24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru40 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 2
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Önemli değildir.
B
Aynı
C
Daha büyük
D
Daha küçük
Soru 3
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 4
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru39 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 6
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 7
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Dilin geriye kaçması
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 9
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Soru 10
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 11
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Sis ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Acil uyarı ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Beyin kanaması
C
Aşırı dozda alkol alımı
D
Yüzün kızarması
Soru 13
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Elektrikli koltuk
B
Hava yastığı
C
Açılabilir tavan
D
Alaşımlı jant
Soru 15
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 16
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Gabarinin aşılması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Kontak anahtarı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Hava yastığı ikaz ışığı
D
Kilometre saati
Soru 18
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
soru27 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Alt veya üst geçitlere
B
Okul geçidine
C
Gençlik kampına
D
Yürüyüş yoluna
Soru 19
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Kalbi duran
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru 21
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
soru51 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Emme zamanı
B
Ateşleme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 22
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 23
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
soru29 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Soru 25
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
soru28cevapa 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 28
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Gabari
B
Tehlikeli eğim
C
Viraj
D
Platform
Soru 29
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Kanayan yere merhem sürülmesi
C
Sıcak su ile yıkanması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 30
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
soru38 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 4 - 2 - 3
C
4 - 2 - 1 - 3
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 31
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
soru34 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3
B
1 ve 3
C
1
D
2
Soru 32
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
soru31 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 33
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Soru 34
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
soru33 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Diğer şeride geçilemeyeceği
B
İki yönlü kara yolu olduğu
C
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
D
Öndeki aracın geçilebileceği
Soru 35
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Kuzey
D
Doğu
Soru 36
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Aynaların
B
Jantların
C
Farların
D
Araç lastiklerinin
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Egzoz freni
B
Motor freni
C
Kompresyon freni
D
El freni
Soru 38
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Saf su
B
Asit
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 39
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Çevre kirliliğinin azalması
C
Aracın fazla yakıt yakması
D
Sürüş konforunun artması
Soru 40
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru26 6 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracını yavaşlatması
B
Yolu kontrol etmesi
C
O bölgeden dikkatli geçmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 41
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Trafik kuralına uymadığı
Soru 42
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sağlık personeli olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
İyi bir sürücü olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 44
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralının hemen hastaneye taşınması
C
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 45
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş yolu
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş hakkı
Soru 46
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Hisset
B
Dinle
C
Dinle - Hisset
D
Bak
Soru 47
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Ortasında
C
Altında
D
Hizasında
Soru 48
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 50
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
soru41 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
5
B
15
C
20
D
10
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
Soru 52
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Baş
C
Göğüs
D
Karın
Soru 53
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 54
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Hoş görülü
B
Asabi
C
Bencil olmayan
D
Saygılı
Soru 55
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 56
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ kaçağı kontrolü
Soru 58
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Koltuk ferdi kaza sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Aracın bakımı
Soru 59
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Oturtularak atelle tespit edilir.
B
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
C
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
D
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Soru 60
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.