Anasayfa / Trafik Soruları / 22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 Trafik Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

 

22 Mart 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 22 Mart 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Kaba ve saldırgan davranılması
B
Aşırı tepki gösterilmesi
C
Birdenbire sinirlenilmesi
D
Bencillikten uzak durulması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
ss537
B
ss535
C
ss536
D
ss538
Soru 3
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
ss551
A
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
Soru 4
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss540
B
ss542
C
ss541
D
ss539
Soru 5
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 6
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
ss533
A
Yolun solundan gitmesi
B
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 7
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss534
A
Açılan köprüye yaklaşıldığını
B
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
C
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
D
Kasisli yolu
Soru 9
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
60
C
40
D
30
Soru 10
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
ss552
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Diğer araçların durmasını sağlamalı
C
3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araç­tan önce dönmeli
D
2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru 11
Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Doğu
C
Kuzey
D
Batı
Soru 12
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
ss545
A
1, 2 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 13
Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
40
C
50
D
30
Soru 14
Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Hareket sistemi
B
Merkezi sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 15
B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
A
ss557
B
ss556
C
ss554
D
ss555
Soru 16
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
ss553
A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
Soru 18
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss550
A
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 19
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
ss532
A
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
B
Sağa döneceklerse beklemeleri
C
Düz gitmeleri
D
Düz gideceklerse beklemeleri
Soru 20
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss543
C
ss521
D
ss522
Soru 21
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ticari taşıt
B
Arazi taşıtı
C
Araç
D
Taşıt katarı
Soru 22
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
A
2,5
B
1,5
C
4,5
D
3,5
Soru 23
Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 24
Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Minibüs
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A
ss549
B
ss547
C
ss546
D
ss548
Soru 26
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
ss512
A
2 ve 4
B
1 ve 2
C
Yalnız 1
D
1 ve 3
Soru 27
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
El freninin çekilmesine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir