Anasayfa / 2015 Ehliyet Sınav Soruları / 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet sınavına daha iyi hazırlanabilirsiniz. Başarılar

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 2
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs ileri gitmeli
B
Otobüs beklemeli
C
Traktör geri gitmeli
D
Traktör beklemeli
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Park etmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Şerit değiştirmelerde
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Virajlarda
Soru 5
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
3 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Köprü tekniği
B
Kalp masajı
C
Atelle tespit
D
Rentek manevrası
Soru 7
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Sürücü Belgesi
C
Katılım Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 8
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
45
C
35
D
55
Soru 9
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Kalp
B
Akciğer
C
Mide
D
Yutak
Soru 10
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Dalak yırtılması
C
Mide delinmesi
D
Göğüs zedelenmesi
Soru 11
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Motorun yağ yakması
B
Aracın yükünün fazla olması
C
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
D
Hava filtresinin kirli olması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 13
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 14
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Görev hâli dışında
C
Şehirler arası kara yollarında
D
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
Soru 15
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 16
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Eldiven ve emniyet kemeri
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 17
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyu seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Antifriz seviyesini göstermek
Soru 18
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 20
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
I. yanlış II. doğrudur
C
Her ikisi de doğrudur
D
I. doğru II. yanlıştır
Soru 21
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Motosiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 22
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss496
B
ss494
C
ss495
D
ss493
Soru 24
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
B
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 26
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 27
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Platin
B
Alternatör
C
Sigorta
D
Akü
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 29
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Kamyonet
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss506
C
ss504
D
ss503
Soru 31
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Diş eti kanaması
B
Atardamar kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Kılcal damar kanaması
Soru 32
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 33
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Şakak bölgesine
B
Köprücük kemiğinin iç kısmına
C
Kasığın iç kısmına
D
Çene altına
Soru 34
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
B
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C
Trafik suçuna verilen para cezalarını
D
Araç modellerini ve fiyatlarını
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Görüş
B
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın muayene tarihi
Soru 36
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
185
B
177
C
112
D
110
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Adalet Bakanlığı
D
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Akü kutup başının çıkartılması
C
Gaz pedalına basılması
D
Aracın kriko ile kaldırılması
Soru 39
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Sağa dönmesi
C
Aynı yönde ilerlemesi
D
Sola dönmesi
Soru 40
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
B
Motor hararetinin çok yükseldiğini
C
El freninin çekili olduğunu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 41
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
4 numaralı aracın hızını artırması
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
Soru 42
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
D
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
Soru 43
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılmaz
C
Koma
D
Şok
Soru 44
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
D
Hız azaltmak için frene basması
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 46
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Sıcak uygulama yapılır
C
Kuvvetli masaj yapılır
D
Sürekli buzla ovulur
Soru 47
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Kısa farlar ikaz ışığı
B
Sinyal lambası ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 48
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Bölünmüş yol
B
Şerit
C
İki yönlü yol
D
Tali yol
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Park etmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
C
Soluk verişinin hissedilmesi
D
Solunum sesinin dinlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

22 Mart 2015 yılında yapılan ehliyet sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Aşağıdaki soruları çözerek ehliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir