4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Y - Y
B
Y - D
C
D - D
D
D - Y
Soru 2
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
İnatlaşmaya
B
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
C
Kaba ve saldırgan davranmaya
D
Aşırı tepki göstermeye
Soru 3
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I, III ve IV.
B
I, II, III ve IV.
C
I ve II.
D
II, III ve IV.
Soru 4
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
B
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C
Trafik görevlisine haber vermesi
D
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Bir meslek sahibi olmak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 6
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A
30
B
40
C
10
D
20
Soru 7
Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
A
Diğergamlık
B
Sorumsuzluk
C
İnatlaşmak
D
Bencillik
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D
Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
Soru 9
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A
Ateşli havale
B
Koma
C
Bayılma
D
Sara krizi
Soru 10
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Yüksek performansla
B
Düzensiz, tekleyerek
C
Zengin karışımla
D
Yüksek devirde
Soru 11
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
ss503
A
Soğutma suyu sıcaklığını
B
Depodaki yakıt miktarını
C
Karterdeki yağ miktarını
D
Radyatördeki su seviyesini
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Bujilere giden akımı yükseltmek
Soru 13
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
ss500
A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Şaft
B
Tekerlek
C
Motor
D
Vites kutusu
Soru 15
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Motor yağı
B
Saf su
C
Asit
D
Antifriz
Soru 16
I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
II ve III
Soru 17
Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss502
A
15
B
5
C
20
D
10
Soru 18
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
90
D
100
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B
Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
C
Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D
Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 20
I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
I, II ve III.
B
Yalnız I.
C
II ve III.
D
I ve II.
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
B
Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
C
Bilinç kontrolünün yapılması
D
Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
Soru 22
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
B
Görüş mesafesinin kötü olması
C
Öndeki aracın durması
D
Öndeki aracın yavaşlaması
Soru 23
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Birkaç defa selektör yaparak
B
Dönüş ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 24
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Kazaya karışma olasılığının azalması
B
Dikkatin dağılması
C
Kural ihlallerinin azalması
D
Direksiyon hâkimiyetinin artması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A
ss486
B
ss489
C
ss488
D
ss487
Soru 27
.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
Durak
B
Park yeri
C
Otopark
D
Garaj
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Gaz yağı
B
Benzin
C
Motorin
D
Antifriz
Soru 29
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
Soru 30
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
B
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
C
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Soru 31
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Çevreyi rahatsız etmemeye
B
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
C
Trafik yasaklarına
D
Hız sınırlamasına
Soru 32
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss501
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 33
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
D
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru 34
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
ss499
A
Yaya geçidi
B
Yavaşlama uyarı çizgileri
C
Bisiklet yolu
D
Taralı alana girilmez
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
Soru 36
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
B
İletişim becerilerinin zayıf olması
C
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
Telaşlı ve tedirgin olması
Soru 38
Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
Hava yolu açıklığı
B
Solunum
C
Bilinç durumu
D
Dolaşım
Soru 39
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
Kaza yapma riskinin azalması
C
Sürüş yeteneğinin artması
D
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Soru 40
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Termostat çıkartılmalı
B
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
C
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Millî Eğitim Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 42
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Frenlerden ses gelir.
B
Fren pedalı sertleşir.
C
Fren hidroliği azalır.
D
Araç bir tarafa çeker.
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
B
Çirkin görünüm arz etmesi
C
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
D
Kötü koku yayması
Soru 44
  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 45
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
D
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 46
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss495
B
ss498
C
ss496
D
ss497
Soru 47
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
ss490
A
Banketten gitmelidir.
B
Öndeki aracı geçmemelidir.
C
Aracının hızını artırmalıdır.
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss492
B
ss494
C
ss491
D
ss493
Soru 49
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
Kalbi durduğunda
B
Kan şekeri düştüğünde
C
Kanaması olduğunda
D
Tam tıkanma yaşadığında
Soru 50
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..