2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Soru 2
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 3
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak kemiğinde kırık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 4
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
B
Yarayı temiz pamukla kapatmak
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
D
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
Soru 5
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
D
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 7
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
B
Kuzey-Güney
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Batı-Doğu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 9
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Gösterge paneli
C
Kabin
D
Sigorta tablası
Soru 10
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 11
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
tali kusur
C
asli kusur
D
yol kusuru
Soru 12
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Arkadan gelen araçlara yol vermek
B
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 13
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2 ve 4
D
Yalnız 2
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaburga kemiği
B
Kaval kemiği
C
Pazı kemiği
D
Uyluk kemiği
Soru 15
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Bujilerin ayarsız olması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Otomatik klima
B
Silecek motoru
C
Marş motoru
D
Akü
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
C
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru 19
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
Lastik hava basınçlarının düşmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 20
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 21
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü gerilimi düşüktür.
B
Flaşör arızalıdır.
C
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 23
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonet
B
At arabası
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 24
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Hurdaya ayırma
B
Trafikten men
C
Sürücüsüne ağır hapis
D
Başkasına devir etme şartı
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 26
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Kırık kontrolünün yapılması
C
Şok pozisyonunun verilmesi
D
Kanamanın kontrol edilmesi
Soru 27
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B
Şerit değiştirmesi
C
Hızını artırması
D
Hızını azaltması
Soru 28
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Reflekslerin kaybolması
C
Bilinç kaybı olması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 29
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 30
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Destek doku
B
Organ
C
Hücre
D
Sistem
Soru 31
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
B
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
C
Sürülecek araç başkasına aitse
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 32
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
50
B
30
C
40
D
20
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
B
Eklemde morarma ve şişlik
C
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
D
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru 34
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Sırtüstü yatış
C
Yarı oturuş
D
Yüzüstü yatış
Soru 35
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 36
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
4
B
3
C
6
D
2
Soru 37
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa selektör yaparak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 38
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırmalı
B
Geriye dönmeli
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Hidrolik direksiyon
B
Panoramik cam
C
Emniyet kemeri
D
Açılabilir tavan
Soru 40
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 41
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 42
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Zehirlenme
B
Koma
C
Hâlsizlik
D
Şok
Soru 43
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 44
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Otomobil, otobüse
C
Otobüs, otomobile
D
Azami ağırlığı az olan, diğerine
Soru 45
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
B
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
C
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
D
Beyin kanaması riski artar.
Soru 46
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hız göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hava filtresi
Soru 47
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 48
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
B
Trafikten süresiz men
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Yolcu indirirken beklemek
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 50
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 51
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 52
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Araç sahibi
C
Şoför
D
Sürücü
Soru 53
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
C
Elektrik motoru ile
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 54
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
En sağ şeritte
B
Bankette
C
En sol şeritte
D
Orta şeritte
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
D
Açık göğüs yaralanması olanlar
Soru 56
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
İl Özel İdareleri
D
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Soru 57
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
Ambulansın ana yolda olması
C
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
D
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 58
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vahşi hayvanlar geçebilir
B
Vahşi hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Ehli hayvanlar giremez.
Soru 59
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Işıklara 50 m kaldığını
Soru 60
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
156
C
155
D
112
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir