29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Haziran 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Yağ değişim kartı
B
Kasko poliçesi
C
Periyodik bakım kartı
D
Araç tescil belgesi
Soru 2
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
B
Alt çizgisinden aşağıda
C
İki çizgisi arasında
D
Üst çizgisinden yukarıda
Soru 3
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 4
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Ekran Alintisi 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ada etrafında dönmeyi
B
Sola dönmeyi
C
Geri gitmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 5
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yoluna
B
Tali yola
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
D
Aracının arıza yapması
Soru 7
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
B
Motordaki yağ seviyesi
C
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
D
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
Soru 8
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
soru24 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Kırmızı ile birlikte sarı
D
Sarı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Şarj sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 10
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV - V
B
V - I - IV - II - III
C
III - II - IV - V - I
D
II - III - I - IV - V
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendini üstün görmek
Soru 12
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
C
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
D
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
Soru 13
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafikten men
B
Trafik terörü
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 14
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 15
• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanması
B
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
C
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 16
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
soru33 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taşıma sınırını
B
Dingil ağırlığını
C
Geçme yasağını
D
Sınırlı yükseklik gabarisini
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
C
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
D
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 18
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
B
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C
Şekerli su içirilmeli
D
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A
soru41cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru41cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru41cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru41cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 20
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
B
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
C
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
D
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
Soru 21
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
soru25 4 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
B
Araçların takip mesafesine uyması
C
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
Soru 22
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Minibüslerde
B
Otomobillerde
C
Motosikletlerde
D
Otobüslerde
Soru 23
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
soru37 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geniş kavisle dönülmesi
B
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
C
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
D
Dar kavisle dönülmesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
İtfaiye aracı
B
Toplu taşıma aracı
C
Motosiklet
D
Tarım traktörü
Soru 25
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 26
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
soru35 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
20
B
10
C
40
D
30
Soru 27
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Dinç ve zinde olma
B
Manevra kabiliyetinde artma
C
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
D
Reflekslerinde zayıflama
Soru 28
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
soru45 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 29
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
D
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
Soru 30
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 31
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru38 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 32
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
C
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
D
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Soru 33
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru23 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dur işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Geç işareti
D
Yavaşlatma işareti
Soru 34
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
3. vites
C
2. vites
D
Boş
Soru 35
I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 36
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 37
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A
Vites kutusu
B
Diferansiyel
C
Alternatör
D
Motor
Soru 38
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Ayak tabanına
B
Omuzuna
C
Karın boşluğuna
D
Omurgasına
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Rölanti ayarının bozulması
D
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
Soru 40
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
Ekran Alintisic 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisib 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisid 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisia 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 41
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
soru36 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 42
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
soru22 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
D
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
Soru 43
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
soru34 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
70
B
80
C
50
D
90
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
29 haziran 2013 soru1 a 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
29 haziran 2013 soru1 b 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
29 haziran 2013 soru1 c 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
29 haziran 2013 soru1 d 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 45
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Yakınları geldikten sonra
B
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
D
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
Soru 46
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 47
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru59 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
B
Alternatörün şarj etmediğini
C
Emniyet kemerinin takılmadığını
D
Motor yağ basıncının düştüğünü
Soru 48
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
km/saat cinsinden aracın hızını
B
dev/dak cinsinden motorun devrini
C
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
D
Aracın katettiği toplam kilometreyi
Soru 49
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Sis ışıklarını
C
Park ışıklarını
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 50
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
soru32 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 51
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu alt geçidine
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Demir yolu üst geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A
Ekran Alintisib 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisid 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisic 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisia 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 53
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
D
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Soru 54
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
soru43cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru43cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru43cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru43cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 55
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
soru31 2 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru 56
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Soru 57
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Trafik
B
Yöntem
C
Girişim
D
İlk yardım
Soru 58
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
B
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru 59
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Dolaşım sisteminde
C
Sindirim sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
B
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
C
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
D
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..