2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Şubat 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Trafik yoğunluğunun artmasına
D
Gürültü kirliliğinin artmasına
Soru 2
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 21 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
C
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
D
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmak-ta olduğu
Soru 3
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
B
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
D
Motordaki yağ seviyesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Plaka lambaları
B
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
C
Sis lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Polen filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Hava filtresi
Soru 6
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 16 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
At arabası
D
Otomobil
Soru 7
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
B
Eskort eşliğinde
C
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D
Seyyar tepe lambası taktırarak
Soru 8
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 1 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A
İki yönlü kara yolu
B
Tek yönlü kara yolu
C
Bağlantı yolu
D
Bölünmüş kara yolu
Soru 9
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 4 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa yanaş ve dur
B
Yavaşla
C
Hızlan
D
Geç
Soru 10
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?
A
Uzun hüzmeli farlar
B
Kısa hüzmeli farlar
C
Sol sinyal lambaları
D
Arka sis lambası
Soru 11
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Marş sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 12
Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Sis ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 13
Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
G sınıfı
B
A1 ve A2 sınıfı
C
B sınıfı (hususi araç)
D
C, D ve E sınıfı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze-yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Şarj sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 15
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Omurgasında kırık olan
B
Kolunda yara ve kırık olan
C
Birinci derece yanığı olan
D
Kaburgasında kırık olan
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Kırmızı ışıkta geçmek
B
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
C
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
D
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
Soru 17
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 14 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
B
Dar bir kavisle dönmeleri
C
Hızların azaltmaları
D
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
Soru 18
Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Sıcak içecekler verilmeli
B
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
C
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 19
İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
B
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 20
Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuru sargı bezi ile kapatmak
B
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
C
Yara merhemi sürmek
D
Bol su ile yıkamak
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Göstergeler sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Aydınlatma sistemi
Soru 22
Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Siyah
B
Sarı
C
Yeşil
D
Kırmızı
Soru 23
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 13 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
A
1 numaralı aracın sağa geçmesini
B
5 numaralı aracın geçmesini
C
4 numaralı aracın yavaşlamasını
D
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
Soru 24
Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Silindir kapağı
B
Karter
C
Manifold
D
Motor bloğu
Soru 25
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 15 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru 26
Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
B
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Tam gaz vermekten kaçınılması
Soru 27
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi motor soru 1 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
B
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A
Motorun hararet yapması
B
Manifoldlarda kaçakların oluşması
C
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
D
Motor yağına su karışması
Soru 29
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan koltuk altına kadar
B
Topuktan dize kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan kalçaya kadar
Soru 30
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 5 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
B
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
C
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
D
Hız sabit tutulur.
Soru 31
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasık iç kısmı
B
Dizin ön üst kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Karnın ön üst kısmı
Soru 32
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
A
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
B
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
D
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
Soru 33
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
B
Yavaşlamaları
C
Yayaları ikaz ederek geçmeleri
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 34
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 7 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüsün giremeyeceğini
B
Otobüslerin park yerini
C
Otobüs yolunu
D
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
Soru 35
Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Radyatör
B
Yağ filtresi
C
Devridaim pompası
D
Termostat
Soru 36
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Kalbin çalışmasını
B
Nefes almasını
C
Nefes vermesini
D
Bilinç kaybının düzelmesini
Soru 37
Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Muayene süresi geçirildiğinde
C
Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
D
Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
Soru 38
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Buji
B
Kontak anahtarı
C
Distribütör
D
Flaşör
Soru 39
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-rek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Sadece sıcak yaz aylarında
B
Donma gerçekleştikten sonra
C
Her türlü iklim şartlarında
D
Sadece zorlu kış koşullarında
Soru 40
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 11 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
100
B
120
C
90
D
110
Soru 41
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 3 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Düz gidilebileceğini
B
Sadece sağa dönülebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8b e1608231163241 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8d e1608231190167 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8c e1608231173588 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8a e1608231152577 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 43
Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.
Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Akü tam şarj olur.
B
Direksiyon kilitlenir.
C
Direksiyon daha rahat döner.
D
Sürüş kolaylaşır.
Soru 44
• Bulantı ve kusma olması • Burun ve kulaktan kan gelmesi • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A
Akciğer delinmesi
B
Baş yaralanması
C
Kalp spazmı
D
Dalak yırtılması
Soru 45
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Durma
C
Park etme
D
Duraklama
Soru 46
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Minibüs
B
Traktör
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 47
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
İçten yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Elektrik motoru
Soru 48
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç-tan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Baş-çene pozisyonu verilerek
B
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
C
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D
Ayaklarından çekilerek
Soru 49
I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi II- Fiziksel aktivitenin artması III- Boğucu etki yapması Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarı-dakilerden hangilerinin olması beklenir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 50
Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
2
B
4
C
3
D
5
Soru 51
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Şok
B
Ayak bileğinin burkulması
C
Ayakta olan kanamalar
D
Beyin kanaması
Soru 52
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinç kaybı olması
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Reflekslerin kaybolması
Soru 53
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Katalitik konvertör
B
Egzoz manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 54
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 12 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulu-nan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
B
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
C
Geçmek için en sol şeridi kullanması
D
En sağ şeride geçerek seyretmesi
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 56
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Marş sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Fren sistemi
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9d e1608231351600 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9a e1608231319160 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9c e1608231343351 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9b e1608231334398 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 58
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
B
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için
C
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
D
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6a e1608230233297 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6d e1608230347445 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6c e1608230330184 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6b e1608230318165 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 60
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
C
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığı-nın sağlanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir