29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Haziran 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
Soru 2
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Yakınları geldikten sonra
B
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
C
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Soru 3
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Marş sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
B
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
C
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
B
Rölanti ayarının bozulması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
29 haziran 2013 soru1 c 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
29 haziran 2013 soru1 b 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
29 haziran 2013 soru1 d 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
29 haziran 2013 soru1 a 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 7
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru38 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
3 - 2 - 1
C
1 - 2 - 3
D
3 - 1 - 2
Soru 8
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru59 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Emniyet kemerinin takılmadığını
B
Motor yağ basıncının düştüğünü
C
Alternatörün şarj etmediğini
D
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
Soru 9
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Otobüslerde
B
Minibüslerde
C
Otomobillerde
D
Motosikletlerde
Soru 10
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Aracın katettiği toplam kilometreyi
B
km/saat cinsinden aracın hızını
C
dev/dak cinsinden motorun devrini
D
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Yağ değişim kartı
B
Periyodik bakım kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Kasko poliçesi
Soru 12
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Kollarının baş hizasında durmasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 13
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Fren sistemi
D
Marş sistemi
Soru 14
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 15
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Reflekslerinde zayıflama
B
Manevra kabiliyetinde artma
C
Dinç ve zinde olma
D
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A
soru41cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru41cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru41cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru41cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 17
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Soru 18
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
C
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
D
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
Soru 19
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
soru43cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru43cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru43cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru43cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 20
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Karın boşluğuna
B
Omuzuna
C
Omurgasına
D
Ayak tabanına
Soru 21
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
3. vites
B
2. vites
C
1. vites
D
Boş
Soru 22
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
soru31 2 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B
Hızın artırılması gerektiğini
C
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru 23
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 24
• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
D
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Soru 25
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
B
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
C
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 26
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
II - III - I - IV - V
B
III - II - IV - V - I
C
I - II - III - IV - V
D
V - I - IV - II - III
Soru 27
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru23 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlatma işareti
B
Dur işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Geç işareti
Soru 28
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Solunum güçlüğü olanlarda
D
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 29
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
D
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Soru 30
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
soru24 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yeşil
B
Kırmızı ile birlikte sarı
C
Kırmızı
D
Sarı
Soru 31
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Ekran Alintisi 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
U dönüşü yapmayı
B
Sola dönmeyi
C
Ada etrafında dönmeyi
D
Geri gitmeyi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
B
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
C
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
D
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C
Aracının arıza yapması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 34
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sindirim sisteminde
B
Solunum sisteminde
C
Dolaşım sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 35
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Park ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 36
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
soru37 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dar kavisle dönülmesi
B
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
C
Geniş kavisle dönülmesi
D
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
Soru 37
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
C
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
D
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Tarım traktörü
B
Motosiklet
C
Toplu taşıma aracı
D
İtfaiye aracı
Soru 39
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
soru45 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
3
C
1
D
2
Soru 40
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
soru34 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
80
B
70
C
90
D
50
Soru 41
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
soru22 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
C
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 42
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Demir yolu alt geçidine
C
Demir yolu üst geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 43
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 44
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
soru36 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2
B
4
C
3
D
1
Soru 45
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
soru32 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 46
I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 47
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 48
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Yöntem
B
Girişim
C
Trafik
D
İlk yardım
Soru 49
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A
Alternatör
B
Vites kutusu
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 50
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
soru25 4 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araçların takip mesafesine uyması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
D
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
Soru 51
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
Ekran Alintisic 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisid 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisia 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisib 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A
Ekran Alintisic 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisid 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisib 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisia 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 53
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
soru33 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sınırlı yükseklik gabarisini
B
Geçme yasağını
C
Dingil ağırlığını
D
Taşıma sınırını
Soru 54
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Alt çizgisinden aşağıda
B
İki çizgisi arasında
C
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
D
Üst çizgisinden yukarıda
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Kendini üstün görmek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 56
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
soru35 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
10
B
40
C
20
D
30
Soru 57
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
B
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
Soru 58
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Köprüye
B
Tali yola
C
Demir yoluna
D
Kavşağa
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Direksiyon sistemi
B
Şarj sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 60
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik kusuru
B
Trafik suçu
C
Trafik terörü
D
Trafikten men
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir