29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss503
C
ss504
D
ss505
Soru 2
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 4
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Aracın yükünün fazla olması
C
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
D
Motorun yağ yakması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın muayene tarihi
B
Aracın yük ve teknik özelliği
C
Görüş
D
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
Soru 6
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
A
Atardamar kanaması
B
Kılcal damar kanaması
C
Diş eti kanaması
D
Toplardamar kanaması
Soru 7
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Dalak yırtılması
C
Göğüs zedelenmesi
D
Şiddetli baş yaralanması
Soru 8
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Bisiklet
C
Tehlikeli madde taşıyan araç
D
Lastik tekerlekli Traktör
Soru 9
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Katalitik konvertör
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 11
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sıcak uygulama yapılır
B
Kuvvetli masaj yapılır
C
Hareketsiz kalması sağlanır
D
Sürekli buzla ovulur
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kendini üstün görmek
Soru 13
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır
B
Her ikisi de yanlıştır
C
I. yanlış II. doğrudur
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 14
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Sola dönmesi
C
Sağa dönmesi
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Debriyaj pedalına basılması
B
Aracın kriko ile kaldırılması
C
Gaz pedalına basılması
D
Akü kutup başının çıkartılması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Debriyajın kaçırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 18
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 19
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiğinin iç kısmına
B
Kasığın iç kısmına
C
Çene altına
D
Şakak bölgesine
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Park etmek
Soru 21
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Katılım Belgesi
D
Eğitim Sertifikası
Soru 22
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
185
B
177
C
110
D
112
Soru 23
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Virajlarda
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 24
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
ss490
A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru 25
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Bujilerin yeni olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru 27
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Akü
C
Platin
D
Sigorta
Soru 28
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Park etmeyi
B
U dönüşü yapmayı
C
Sola dönmeyi
D
Sağa dönmeyi
Soru 30
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
ss441
A
Şarj sisteminde bir arıza olduğu
B
El freninin çekili olduğunu
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
Yağ basıncının çok düştüğünü
Soru 31
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Motor yağı seviyesini göstermek
C
Elektrolit seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 32
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
65
C
35
D
45
Soru 33
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
Soru 34
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Kısa farlar ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Sinyal lambası ikaz ışığı
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
A
Köprü tekniği
B
Rentek manevrası
C
Kalp masajı
D
Atelle tespit
Soru 36
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Şeridin sağdan daralacağını
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 37
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Bölünmüş yol
B
Şerit
C
İki yönlü yol
D
Tali yol
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
A
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
B
Soluk verişinin hissedilmesi
C
Solunum sesinin dinlenmesi
D
Deri renginin gözlenmesi
Soru 39
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 40
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
1 ve 3
C
3 ve 4
D
1 ve 2
Soru 41
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Kansızlık
D
Bayılmaz
Soru 42
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
A
Kalp
B
Akciğer
C
Mide
D
Yutak
Soru 43
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Traktör
Soru 44
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjek­törle ateşleme
Soru 45
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B
Görev hâli dışında
C
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D
Şehirler arası kara yollarında
Soru 46
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
Soru 47
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör geri gitmeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs ileri gitmeli
D
Otobüs beklemeli
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss495
C
ss494
D
ss496
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru 50
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
C
4 numaralı aracın hızını artırması
D
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir