22 Mart 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 22 Mart 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
B
Kandaki oksijen oranının artması
C
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
D
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Soru 2
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Koyu renk giysiler giyilmesi
Soru 4
Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Sırtta taşıma yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 5
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
40
B
60
C
50
D
30
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Kasisli yolu
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 7
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 8
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
B
Sağa döneceklerse beklemeleri
C
Düz gideceklerse beklemeleri
D
Düz gitmeleri
Soru 9
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
B
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
C
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
D
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damar­lara baskı uygulanması
Soru 10
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
4,5
B
3,5
C
2,5
D
1,5
Soru 11
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Yağ Lambası
B
Sinyal Lambası
C
Şarj Lambası
D
Korna
Soru 12
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D
Yolu hemen trafiğe açmak
Soru 13
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
1, 2 ve 3
Soru 14
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss546
B
ss549
C
ss547
D
ss548
Soru 15
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Merkezi sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 16
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I,II ve III
D
Yalnız I
Soru 17
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss413
A
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
B
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
C
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
D
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 18
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanmasına
B
Bilinç seviyesinin artmasına
C
Omurilik zedelenmesine
D
Saç dökülmesine
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
B
Kazaya karışan araçların hasar durumları­nın tespit edilmesi
C
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
D
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
Soru 20
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
B
Yolun solundan gitmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 21
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arazi taşıtı
B
Ticari taşıt
C
Araç
D
Taşıt katarı
Soru 22
Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 23
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss541
B
ss542
C
ss540
D
ss539
Soru 24
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss557
B
ss555
C
ss556
D
ss554
Soru 25
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss521
C
ss543
D
ss522
Soru 26
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt filtresi kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 28
Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
A
Akciğerler
B
Safra kesesi
C
Böbrekler
D
Mide
Soru 29
I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 30
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Motorun durdurulmasına
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 31
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni çekiliyse bırakılır.
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
C
Aracın hareket etmemesi için gerekli güven­lik önlemleri alınır.
D
Vites boş konuma alınır.
Soru 32
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Batı
D
Kuzey
Soru 33
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
ss531
A
6CM
B
2CM
C
1CM
D
5CM
Soru 34
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B
Sürekli sert ve ani fren yapılması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Fazla süratten kaçınılması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss536
B
ss537
C
ss535
D
ss538
Soru 36
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 37
Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun devri artılır
B
Açık camlar varsa kapatılır
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
D
Önemsenmez yola devam edilir
Soru 38
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burkulma
B
Kalp durması
C
Kulak çınlaması
D
Şok
Soru 39
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Far ampullerinin patlaması
B
Motor devir göstergesinin arızalanması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 40
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
B
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Diğer araçların durmasını sağlamalı
Soru 41
Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Trafik yoğunluğunun azaltılması
B
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
C
Gürültü kirliliğinin azaltılması
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Rot ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Karter contasının yırtılması
Soru 43
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?
A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
Soru 44
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Motorin
B
Benzin
C
Antifiriz
D
Su buharı
Soru 45
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
20
C
40
D
60
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yük­sekte tutulması
Soru 47
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 48
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
B
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
C
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 49
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otobüs
B
Minibüs
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 50
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Birdenbire sinirlenilmesi
B
Bencillikten uzak durulması
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 22 Mart 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir