Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Lastik tekerlekli Traktör
C
Motosiklet
D
Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 2
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Katılım Belgesi
B
Eğitim Sertifikası
C
Sürücü Belgesi
D
Sürücü Sertifikası
Soru 3
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Otobüs ileri gitmeli
B
Traktör geri gitmeli
C
Otobüs beklemeli
D
Traktör beklemeli
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 5
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Trafik suçuna verilen para cezalarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Araç modellerini ve fiyatlarını
D
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
Soru 6
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
D
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Park etmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 8
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 9
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
D
Görev hâli dışında
Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
B
Aracın muayene tarihi
C
Görüş
D
Aracın yük ve teknik özelliği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Adalet Bakanlığı
Soru 13
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
4 numaralı aracın hızını artırması
C
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
Soru 14
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Traktör
D
Kamyonet
Soru 15
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss493
B
ss495
C
ss496
D
ss494
Soru 17
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
U dönüşü yapması
B
Sola dönmesi
C
Sağa dönmesi
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 18
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Eldiven ve emniyet kemeri
D
Rüzgârlık ve boyun korsesi
Soru 19
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır
B
Her ikisi de doğrudur
C
I. doğru II. yanlıştır
D
I. yanlış II. doğrudur
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Sağa ve sola dönüşlerde
C
Virajlarda
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kendini üstün görmek
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
U dönüşü yapmayı
B
Sola dönmeyi
C
Park etmeyi
D
Sağa dönmeyi
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 24
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
3 ve 4
D
2 ve 4
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss503
C
ss504
D
ss505
Soru 26
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
İki yönlü yol
B
Bölünmüş yol
C
Tali yol
D
Şerit
Soru 27
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
45
C
65
D
35
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir