29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Haziran 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Minibüslerde
B
Otobüslerde
C
Otomobillerde
D
Motosikletlerde
Soru 2
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
D
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru 3
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Aracının arıza yapması
D
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
Soru 5
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
B
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
C
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 6
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
soru45 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 7
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 8
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A
Ekran Alintisic 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisia 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisib 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisid 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 10
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Marş sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 11
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
soru36 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 12
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
İlk yardım
B
Girişim
C
Yöntem
D
Trafik
Soru 13
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
2. vites
C
3. vites
D
Boş
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Süspansiyon sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Şarj sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 15
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süspansiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Fren sistemi
Soru 16
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
B
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
Soru 17
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
soru32 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 18
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Soru 19
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
B
Aracın katettiği toplam kilometreyi
C
km/saat cinsinden aracın hızını
D
dev/dak cinsinden motorun devrini
Soru 20
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Ekran Alintisi 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
U dönüşü yapmayı
B
Ada etrafında dönmeyi
C
Geri gitmeyi
D
Sola dönmeyi
Soru 21
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
soru22 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 22
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
soru25 4 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
B
Araçların takip mesafesine uyması
C
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 23
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
soru37 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geniş kavisle dönülmesi
B
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
C
Dar kavisle dönülmesi
D
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
Soru 24
I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
soru34 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
50
B
90
C
80
D
70
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
29 haziran 2013 soru1 c 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
29 haziran 2013 soru1 b 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
29 haziran 2013 soru1 d 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
29 haziran 2013 soru1 a 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
İtfaiye aracı
B
Toplu taşıma aracı
C
Motosiklet
D
Tarım traktörü
Soru 28
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Ayak tabanına
B
Omurgasına
C
Omuzuna
D
Karın boşluğuna
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Rölanti ayarının bozulması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 30
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
soru31 2 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Soru 31
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru23 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geç işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Dur işareti
D
Yavaşlatma işareti
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
D
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Soru 33
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
Ekran Alintisid 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisic 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisia 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisib 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 34
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
B
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru 35
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 36
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Sis ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Park ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 37
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
C
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
D
Şekerli su içirilmeli
Soru 38
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru38 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 39
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Kollarının baş hizasında durmasına
Soru 40
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik kusuru
B
Trafik suçu
C
Trafikten men
D
Trafik terörü
Soru 41
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Sindirim sisteminde
C
Sinir sisteminde
D
Dolaşım sisteminde
Soru 42
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A
soru41cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru41cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru41cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru41cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
B
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
C
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 44
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu üst geçidine
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Kontrolsüz demir yolu geçidine
D
Demir yolu alt geçidine
Soru 45
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
soru35 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
40
B
10
C
30
D
20
Soru 46
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Üst çizgisinden yukarıda
B
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
C
Alt çizgisinden aşağıda
D
İki çizgisi arasında
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 48
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Yakınları geldikten sonra
B
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
C
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Soru 49
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
soru33 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sınırlı yükseklik gabarisini
B
Geçme yasağını
C
Taşıma sınırını
D
Dingil ağırlığını
Soru 50
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Kasko poliçesi
B
Yağ değişim kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Periyodik bakım kartı
Soru 52
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV - V
B
III - II - IV - V - I
C
II - III - I - IV - V
D
V - I - IV - II - III
Soru 53
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru59 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Emniyet kemerinin takılmadığını
B
Alternatörün şarj etmediğini
C
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
D
Motor yağ basıncının düştüğünü
Soru 54
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yoluna
B
Tali yola
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 55
• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
B
Trafik kazalarının azaltılması
C
Temel yaşam desteğinin sağlanması
D
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Soru 56
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
soru24 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Kırmızı ile birlikte sarı
D
Sarı
Soru 57
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
soru43cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru43cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru43cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru43cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 58
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Manevra kabiliyetinde artma
B
Reflekslerinde zayıflama
C
Dinç ve zinde olma
D
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
Soru 59
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 60
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A
Motor
B
Alternatör
C
Vites kutusu
D
Diferansiyel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..