2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 2 Şubat 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-rek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Her türlü iklim şartlarında
B
Sadece sıcak yaz aylarında
C
Donma gerçekleştikten sonra
D
Sadece zorlu kış koşullarında
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Aydınlatma sistemi
B
Göstergeler sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 3
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Duraklama
B
Park etme
C
Durma
D
Bekleme
Soru 4
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 13 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
A
5 numaralı aracın geçmesini
B
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
C
1 numaralı aracın sağa geçmesini
D
4 numaralı aracın yavaşlamasını
Soru 5
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinç kaybı olması
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D
Reflekslerin kaybolması
Soru 6
Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
B
Bol su ile yıkamak
C
Yara merhemi sürmek
D
Kuru sargı bezi ile kapatmak
Soru 7
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Motosiklet
B
Traktör
C
Kamyonet
D
Minibüs
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8c e1608231173588 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8a e1608231152577 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8d e1608231190167 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 8b e1608231163241 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Kırmızı ışıkta geçmek
B
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
C
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
D
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
Soru 10
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
B
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
C
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
D
Motordaki yağ seviyesi
Soru 11
Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
C
Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
D
Muayene süresi geçirildiğinde
Soru 12
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 16 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
At arabası
D
Motosiklet
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
B
Manifoldlarda kaçakların oluşması
C
Motorun hararet yapması
D
Motor yağına su karışması
Soru 14
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 15 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 15
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 21 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmak-ta olduğu
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
Soru 16
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Nefes almasını
B
Nefes vermesini
C
Kalbin çalışmasını
D
Bilinç kaybının düzelmesini
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9d e1608231351600 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9c e1608231343351 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9b e1608231334398 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 9a e1608231319160 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 18
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
A
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
B
Seyyar tepe lambası taktırarak
C
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D
Eskort eşliğinde
Soru 19
• Bulantı ve kusma olması • Burun ve kulaktan kan gelmesi • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
A
Kalp spazmı
B
Baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Akciğer delinmesi
Soru 20
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 14 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B
Hızların azaltmaları
C
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D
Dar bir kavisle dönmeleri
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Antifriz
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 22
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Yakıt sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6d e1608230347445 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6a e1608230233297 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6b e1608230318165 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 6c e1608230330184 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze-yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Direksiyon sistemi
B
Şarj sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 25
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 3 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Düz gidilebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 26
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Gürültü kirliliğinin artmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 27
Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Sıcak duş yaptırılmalı
B
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
C
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
D
Sıcak içecekler verilmeli
Soru 28
İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
D
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Soru 29
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Fren sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Marş sistemi
Soru 30
I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi II- Fiziksel aktivitenin artması III- Boğucu etki yapması Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarı-dakilerden hangilerinin olması beklenir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 31
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Marş motoru
B
Dıştan yanmalı motor
C
Elektrik motoru
D
İçten yanmalı motor
Soru 32
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
B
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
C
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
D
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 11 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
100
B
120
C
110
D
90
Soru 34
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 35
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Ayak bileğinin burkulması
B
Ayakta olan kanamalar
C
Beyin kanaması
D
Şok
Soru 36
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?
A
Kısa hüzmeli farlar
B
Arka sis lambası
C
Sol sinyal lambaları
D
Uzun hüzmeli farlar
Soru 37
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 4 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşla
B
Sağa yanaş ve dur
C
Geç
D
Hızlan
Soru 38
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç-tan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
B
Ayaklarından çekilerek
C
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
D
Baş-çene pozisyonu verilerek
Soru 39
Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
C
Tam gaz vermekten kaçınılması
D
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
Soru 40
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
B
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
C
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığı-nın sağlanması
Soru 41
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 5 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
B
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
C
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
D
Hız sabit tutulur.
Soru 42
Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
B sınıfı (hususi araç)
B
A1 ve A2 sınıfı
C
G sınıfı
D
C, D ve E sınıfı
Soru 43
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Topuktan koltuk altına kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan dize kadar
Soru 44
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yavaşlamaları
B
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
C
Yayaları ikaz ederek geçmeleri
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 45
Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Manifold
B
Motor bloğu
C
Silindir kapağı
D
Karter
Soru 46
Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Sarı
D
Siyah
Soru 47
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 12 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulu-nan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
En sağ şeride geçerek seyretmesi
B
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D
Geçmek için en sol şeridi kullanması
Soru 48
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karnın ön üst kısmı
B
Bacak dış kısmı
C
Kasık iç kısmı
D
Dizin ön üst kısmı
Soru 49
Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.
Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Sürüş kolaylaşır.
B
Direksiyon daha rahat döner.
C
Akü tam şarj olur.
D
Direksiyon kilitlenir.
Soru 50
Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Sis ışıklarının
Soru 51
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi motor soru 1 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
B
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Plaka lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
D
Sis lambaları
Soru 53
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 7 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Otobüsün giremeyeceğini
B
Otobüslerin park yerini
C
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
D
Otobüs yolunu
Soru 54
Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Termostat
B
Devridaim pompası
C
Yağ filtresi
D
Radyatör
Soru 55
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
A
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
B
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
C
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
Soru 56
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A
Kolunda yara ve kırık olan
B
Kaburgasında kırık olan
C
Omurgasında kırık olan
D
Birinci derece yanığı olan
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Polen filtresi
Soru 58
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Distribütör
B
Flaşör
C
Kontak anahtarı
D
Buji
Soru 59
2 subat 2013 ehliyet sinavi soru 1 2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Tek yönlü kara yolu
C
Bölünmüş kara yolu
D
İki yönlü kara yolu
Soru 60
Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
2
B
5
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir