Anasayfa / 2016 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Ağustos 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
ss421
A
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
B
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
C
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
D
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B
Radyo veya müzik açması
C
Derin nefes alması
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
ss325
A
Ana yol-tali yol kavşağına
B
Işıklı işaret cihazına
C
Havalimanına
D
Açılan köprüye
Soru 4
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Yansıtıcı giysi
B
Dayanıklı bot
C
Kask
D
Eldiven
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
B
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
D
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
Soru 6
I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 7
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Heimlich manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 8
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
B
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Soru 9
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Diğergamlık
B
Öfke
C
Sabırsızlık
D
Bencillik
Soru 10
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Duyuru
B
Gürültü
C
Konuşma
D
Ses
Soru 11
I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 12
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Ana yol
B
Geçiş yolu
C
Banket
D
Bağlantı yolu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
B
Eklem çevresinin şişmesi
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
D
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
Soru 14
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
ss427
A
Öndeki aracı geçme kuralına
B
Kavşaklarda geçiş hakkına
C
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
D
Takip mesafesine
Soru 15
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
3,5
D
2,5
Soru 16
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Boşaltım sisteminde
B
Hareket sisteminde
C
Sinir sisteminde
D
Solunum sisteminde
Soru 17
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
10
B
5
C
15
D
20
Soru 18
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
B
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
C
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
D
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 20
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
El freninin arızalanmasına
C
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 21
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Yeşil
D
Kırmızı oklu
Soru 22
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
2
B
5
C
11
D
8
Soru 23
I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 24
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
ss415
A
Kavrama
B
Volan
C
Vites kutusu
D
Aks
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
D
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
B
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Soru 27
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
20
D
10
Soru 28
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Bencil
C
Empati düzeyi yüksek
D
Sorumsuz
Soru 29
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
ss418
B
ss416
C
ss417
D
ss419
Soru 30
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Trafik polisi
C
Girişimci
D
İlkyardımcı
Soru 31
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
50
B
40
C
20
D
30
Soru 32
• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Mizacın
B
Konuşma üslubunun
C
Beden dilinin
D
Trafik adabının
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? (1. Grupta Olmayan Soru)
A
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
B
Hızı viraja girmeden önce artırmak
C
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
D
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
Soru 34
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 35
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss426
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1, 2 ve 3
Soru 36
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
ss388
A
Işıklara 50 m kaldığını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorda yağlamanın olmaması
B
Yakıt tüketiminin düşmesi
C
Yakıt tüketiminin artması
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 38
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağdanlık
B
Yağ filtresi
C
Yağ çubuğu
D
Yağ pompası
Soru 39
1- Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
2 - Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Kansızlık
C
Şok
D
Koma
Soru 40
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
ss420
A
Gevşek şev
B
Gizli buzlanma
C
Dönel kavşak
D
Yandan rüzgâr
Soru 41
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Antifriz
B
Saf su
C
Elektrolit
D
Asit
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Başarılı iletişim kurmak
B
Öfkeli olmak
C
Bencillikten uzak durmak
D
Sabırlı olmak
Soru 43
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
ss346
A
Motor kaputunun açık kaldığını
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
D
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık,kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ss423
B
ss424
C
ss425
D
ss422
Soru 46
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
A
ss411
B
ss413
C
ss412
D
ss414
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
B
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına,kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
C
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
C
Aracın arıza yapması
D
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Soru 49
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi
B
Turnike uygulaması
C
Şok pozisyonu
D
Heimlich manevrası
Soru 50
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Hızını artırması
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

13 Şubat 2016 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

2 yorum

  1. 2016 öncesinde sorulan ehliyet sınav soruları gerçekten çok kolay. 2018 de yaptıkları ehliyet sınavı soruları ise daha zor keşke kolay sorsalar daha iyi olur

  2. Sorular çok kolaydı 21 nisanda çıkan sorular gibi benzeri sorular vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir