24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
soru41 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
10
B
5
C
15
D
20
Soru 2
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
soru38 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 4 - 2 - 3
C
4 - 2 - 1 - 3
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 3
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Hizasında
C
Üzerinde
D
Ortasında
Soru 4
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A
Jantların
B
Farların
C
Aynaların
D
Araç lastiklerinin
Soru 5
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Yağlama sisteminin görev yapamaması
B
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
C
Motor rölanti devrinin yüksek olması
D
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
Soru 8
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Güney
D
Kuzey
Soru 9
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Dinle
C
Dinle - Hisset
D
Hisset
Soru 10
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
soru34 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2
B
1
C
1 ve 3
D
3
Soru 11
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 12
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Sis ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Acil uyarı ışıklarını
Soru 13
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 14
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Oturtularak atelle tespit edilir.
Soru 15
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Karın
B
Baş
C
Omurga
D
Göğüs
Soru 16
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 17
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Gabari
C
Viraj
D
Platform
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 19
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunumu düzensiz olan
D
Kalbi duran
Soru 20
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Saygılı
C
Bencil olmayan
D
Hoş görülü
Soru 21
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 22
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru39 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 24
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
soru33 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Diğer şeride geçilemeyeceği
B
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
C
Öndeki aracın geçilebileceği
D
İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
soru28cevapa 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
ss495
Soru 26
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
soru27 3 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Gençlik kampına
B
Okul geçidine
C
Alt veya üst geçitlere
D
Yürüyüş yoluna
Soru 28
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 29
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Hava yastığı
B
Açılabilir tavan
C
Alaşımlı jant
D
Elektrikli koltuk
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
Soru 32
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Trafik kuralına uymadığı
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Çok tecrübeli olduğu
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 34
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A
Motor freni
B
Kompresyon freni
C
Egzoz freni
D
El freni
Soru 36
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş yolu
D
Geçiş hakkı
Soru 37
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Sağlık personeli olmak
C
Trafik görevlisi olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 38
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 39
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru40 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 40
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Koltuk ferdi kaza sigortası
D
Aracın bakımı
Soru 41
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Daha küçük
C
Aynı
D
Önemli değildir.
Soru 42
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Yaralının hemen hastaneye taşınması
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 43
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 44
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Kontak anahtarı
D
Kilometre saati
Soru 46
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Sürüş konforunun artması
B
Trafik yoğunluğunun azalması
C
Aracın fazla yakıt yakması
D
Çevre kirliliğinin azalması
Soru 47
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Asit
B
Saf su
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 48
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 49
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
soru31 1 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 50
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
soru29 2 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 51
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
soru51 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Ateşleme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Emme zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 53
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Beyin kanaması
D
Yüzün kızarması
Soru 55
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru 56
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru26 6 24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracını yavaşlatması
B
Yolu kontrol etmesi
C
O bölgeden dikkatli geçmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 57
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
B
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Kanayan yere merhem sürülmesi
D
Sıcak su ile yıkanması
Soru 58
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Gabarinin aşılması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 60
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 24 Ağustos 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir