24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Viraj
B
Gabari
C
Platform
D
Tehlikeli eğim
Soru 2
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru26 6 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolu kontrol etmesi
B
O bölgeden dikkatli geçmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Aracını yavaşlatması
Soru 3
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Soru 4
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
Hava yastığı ikaz ışığı
B
Kontak anahtarı
C
Kilometre saati
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 6
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
soru28cevapa 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
ss495
Soru 8
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Farların
B
Jantların
C
Aynaların
D
Araç lastiklerinin
Soru 9
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Aracın fazla yakıt yakması
C
Sürüş konforunun artması
D
Çevre kirliliğinin azalması
Soru 10
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 11
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok tecrübeli olduğu
B
Trafik kuralına uymadığı
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Çok dikkatli olduğu
Soru 12
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 13
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
soru31 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 14
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
soru41 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
15
B
5
C
20
D
10
Soru 15
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 16
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
soru33 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B
Diğer şeride geçilemeyeceği
C
İki yönlü kara yolu olduğu
D
Öndeki aracın geçilebileceği
Soru 17
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D
Sıcak su ile yıkanması
Soru 18
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Soru 19
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 20
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 21
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Solunum sistemi
B
Sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
B
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 23
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sadece para cezası verilir.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 24
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
soru34 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1
B
2
C
3
D
1 ve 3
Soru 25
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Göğüs
C
Baş
D
Karın
Soru 26
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Sis ışıklarını
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 27
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru39 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 28
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
soru51 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Ateşleme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Emme zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 29
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Saf su
D
Asit
Soru 30
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru40 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 31
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş hakkı
Soru 32
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
soru29 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Soru 33
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Önemli değildir.
C
Daha büyük
D
Aynı
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 35
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 36
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Hoş görülü
C
Saygılı
D
Bencil olmayan
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
soru27 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yürüyüş yoluna
B
Okul geçidine
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 38
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 39
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 40
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
soru38 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 4 - 2 - 3
B
4 - 2 - 1 - 3
C
1 - 2 - 3 - 4
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ rengi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 42
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motor rölanti devrinin yüksek olması
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Soru 45
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 46
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Hisset
C
Dinle - Hisset
D
Dinle
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Beyin kanaması
B
Bayılma
C
Aşırı dozda alkol alımı
D
Yüzün kızarması
Soru 48
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 49
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Gabarinin aşılması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 50
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Elektrikli koltuk
B
Açılabilir tavan
C
Alaşımlı jant
D
Hava yastığı
Soru 52
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunumu düzensiz olan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunum sayısı azalan
D
Kalbi duran
Soru 53
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Aracın bakımı
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Koltuk ferdi kaza sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Kompresyon freni
B
Motor freni
C
El freni
D
Egzoz freni
Soru 56
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Üzerine bastırılarak yürütülür.
B
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
C
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
D
Oturtularak atelle tespit edilir.
Soru 57
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Altında
C
Hizasında
D
Ortasında
Soru 58
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Trafik görevlisi olmak
B
İyi bir sürücü olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Vücudun kasılması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Çenenin kasılması
D
Dilin geriye kaçması
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir