarar görmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 54
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
İl Özel İdareleri
D
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 55
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırmalı
B
Geriye dönmeli
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 56
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
3
B
2
C
6
D
4
Soru 57
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Yüzüstü yatış
C
Yarı oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 59
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın ana yolda olması
B
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
D
Otomobilin tali yolda olması
Soru 60
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir