22 Mart 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 22 Mart 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Batı
D
Doğu
Soru 2
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
1, 2 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 3
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss556
B
ss557
C
ss554
D
ss555
Soru 4
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 5
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir
B
Açık camlar varsa kapatılır
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
D
Motorun devri artılır
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss536
C
ss535
D
ss538
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss548
B
ss547
C
ss549
D
ss546
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Rot ayarının bozulması
C
Karter contasının yırtılması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 9
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 10
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Sırtta taşıma yöntemi
Soru 11
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
B
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
D
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt filtresi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 13
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Merkezi sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 14
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Park lambasının yakılmasına
D
Motorun durdurulmasına
Soru 15
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Fazla süratten kaçınılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 16
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt katarı
B
Araç
C
Ticari taşıt
D
Arazi taşıtı
Soru 17
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Sağa dönüş lambasını yakması
B
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
C
Yolun solundan gitmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 18
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
C
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
D
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
Soru 19
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Bencillikten uzak durulması
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 20
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekiliyse bırakılır.
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
C
Vites boş konuma alınır.
D
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
Soru 21
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
50
C
30
D
60
Soru 22
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifiriz
B
Motorin
C
Su buharı
D
Benzin
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
B
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
C
Kandaki oksijen oranının artması
D
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 25
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
C
Diğer araçların durmasını sağlamalı
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 26
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
2CM
B
5CM
C
6CM
D
1CM
Soru 27
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Koyu renk giysiler giyilmesi
Soru 29
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motor devir göstergesinin arızalanması
B
Far ampullerinin patlaması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 30
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 31
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Saç dökülmesine
B
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
C
Bilinç seviyesinin artmasına
D
Omurilik zedelenmesine
Soru 32
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
B
Açılan köprüye yaklaşıldığını
C
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
D
Kasisli yolu
Soru 34
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss541
C
ss542
D
ss539
Soru 35
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Vücut ısısının düşürülmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Soru 36
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Sağa döneceklerse beklemeleri
B
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 37
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
1 ve 2
C
Yalnız 1
D
1 ve 3
Soru 38
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
1,5
B
2,5
C
4,5
D
3,5
Soru 39
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 40
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
40
B
20
C
60
D
30
Soru 41
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
Soru 42
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 43
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Gürültü kirliliğinin azaltılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 44
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 45
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulma
B
Kulak çınlaması
C
Kalp durması
D
Şok
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
D
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 47
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss521
B
ss524
C
ss522
D
ss543
Soru 48
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj Lambası
B
Yağ Lambası
C
Sinyal Lambası
D
Korna
Soru 49
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Akciğerler
B
Safra kesesi
C
Böbrekler
D
Mide
Soru 50
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir