2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymaya özen göstermek
B
Hırslı ve kızgın olmamak
C
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 3
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
B
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Trafikten süresiz men
Soru 4
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Hava filtresi değiştirilmeli
Soru 5
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Bilinç kaybı olması
D
Reflekslerin kaybolması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yağ filtresi
C
Polen filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 8
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Orta şeritte
B
En sağ şeritte
C
Bankette
D
En sol şeritte
Soru 9
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü gerilimi düşüktür.
B
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Uyluk kemiği
B
Kaval kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
Yolcu indirirken beklemek
Soru 12
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Elektrik motoru ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 13
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
B
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 14
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
asli kusur
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
B
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C
Eklemde morarma ve şişlik
D
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
Soru 16
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonet
B
At arabası
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 17
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ehli hayvanlar geçebilir.
B
Ehli hayvanlar giremez.
C
Vahşi hayvanlar geçebilir
D
Vahşi hayvanlar giremez.
Soru 18
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzeybatı-Güneydoğu
B
Batı-Doğu
C
Kuzey-Güney
D
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Soru 19
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
B
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
C
Beyin kanaması riski artar.
D
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
Soru 20
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını artırması
B
Hızını azaltması
C
Şerit değiştirmesi
D
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
Soru 21
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten men
B
Sürücüsüne ağır hapis
C
Hurdaya ayırma
D
Başkasına devir etme şartı
Soru 22
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Geriye dönmeli
C
Hızını azaltmalı
D
Hızını artırmalı
Soru 24
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Ambulansın ana yolda olması
B
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
D
Otomobilin tali yolda olması
Soru 25
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kırık kontrolünün yapılması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Kanamanın kontrol edilmesi
D
Şok pozisyonunun verilmesi
Soru 26
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 27
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yan yatış
B
Yarı oturuş
C
Yüzüstü yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 28
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hava filtresi
B
Hız göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 29
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, otobüse
B
Otobüs, otomobile
C
Azami ağırlığı az olan, diğerine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 30
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 4
D
Yalnız 1
Soru 31
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa selektör yaparak
Soru 32
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 33
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
B
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Soru 34
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
D
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Soru 35
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 36
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Harekete hazırlanmasını
D
Motoru durdurmasını
Soru 37
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Aracın hızlı sürülmesi
B
Yakıt deposunun dolu olması
C
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
D
Bujilerin ayarsız olması
Soru 39
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 40
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Lastik hava basınçlarının düşmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 41
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 42
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Ayak kemiğinde kırık olan
C
Açık karın yarası olan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
Soru 43
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Başı sıcak su ile yıkanır.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 44
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
B
Yarayı temiz pamukla kapatmak
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
Soru 45
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
110
B
155
C
112
D
156
Soru 46
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Kabin
B
Sigorta tablası
C
Gösterge paneli
D
Gösterge paneli
Soru 47
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 48
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik
B
Koma
C
Şok
D
Zehirlenme
Soru 49
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 50
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
3
B
6
C
2
D
4
Soru 51
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B
İl Özel İdareleri
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
Jandarma Genel Komutanlığı
Soru 52
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Marş motoru
B
Silecek motoru
C
Otomatik klima
D
Akü
Soru 54
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Arkadan gelen araçlara yol vermek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 55
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Antifriz
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 56
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Sistem
C
Organ
D
Destek doku
Soru 57
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Panoramik cam
B
Emniyet kemeri
C
Açılabilir tavan
D
Hidrolik direksiyon
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kalça kemiğinde kırık olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 60
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Sürücü
C
Araç sahibi
D
Sürücü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..