2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Kasım 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Açılabilir tavan
B
Hidrolik direksiyon
C
Panoramik cam
D
Emniyet kemeri
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
5 dakikadan fazla beklemek
B
Görevlilerce verilen emirle durmak
C
Yolcu indirirken beklemek
D
Kırmızı ışık yanarken beklemek
Soru 4
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A
50
B
30
C
40
D
20
Soru 5
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 6
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Sinyal ampulü
C
Yakıt göstergesi
D
Hava filtresi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Akü
B
Silecek motoru
C
Otomatik klima
D
Marş motoru
Soru 8
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
Arkadan gelen araçlara yol vermek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 10
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
soru3 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hava yolu açıklığının sağlanması
B
Kanamanın kontrol edilmesi
C
Kırık kontrolünün yapılması
D
Şok pozisyonunun verilmesi
Soru 11
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Reflekslerin kaybolması
C
Bilinç kaybı olması
D
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Soru 12
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
İl Özel İdareleri
C
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
D
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 13
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
B
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
C
Trafikten süresiz men
D
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
Soru 14
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Sürülecek araç başkasına aitse
C
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
D
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B
Bujilerin ayarsız olması
C
Yakıt deposunun dolu olması
D
Aracın hızlı sürülmesi
Soru 16
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vahşi hayvanlar geçebilir
B
Vahşi hayvanlar giremez.
C
Ehli hayvanlar geçebilir.
D
Ehli hayvanlar giremez.
Soru 17
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Sigorta tablası
C
Gösterge paneli
D
Kabin
Soru 18
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Asit ilave edilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
B
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 20
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
Başı sıcak su ile yıkanır.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 21
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
soru33 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
soru30 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bankette
B
En sol şeritte
C
Orta şeritte
D
En sağ şeritte
Soru 23
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
soru26 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Motosiklet
D
Kamyon
Soru 24
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Elektrik motoru ile
Soru 25
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
soru59 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğun
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Kaburgalarında kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yakıt filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 28
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Kamyon
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 29
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Zehirlenme
C
Koma
D
Hâlsizlik
Soru 30
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A
156
B
155
C
112
D
110
Soru 31
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Organ
C
Sistem
D
Destek doku
Soru 32
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
B
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
C
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
D
Beyin kanaması riski artar.
Soru 33
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C
Yarayı temiz pamukla kapatmak
D
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Soru 34
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
yol kusuru
C
kusuru paylaştırma
D
tali kusur
Soru 35
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
soru36 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
Ambulansın ana yolda olması
C
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
D
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 36
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Hızını artırması
B
Hızını azaltması
C
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
D
Şerit değiştirmesi
Soru 37
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Araç sahibi
B
Şoför
C
Sürücü
D
Sürücü
Soru 38
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
soru34 2 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
At arabası
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
B
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D
Eklemde morarma ve şişlik
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
D
Kurallara uymaya özen göstermek
Soru 41
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A
2
B
4
C
3
D
6
Soru 42
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
soru23 4 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geriye dönmeli
B
Hızını artırmalı
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 43
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motor parçalarının zarar görmesine
B
Egzoz susturucusunun delinmesine
C
Lastik hava basınçlarının düşmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 44
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
soru21 5 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız 2
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 45
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
soru28 6 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Işıklara 50 m kaldığını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 46
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
B
Geri vites müşiri arızalıdır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Akü gerilimi düşüktür.
Soru 47
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, otobüse
B
Azami ağırlığı az olan, diğerine
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Otobüs, otomobile
Soru 48
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Motoru durdurmasını
C
Geri dönmesini
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 49
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne ağır hapis
B
Hurdaya ayırma
C
Başkasına devir etme şartı
D
Trafikten men
Soru 50
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Birkaç defa selektör yaparak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 51
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
B
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaval kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 53
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Yüzüstü yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 54
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
D
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
Soru 55
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 56
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Ayak kemiğinde kırık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Açık karın yarası olan
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
C
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
D
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 58
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 59
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
soru48 1 2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Batı-Doğu
D
Kuzey-Güney
Soru 60
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Kasım 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.