29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 29 Haziran 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru59 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor yağ basıncının düştüğünü
B
Emniyet kemerinin takılmadığını
C
Alternatörün şarj etmediğini
D
Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
Soru 2
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
2. vites
C
Boş
D
3. vites
Soru 3
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
A
Alternatör
B
Motor
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 4
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
soru31 2 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru 5
Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Otobüslerde
B
Minibüslerde
C
Otomobillerde
D
Motosikletlerde
Soru 6
Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
B
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
C
Motordaki yağ seviyesi
D
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
Soru 7
• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
D
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Toplu taşıma aracı
B
İtfaiye aracı
C
Motosiklet
D
Tarım traktörü
Soru 9
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
soru25 4 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araçların takip mesafesine uyması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 10
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
B
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
C
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
D
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
Soru 11
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Ekran Alintisi 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ada etrafında dönmeyi
B
Sola dönmeyi
C
Geri gitmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 12
I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
A
Ekran Alintisic 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisia 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisib 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisid 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 14
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
C
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
D
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
A
Süspansiyon sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Şarj sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
B
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
D
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
C
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
D
Rölanti ayarının bozulması
Soru 18
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Girişim
B
Yöntem
C
Trafik
D
İlk yardım
Soru 19
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 20
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 21
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yoluna
B
Kavşağa
C
Tali yola
D
Köprüye
Soru 22
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 23
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
soru37 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geniş kavisle dönülmesi
B
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C
Dar kavisle dönülmesi
D
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
Soru 24
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
soru45 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
1
B
3
C
2
D
4
Soru 25
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
B
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
C
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 26
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
D
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru 28
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
V - I - IV - II - III
B
I - II - III - IV - V
C
III - II - IV - V - I
D
II - III - I - IV - V
Soru 29
Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
A
soru41cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru41cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru41cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru41cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendini üstün görmek
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 31
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Soru 32
Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
soru24 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sarı
B
Kırmızı ile birlikte sarı
C
Kırmızı
D
Yeşil
Soru 33
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Omuzuna
B
Karın boşluğuna
C
Ayak tabanına
D
Omurgasına
Soru 34
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
soru34 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
90
B
50
C
80
D
70
Soru 35
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
Ekran Alintisib 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
Ekran Alintisia 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
Ekran Alintisic 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
Ekran Alintisid 1 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 36
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Park ışıklarını
C
Sis ışıklarını
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 37
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
B
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 38
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
soru36 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 39
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Aracın katettiği toplam kilometreyi
B
km/saat cinsinden aracın hızını
C
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
D
dev/dak cinsinden motorun devrini
Soru 40
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
C
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
D
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 41
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
B
Yakınları geldikten sonra
C
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
D
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Soru 42
Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Marş sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 43
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
B
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Araç tescil belgesi
B
Periyodik bakım kartı
C
Yağ değişim kartı
D
Kasko poliçesi
Soru 45
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru23 5 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlatma işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Dur işareti
D
Geç işareti
Soru 46
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
soru33 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geçme yasağını
B
Taşıma sınırını
C
Dingil ağırlığını
D
Sınırlı yükseklik gabarisini
Soru 47
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
İki çizgisi arasında
B
Üst çizgisinden yukarıda
C
Alt çizgisinden aşağıda
D
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
Soru 48
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Demir yolu alt geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 49
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
soru38 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3
C
3 - 2 - 1
D
3 - 1 - 2
Soru 50
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A
Boyun omurlarında hasar olanlarda
B
Solunum güçlüğü olanlarda
C
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
D
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Soru 51
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Sinir sisteminde
C
Sindirim sisteminde
D
Dolaşım sisteminde
Soru 52
Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Süspansiyon sistemi
C
Fren sistemi
D
Marş sistemi
Soru 53
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafik kusuru
C
Trafik suçu
D
Trafikten men
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
C
Aracının arıza yapması
D
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
Soru 55
Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
soru43cevapc 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
soru43cevapb 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
soru43cevapd 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
soru43cevapa 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 56
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
soru32 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 57
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
soru35 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
20
B
30
C
10
D
40
Soru 58
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
soru22 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
B
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
29 haziran 2013 soru1 b 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
B
29 haziran 2013 soru1 a 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
C
29 haziran 2013 soru1 d 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
D
29 haziran 2013 soru1 c 29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Soru 60
Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
B
Reflekslerinde zayıflama
C
Manevra kabiliyetinde artma
D
Dinç ve zinde olma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 29 Haziran 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.