22 Mart 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 22 Mart 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
1CM
B
2CM
C
6CM
D
5CM
Soru 2
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Motosiklet
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 3
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss556
B
ss555
C
ss554
D
ss557
Soru 4
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Vücut ısısının düşürülmesini
Soru 5
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
B
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss538
B
ss535
C
ss537
D
ss536
Soru 7
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
1 ve 3
B
Yalnız 1
C
2 ve 4
D
1 ve 2
Soru 8
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
B
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
Soru 9
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Düz gitmeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Sağa döneceklerse beklemeleri
Soru 10
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 11
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 12
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 13
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 14
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Böbrekler
B
Safra kesesi
C
Mide
D
Akciğerler
Soru 15
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Fazla süratten kaçınılması
D
Sürekli sert ve ani fren yapılması
Soru 16
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 17
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Kuzey
C
Batı
D
Doğu
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki oksijen oranının artması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
D
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Soru 20
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Takip mesafesini azaltması
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Yolun solundan gitmesi
D
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
Soru 21
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 22
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boş konuma alınır.
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
C
El freni çekiliyse bırakılır.
D
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
Soru 23
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
30
C
60
D
40
Soru 24
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun devri artılır
B
Önemsenmez yola devam edilir
C
Açık camlar varsa kapatılır
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
Soru 25
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 26
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 27
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç
B
Ticari taşıt
C
Taşıt katarı
D
Arazi taşıtı
Soru 28
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss539
B
ss541
C
ss540
D
ss542
Soru 29
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 30
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Saç dökülmesine
B
Bilinç seviyesinin artmasına
C
Omurilik zedelenmesine
D
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
Soru 31
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Motorun durdurulmasına
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Park lambasının yakılmasına
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Koyu renk giysiler giyilmesi
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 33
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Sırtta taşıma yöntemi
Soru 34
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Yağ Lambası
B
Şarj Lambası
C
Korna
D
Sinyal Lambası
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
B
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
C
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
D
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
Soru 36
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Kasisli yolu
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 38
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss543
C
ss521
D
ss524
Soru 39
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 40
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru 41
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I,II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 42
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Kaba ve saldırgan davranılması
C
Bencillikten uzak durulması
D
Birdenbire sinirlenilmesi
Soru 43
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Kulak çınlaması
C
Burkulma
D
Kalp durması
Soru 44
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
3,5
B
4,5
C
1,5
D
2,5
Soru 45
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
C
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
D
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
Soru 46
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Motorin
C
Benzin
D
Antifiriz
Soru 47
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Far ampullerinin patlaması
Soru 48
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
50
C
30
D
60
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Karter contasının yırtılması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Rot ayarının bozulması
Soru 50
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss546
C
ss547
D
ss548
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..