29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Hararet göstergesinin arızalanması
B
Debriyajın kaçırması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Radyatörün su sızdırması
Soru 2
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 3
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
4 numaralı aracın hızını artırması
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Soluk verişinin hissedilmesi
B
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
C
Deri renginin gözlenmesi
D
Solunum sesinin dinlenmesi
Soru 6
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sıcak uygulama yapılır
B
Sürekli buzla ovulur
C
Hareketsiz kalması sağlanır
D
Kuvvetli masaj yapılır
Soru 7
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Tali yol
B
İki yönlü yol
C
Şerit
D
Bölünmüş yol
Soru 8
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Kısa farlar ikaz ışığı
B
Sinyal lambası ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Bujilerin yeni olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Park etmek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 11
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Yutak
B
Kalp
C
Akciğer
D
Mide
Soru 12
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 13
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Eldiven ve emniyet kemeri
B
Rüzgârlık ve boyun korsesi
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 14
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
3 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 15
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sağa dönmesi
D
U dönüşü yapması
Soru 16
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
185
C
177
D
112
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Kendini üstün görmek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 18
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Görev hâli dışında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 19
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Şakak bölgesine
B
Kasığın iç kısmına
C
Köprücük kemiğinin iç kısmına
D
Çene altına
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Gaz pedalına basılması
C
Aracın kriko ile kaldırılması
D
Akü kutup başının çıkartılması
Soru 21
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Sağa ve sola dönüşlerde
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Virajlarda
Soru 22
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Alternatör
C
Sigorta
D
Platin
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 24
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss503
C
ss504
D
ss506
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss495
C
ss496
D
ss493
Soru 27
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
Soru 28
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
Her ikisi de yanlıştır
C
I. doğru II. yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 29
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 30
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koma
B
Kansızlık
C
Bayılmaz
D
Şok
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz supabı
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 32
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs beklemeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Soru 33
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
Soru 35
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Aracın yükünün fazla olması
C
Motorun yağ yakması
D
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
Soru 36
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Dalak yırtılması
B
Mide delinmesi
C
Göğüs zedelenmesi
D
Şiddetli baş yaralanması
Soru 37
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 38
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Kalp masajı
B
Rentek manevrası
C
Atelle tespit
D
Köprü tekniği
Soru 40
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
El freninin çekili olduğunu
Soru 41
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Katılım Belgesi
B
Sürücü Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Sertifikası
Soru 42
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 43
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
D
Hız azaltmak için frene basması
Soru 44
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın yük ve teknik özelliği
B
Görüş
C
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
D
Aracın muayene tarihi
Soru 46
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Kılcal damar kanaması
B
Diş eti kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Atardamar kanaması
Soru 47
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sağa dönmeyi
B
Sola dönmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Park etmeyi
Soru 48
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 49
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
55
C
35
D
45
Soru 50
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir