29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Toplardamar kanaması
D
Diş eti kanaması
Soru 2
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Şok
C
Bayılmaz
D
Koma
Soru 3
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Tali yol
B
Şerit
C
Bölünmüş yol
D
İki yönlü yol
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın yük ve teknik özelliği
B
Aracın muayene tarihi
C
Görüş
D
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
Soru 5
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
C
Boyun omurlarında hasar olanlarda
D
Solunum güçlüğü olanlarda
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 7
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 8
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 9
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 10
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elektrolit seviyesini göstermek
B
Soğutma suyu seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Antifriz seviyesini göstermek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 12
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Motor hararetinin çok yükseldiğini
B
El freninin çekili olduğunu
C
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Aracın kriko ile kaldırılması
C
Akü kutup başının çıkartılması
D
Gaz pedalına basılması
Soru 14
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Platin
C
Alternatör
D
Sigorta
Soru 15
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Şiddetli baş yaralanması
B
Mide delinmesi
C
Göğüs zedelenmesi
D
Dalak yırtılması
Soru 16
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs beklemeli
B
Otobüs ileri gitmeli
C
Traktör geri gitmeli
D
Traktör beklemeli
Soru 17
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 18
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
65
B
45
C
35
D
55
Soru 19
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Düşük hızla seyretmesi
B
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
C
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
D
Hız azaltmak için frene basması
Soru 20
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Çene altına
B
Kasığın iç kısmına
C
Şakak bölgesine
D
Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 21
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Kısa farlar ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 22
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır
B
Kuvvetli masaj yapılır
C
Sürekli buzla ovulur
D
Sıcak uygulama yapılır
Soru 23
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
D
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
Soru 24
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 25
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Eldiven ve emniyet kemeri
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Bujilerin yeni olması
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Yakıt borularının uzun olması
Soru 27
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Motorun yağ yakması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 28
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Servis bakım belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 30
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
3 ve 4
B
2 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendini üstün görmek
Soru 32
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
110
C
185
D
177
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum sesinin dinlenmesi
B
Soluk verişinin hissedilmesi
C
Deri renginin gözlenmesi
D
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
Soru 34
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Katılım Belgesi
C
Sürücü Sertifikası
D
Eğitim Sertifikası
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Park etmek
Soru 36
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
D
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Rentek manevrası
B
Köprü tekniği
C
Kalp masajı
D
Atelle tespit
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Sağa dönmeyi
C
U dönüşü yapmayı
D
Park etmeyi
Soru 39
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
C
Görev hâli dışında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 40
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Aynı yönde ilerlemesi
C
Sola dönmesi
D
Sağa dönmesi
Soru 41
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Virajlarda
B
Sağa ve sola dönüşlerde
C
Şerit değiştirmelerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 42
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 43
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss496
C
ss493
D
ss495
Soru 45
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Kalp
B
Akciğer
C
Yutak
D
Mide
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss505
B
ss503
C
ss506
D
ss504
Soru 47
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Traktör
D
Kamyonet
Soru 48
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 50
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Tehlikeli madde taşıyan araç
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Bisiklet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.