2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Şubat 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Ayakta olan kanamalar
B
Şok
C
Beyin kanaması
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Antifriz
B
Fren hidroliği
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 3
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
B
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
C
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için
D
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
Soru 4
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 3 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece sola dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Sadece sağa dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 5
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 16 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 6
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
A
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
B
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
D
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
Soru 7
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-rek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Sadece zorlu kış koşullarında
B
Donma gerçekleştikten sonra
C
Her türlü iklim şartlarında
D
Sadece sıcak yaz aylarında
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6d e1608230347445 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6c e1608230330184 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6b e1608230318165 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6a e1608230233297 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 9
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 7 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüsün giremeyeceğini
B
Otobüslerin park yerini
C
Otobüs yolunu
D
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
Soru 10
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 14 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dar bir kavisle dönmeleri
B
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
C
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D
Hızların azaltmaları
Soru 11
I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi II- Fiziksel aktivitenin artması III- Boğucu etki yapması Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarı-dakilerden hangilerinin olması beklenir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 12
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 13 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
A
4 numaralı aracın yavaşlamasını
B
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
C
5 numaralı aracın geçmesini
D
1 numaralı aracın sağa geçmesini
Soru 13
Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
B sınıfı (hususi araç)
B
A1 ve A2 sınıfı
C
C, D ve E sınıfı
D
G sınıfı
Soru 14
Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
2
B
3
C
5
D
4
Soru 15
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç-tan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
B
Baş-çene pozisyonu verilerek
C
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
D
Ayaklarından çekilerek
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
C
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
D
Kırmızı ışıkta geçmek
Soru 17
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Traktör
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
Minibüs
Soru 18
• Bulantı ve kusma olması • Burun ve kulaktan kan gelmesi • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A
Baş yaralanması
B
Kalp spazmı
C
Akciğer delinmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 19
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 15 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 20
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 12 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulu-nan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
B
En sağ şeride geçerek seyretmesi
C
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D
Geçmek için en sol şeridi kullanması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9b e1608231334398 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9d e1608231351600 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9c e1608231343351 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9a e1608231319160 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 22
Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Siyah
B
Kırmızı
C
Yeşil
D
Sarı
Soru 23
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Katalitik konvertör
B
Egzoz manifoldu
C
Egzoz susturucusu
D
Egzoz supabı
Soru 24
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Marş sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 25
Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Motor bloğu
B
Karter
C
Manifold
D
Silindir kapağı
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze-yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Şarj sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 27
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?
A
Arka sis lambası
B
Kısa hüzmeli farlar
C
Uzun hüzmeli farlar
D
Sol sinyal lambaları
Soru 28
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Marş sistemi
Soru 29
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
İçten yanmalı motor
C
Elektrik motoru
D
Marş motoru
Soru 30
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 11 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
110
B
120
C
90
D
100
Soru 31
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Motordaki yağ seviyesi
B
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 32
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 4 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geç
B
Sağa yanaş ve dur
C
Yavaşla
D
Hızlan
Soru 33
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 5 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
B
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
C
Hız sabit tutulur.
D
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
Soru 34
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 21 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmak-ta olduğu
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A
Manifoldlarda kaçakların oluşması
B
Motorun hararet yapması
C
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
D
Motor yağına su karışması
Soru 36
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Distribütör
B
Kontak anahtarı
C
Flaşör
D
Buji
Soru 37
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
B
Seyyar tepe lambası taktırarak
C
Eskort eşliğinde
D
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Göstergeler sistemi
Soru 39
Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
B
Sıcak içecekler verilmeli
C
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8c e1608231173588 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8a e1608231152577 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8d e1608231190167 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8b e1608231163241 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 41
Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Plaka lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
D
Sis lambaları
Soru 43
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Duraklama
B
Durma
C
Bekleme
D
Park etme
Soru 44
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
B
Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C
Yavaşlamaları
D
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Soru 45
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Gürültü kirliliğinin artmasına
C
Trafik yoğunluğunun artmasına
D
Çevre kirliliğinin azalmasına
Soru 46
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 1 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Bölünmüş kara yolu
C
İki yönlü kara yolu
D
Tek yönlü kara yolu
Soru 47
Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.
Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Direksiyon kilitlenir.
B
Direksiyon daha rahat döner.
C
Akü tam şarj olur.
D
Sürüş kolaylaşır.
Soru 48
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi motor soru 1 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Soru 49
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan dize kadar
B
Dizden kalçaya kadar
C
Topuktan koltuk altına kadar
D
Topuktan kalçaya kadar
Soru 50
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Nefes almasını
B
Nefes vermesini
C
Kalbin çalışmasını
D
Bilinç kaybının düzelmesini
Soru 51
Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Devridaim pompası
B
Radyatör
C
Termostat
D
Yağ filtresi
Soru 52
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dizin ön üst kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Karnın ön üst kısmı
D
Bacak dış kısmı
Soru 53
Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
C
Muayene süresi geçirildiğinde
D
Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 55
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Kolunda yara ve kırık olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 56
İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
D
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
Soru 57
Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
B
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
C
Tam gaz vermekten kaçınılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 58
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Reflekslerin kaybolması
D
Bilinç kaybı olması
Soru 59
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığı-nın sağlanması
B
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
D
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
Soru 60
Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bol su ile yıkamak
B
Yara merhemi sürmek
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Kuru sargı bezi ile kapatmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.