2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Kırmızı ışık yanarken beklemek
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Yolcu indirirken beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 3
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Flaşör arızalıdır.
B
Akü gerilimi düşüktür.
C
Geri vites müşiri arızalıdır.
D
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Aracın hızlı sürülmesi
C
Bujilerin ayarsız olması
D
Yakıt deposunun dolu olması
Soru 6
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Birkaç defa selektör yaparak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 7
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Soru 8
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ehli hayvanlar giremez.
B
Vahşi hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Vahşi hayvanlar geçebilir
Soru 9
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 10
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
B
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
C
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 11
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklemde morarma ve şişlik
B
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
C
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
D
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Pazı kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaval kemiği
D
Kaburga kemiği
Soru 14
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Motoru durdurmasını
C
Geri dönmesini
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 15
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
C
Ambulansın ana yolda olması
D
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 16
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Sinyal ampulü
C
Hava filtresi
D
Hız göstergesi
Soru 17
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Gösterge paneli
C
Kabin
D
Gösterge paneli
Soru 18
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzey-Güney
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Batı-Doğu
D
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Soru 19
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
6
B
3
C
4
D
2
Soru 20
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Silecek motoru
B
Marş motoru
C
Akü
D
Otomatik klima
Soru 22
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Beyin kanaması riski artar.
B
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
D
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
Soru 26
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 27
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastik hava basınçlarının düşmesine
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
Motor parçalarının zarar görmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 28
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
156
C
112
D
155
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 30
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 31
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 32
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
40
B
20
C
30
D
50
Soru 33
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
D
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 34
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Reflekslerin kaybolması
B
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
C
Bilinç kaybı olması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 35
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Emniyet kemeri
B
Panoramik cam
C
Hidrolik direksiyon
D
Açılabilir tavan
Soru 37
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını azaltmalı
B
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
C
Hızını artırmalı
D
Geriye dönmeli
Soru 38
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Araç sahibi
C
Sürücü
D
Sürücü
Soru 39
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 40
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 41
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
At arabası
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 42
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 43
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Işıklara 50 m kaldığını
Soru 44
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Açık karın yarası olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Ayak kemiğinde kırık olan
Soru 45
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 46
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
B
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
C
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D
Trafikten süresiz men
Soru 47
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
En sol şeritte
B
Bankette
C
Orta şeritte
D
En sağ şeritte
Soru 48
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B
Hızını artırması
C
Şerit değiştirmesi
D
Hızını azaltması
Soru 49
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Zehirlenme
B
Şok
C
Hâlsizlik
D
Koma
Soru 50
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapatmak
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
Soru 51
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C
Jandarma Genel Komutanlığı
D
İl Özel İdareleri
Soru 52
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Arkadan gelen araçlara yol vermek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 53
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
C
Buji kıvılcımı ile
D
Elektrik motoru ile
Soru 54
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 55
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Destek doku
B
Sistem
C
Organ
D
Hücre
Soru 56
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kırık kontrolünün yapılması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Kanamanın kontrol edilmesi
D
Şok pozisyonunun verilmesi
Soru 57
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 58
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Saf su ilave edilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 59
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hurdaya ayırma
B
Trafikten men
C
Sürücüsüne ağır hapis
D
Başkasına devir etme şartı
Soru 60
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, otobüse
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Azami ağırlığı az olan, diğerine
D
Otobüs, otomobile
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir