2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Saf su ilave edilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 2
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
İl Özel İdareleri
B
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C
Jandarma Genel Komutanlığı
D
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 3
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 5
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Buji kıvılcımı ile
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Elektrik motoru ile
Soru 6
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bankette
B
En sağ şeritte
C
Orta şeritte
D
En sol şeritte
Soru 7
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 8
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 9
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Azami ağırlığı az olan, diğerine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Otobüs, otomobile
D
Otomobil, otobüse
Soru 10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırmalı
B
Geriye dönmeli
C
Hızını azaltmalı
D
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 11
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 12
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 13
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürülecek araç başkasına aitse
B
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Soru 14
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Bilinç kaybı olması
D
Reflekslerin kaybolması
Soru 15
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
B
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C
Beyin kanaması riski artar.
D
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Otomatik klima
B
Akü
C
Marş motoru
D
Silecek motoru
Soru 17
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
3
B
2
C
4
D
6
Soru 18
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Sürücü
C
Sürücü
D
Araç sahibi
Soru 19
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 20
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 21
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 22
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ehli hayvanlar giremez.
B
Ehli hayvanlar geçebilir.
C
Vahşi hayvanlar geçebilir
D
Vahşi hayvanlar giremez.
Soru 23
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Hâlsizlik
C
Zehirlenme
D
Koma
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Yolcu indirirken beklemek
B
Kırmızı ışık yanarken beklemek
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Uyluk kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Pazı kemiği
D
Kaval kemiği
Soru 27
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
Soru 28
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
155
B
156
C
112
D
110
Soru 29
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Gösterge paneli
C
Kabin
D
Gösterge paneli
Soru 30
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Batı-Doğu
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D
Kuzey-Güney
Soru 31
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
20
B
30
C
50
D
40
Soru 32
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
B
Ambulansın ana yolda olması
C
Otomobilin tali yolda olması
D
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 33
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 34
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Şerit değiştirmesi
B
Hızını azaltması
C
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
D
Hızını artırması
Soru 35
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
At arabası
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kaburgalarında kırık olanlar
D
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru 37
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Birkaç defa selektör yaparak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 38
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Kırık kontrolünün yapılması
C
Şok pozisyonunun verilmesi
D
Kanamanın kontrol edilmesi
Soru 39
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
asli kusur
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 40
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yüzüstü yatış
C
Yarı oturuş
D
Yan yatış
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
D
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
B
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C
Eklemde morarma ve şişlik
D
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru 43
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Hidrolik direksiyon
B
Panoramik cam
C
Emniyet kemeri
D
Açılabilir tavan
Soru 45
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Solunum yolu zehirlenmesi olan
D
Ayak kemiğinde kırık olan
Soru 46
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Lastik hava basınçlarının düşmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 47
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
D
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
Soru 48
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 49
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Akü gerilimi düşüktür.
C
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 50
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
C
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 51
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 4
D
Yalnız 1
Soru 52
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Sistem
B
Hücre
C
Organ
D
Destek doku
Soru 53
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başkasına devir etme şartı
B
Trafikten men
C
Sürücüsüne ağır hapis
D
Hurdaya ayırma
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Yağ filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 55
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
D
Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 56
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
B
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
C
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
D
Yarayı temiz pamukla kapatmak
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymaya özen göstermek
B
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 58
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Geri dönmesini
D
Motoru durdurmasını
Soru 59
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Yakıt deposunun dolu olması
C
Aracın hızlı sürülmesi
D
Bujilerin ayarsız olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir