Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
80
B
30
C
70
D
50
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Yakıt tüketimini artırmak
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 3
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durmadan geçmeli
B
Durup beklemeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 4
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
Soru 5
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akünün boşalması
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 6
Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
C
Kan dolaşımını yavaşlatmak
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
C
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
D
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin de­vam ettiği durumları önemsememelidir.
Soru 8
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss510
C
ss511
D
ss508
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
D
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru 12
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
50
C
20
D
30
Soru 13
I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 14
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 15
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 16
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğrudur
B
Her ikisi de yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
I. doğru II. yanlıştır
Soru 17
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
C
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
D
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
Soru 18
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss515
C
ss516
D
ss514
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması
B
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması
C
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması
Soru 21
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
D
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Diferansiyel
B
Kilometre sayacı
C
Direksiyon
D
Amortisör
Soru 23
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren hidroliği azalır
B
Fren pedalı sertleşir
C
Araç bir tarafa çeker
D
Frenlerden ses gelir
Soru 24
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Şok pozisyonunda yatırılması
B
Temiz hava almasının sağlanması
C
Soğuk içecekler içirilmesi
D
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi
Soru 25
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Solunum durması
C
Damar tıkanması
D
Tam tıkanma
Soru 26
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Omurga
B
El bileği
C
Kafatası
D
Dirsek
Soru 27
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltil­meye çalışılması
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 28
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Beklemeli
B
Geriye Dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Sola dönmeli
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Akü elektroliti
B
Fren hidroliği
C
Cam suyu
D
Motor soğutma suyu
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 31
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Boyun
B
Göğüs
C
Bacak
D
Kol
Soru 32
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C
Hızını azaltması
D
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru 33
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss524
B
ss523
C
ss521
D
ss522
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
ss448
B
ss446
C
ss447
D
ss507
Soru 35
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 36
I- İtfaiye araçları III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 37
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 38
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
B
Takip mesafesinin azaltılması
C
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D
Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
sr17-32
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Sola tehlikeli devamlı virajı
C
Tünele yaklaşıldığını
D
Sola mecburi yönü
Soru 40
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
ss530
A
Marş motorunun arızalanması
B
Akünün boşalması
C
Fren hidroliğinin bitmesi
D
Yağın azalması
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Eğitim ve sınav şartı
B
Sağlık şartı
C
Öğrenim şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss520
B
ss519
C
ss517
D
ss518
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Öndeki taşıtı geçme yasağını
C
Araç trafiğine kapalı yolu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 44
Kazazedenin durumu değerlendirilirken ya­şam bulgularının var veya yok olması yapı­lacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Solunumu
B
Dolaşımı
C
Bilinci
D
Diş eti kanaması
Soru 45
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 46
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Boyun korsesi
Soru 47
I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 48
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
B
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
C
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
D
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru 49
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
10
B
15
C
5
D
20
Soru 50
Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp krizi
B
Kalp masajı
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp spazmı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir