Anasayfa / Trafik Soruları / 27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

27 Haziran 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 27 Haziran 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
ss519
B
ss517
C
ss518
D
ss520
Soru 2
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss522
B
ss523
C
ss521
D
ss524
Soru 3
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Hızını azaltması
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
Soru 4
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
ss526
A
80
B
70
C
30
D
50
Soru 5
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss527
A
15
B
10
C
5
D
20
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranış­lara açık olma eğilimi
D
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Motorlu araç sahibi olma şartı
B
Öğrenim şartı
C
Sağlık şartı
D
Eğitim ve sınav şartı
Soru 8
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanı­lan araçlarda zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlar­da zorunludur.
D
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss563
A
Tünele yaklaşıldığını
B
Sola mecburi yönü
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Sola tehlikeli devamlı virajı
Soru 10
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss512
A
Geriye Dönmeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Beklemeli
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
ss557
B
ss516
C
ss514
D
ss515
Soru 12
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
Her ikisi de doğrudur
C
Her ikisi de yanlıştır
D
I. doğru II. yanlıştır
Soru 13
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
B
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
C
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 14
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
ss513
A
Durup beklemeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 15
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
ss528
A
Takip mesafesinin azaltılması
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi
C
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 16
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılması
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 17
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
ss525
A
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 18
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 19
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
Boyun korsesi
C
Çekme halatı
D
Takograf
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss422
A
Öndeki taşıtı geçme yasağını
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Araç trafiğine kapalı yolu
Soru 21
Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
40
C
30
D
20
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
ss509
B
ss510
C
ss508
D
ss511
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 24
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 25
I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss529
A
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 27
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Azami hız sınırını aşmışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir