24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 2
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Yakını gösteren ışıkları
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Sis ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 3
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 4
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Çevre kirliliğinin azalması
B
Aracın fazla yakıt yakması
C
Sürüş konforunun artması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 5
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen hastaneye taşınması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 6
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Batı
C
Kuzey
D
Güney
Soru 7
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunumu düzensiz olan
B
Kalbi duran
C
Solunum sayısı azalan
D
Kalbi düzensiz çalışan
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
B
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Yağlama sisteminin görev yapamaması
Soru 9
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 10
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Solunum sistemi
B
Sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 11
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
soru33 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B
Öndeki aracın geçilebileceği
C
İki yönlü kara yolu olduğu
D
Diğer şeride geçilemeyeceği
Soru 12
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 13
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
soru31 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Hava yastığı
B
Açılabilir tavan
C
Alaşımlı jant
D
Elektrikli koltuk
Soru 16
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
soru51 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Emme zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Ateşleme zamanı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
B
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 18
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Saf su
D
Asit
Soru 19
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru40 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
U dönüşü yapmalı
B
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 20
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 21
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Göğüs
C
Baş
D
Karın
Soru 22
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
soru28cevapa 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 25
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 26
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
soru27 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Okul geçidine
B
Gençlik kampına
C
Alt veya üst geçitlere
D
Yürüyüş yoluna
Soru 27
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş hakkı
Soru 28
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Bencil olmayan
C
Hoş görülü
D
Saygılı
Soru 29
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 30
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
soru34 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3
B
2
C
1 ve 3
D
1
Soru 31
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Aracın bakımı
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Koltuk ferdi kaza sigortası
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Kilometre saati
B
Kontak anahtarı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Hava yastığı ikaz ışığı
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Yağ rengi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Dilin geriye kaçması
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 35
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Trafik görevlisi olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
İyi bir sürücü olmak
D
Sağlık personeli olmak
Soru 36
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
soru29 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
70 metreden sonra yolun daralacağını
C
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
D
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Soru 37
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Gabarinin aşılması
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
El freni
B
Egzoz freni
C
Kompresyon freni
D
Motor freni
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Yüzün kızarması
C
Beyin kanaması
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 40
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Viraj
C
Platform
D
Gabari
Soru 41
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 42
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 43
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Farların
B
Aynaların
C
Jantların
D
Araç lastiklerinin
Soru 44
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
soru38 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 4 - 2 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
4 - 2 - 1 - 3
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 45
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Sıcak su ile yıkanması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 46
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Oturtularak atelle tespit edilir.
B
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 47
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Dinle - Hisset
C
Dinle
D
Hisset
Soru 48
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
soru41 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
10
B
15
C
5
D
20
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 50
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Üzerinde
C
Hizasında
D
Ortasında
Soru 51
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
C
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
D
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
Soru 53
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 54
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Soru 55
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru26 6 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
O bölgeden dikkatli geçmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
Aracını yavaşlatması
Soru 56
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Aynı
B
Önemli değildir.
C
Daha küçük
D
Daha büyük
Soru 57
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru39 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 58
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 59
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok tecrübeli olduğu
B
Çok dikkatli olduğu
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Trafik kuralına uymadığı
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.