Anasayfa / Trafik Soruları / 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

29 Ağustos 2015 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

29 Ağustos 2015 Trafik Soruları

Tebrikler - 29 Ağustos 2015 Trafik Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 2
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Belgesi
B
Katılım Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Sertifikası
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
A
ss506
B
ss505
C
ss503
D
ss504
Soru 4
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Bisiklet
B
Tehlikeli madde taşıyan araç
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Motosiklet
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
ss494
B
ss495
C
ss493
D
ss496
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
A
Sağa ve sola dönüşlerde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Virajlarda
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 7
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
A
Çıkışta kullandığı vitesle inmesi
B
Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
C
Hız azaltmak için frene basması
D
Düşük hızla seyretmesi
Soru 8
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
ss492
A
Sola dönmeyi
B
Sağa dönmeyi
C
Park etmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 11
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
35
C
45
D
65
Soru 12
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B
Şehirler arası kara yollarında
C
Görev hâli dışında
D
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
ss468
A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
C
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
D
Yolda kasis tümsek çukur gibi satıh bozuk­luklarının olduğunu
Soru 14
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
ss501
A
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçme­ye teşebbüs etmesi
C
4 numaralı aracın hızını artırması
D
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
A
Aracın yük ve teknik özelliği
B
Aracın muayene tarihi
C
Görüş
D
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
Soru 16
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur
B
I. doğru II. yanlıştır
C
Her ikisi de yanlıştır
D
Her ikisi de doğrudur
Soru 17
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
ss502
A
Traktör
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 18
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
ss500
A
Sola dönmesi
B
Sağa dönmesi
C
Aynı yönde ilerlemesi
D
U dönüşü yapması
Soru 19
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
B
Çocuk bağlama sistemi
C
Rüzgârlık ve boyun korsesi
D
Eldiven ve emniyet kemeri
Soru 20
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
ss498
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Şeridin sağdan daralacağını
C
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
D
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Kendini üstün görmek
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 22
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C
Trafik suçuna verilen para cezalarını
D
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 24
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
ss491
A
2 ve 4
B
1 ve 3
C
3 ve 4
D
1 ve 2
Soru 25
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
ss499
A
Şerit
B
Tali yol
C
Bölünmüş yol
D
İki yönlü yol
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Park etmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 27
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ss497
A
Traktör beklemeli
B
Otobüs beklemeli
C
Traktör geri gitmeli
D
Otobüs ileri gitmeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Hakkında Hoca

Check Also

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 Trafik Soruları

10 Şubat 2018 yılında yapılan ehliyet sınavında sorulan Trafik Soruları’nı çözerek sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir