22 Mart 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 22 Mart 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
Yalnız 1
B
2 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 2
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 3
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Antifiriz
C
Benzin
D
Motorin
Soru 4
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
B
Omurilik zedelenmesine
C
Saç dökülmesine
D
Bilinç seviyesinin artmasına
Soru 5
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Solunum ve nabız kontrolü
D
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss535
B
ss537
C
ss538
D
ss536
Soru 7
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
B
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
C
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
D
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru 8
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
B
Açık camlar varsa kapatılır
C
Önemsenmez yola devam edilir
D
Motorun devri artılır
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Karter contasının yırtılması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Rot ayarının bozulması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 10
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Vücut ısısının düşürülmesini
Soru 11
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boş konuma alınır.
B
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
C
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
D
El freni çekiliyse bırakılır.
Soru 12
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılması
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Fazla süratten kaçınılması
Soru 13
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I,II ve III
Soru 14
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
U dönüşü yapmalı
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 15
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss543
C
ss521
D
ss524
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 17
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
Soru 18
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 19
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Motorun durdurulmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
B
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
C
Kandaki oksijen oranının artması
D
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
Soru 21
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
40
C
50
D
30
Soru 22
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 23
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kulak çınlaması
B
Burkulma
C
Kalp durması
D
Şok
Soru 24
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
B
Sağa dönüş lambasını yakması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yolun solundan gitmesi
Soru 25
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 26
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
1CM
B
5CM
C
2CM
D
6CM
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss539
C
ss542
D
ss540
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 29
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 30
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sırtta taşıma yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 31
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
B
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 32
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Böbrekler
B
Safra kesesi
C
Mide
D
Akciğerler
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
B
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
C
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
D
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt seviyesi kontrolü
B
Yakıt kaçağı kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Yakıt filtresi kontrolü
Soru 35
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arazi taşıtı
B
Ticari taşıt
C
Taşıt katarı
D
Araç
Soru 36
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
B
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
C
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
D
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
Soru 37
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
60
C
30
D
20
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Kasisli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 39
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
C
Gürültü kirliliğinin azaltılması
D
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Soru 40
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 41
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss547
C
ss548
D
ss549
Soru 42
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Bencillikten uzak durulması
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Soru 43
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 44
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss555
B
ss556
C
ss557
D
ss554
Soru 45
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Doğu
C
Batı
D
Kuzey
Soru 46
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
B
Düz gideceklerse beklemeleri
C
Sağa döneceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 47
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
1, 2 ve 3
Soru 48
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Akünün boşalması
D
Far ampullerinin patlaması
Soru 49
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Korna
B
Şarj Lambası
C
Yağ Lambası
D
Sinyal Lambası
Soru 50
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
3,5
C
1,5
D
4,5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir