4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss497
B
ss498
C
ss496
D
ss495
Soru 3
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
B
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
C
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
D
Termostat çıkartılmalı
Soru 4
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 5
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A
20
B
10
C
30
D
40
Soru 6
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 7
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A
Bayılma
B
Ateşli havale
C
Sara krizi
D
Koma
Soru 8
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
ss500
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss493
B
ss494
C
ss492
D
ss491
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Vites kutusu
B
Şaft
C
Motor
D
Tekerlek
Soru 11
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
90
D
80
Soru 12
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss501
A
Hızlanarak yoluna devam etmeli
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Antifriz
B
Gaz yağı
C
Benzin
D
Motorin
Soru 14
Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
A
Bencillik
B
Sorumsuzluk
C
Diğergamlık
D
İnatlaşmak
Soru 15
  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
C
Şok pozisyonu
D
Yarı oturuş pozisyonu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D
Bir meslek sahibi olmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Bilinç kontrolünün yapılması
B
Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
Soru 18
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç bir tarafa çeker.
B
Fren hidroliği azalır.
C
Frenlerden ses gelir.
D
Fren pedalı sertleşir.
Soru 19
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
Kan şekeri düştüğünde
B
Tam tıkanma yaşadığında
C
Kanaması olduğunda
D
Kalbi durduğunda
Soru 20
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Saf su
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Asit
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 22
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
C
Aşırı tepki göstermeye
D
İnatlaşmaya
Soru 23
Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
Dolaşım
B
Bilinç durumu
C
Solunum
D
Hava yolu açıklığı
Soru 24
Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss502
A
20
B
15
C
10
D
5
Soru 25
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A
ss488
B
ss489
C
ss486
D
ss487
Soru 27
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
B
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
C
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
D
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru 28
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
ss499
A
Yaya geçidi
B
Yavaşlama uyarı çizgileri
C
Taralı alana girilmez
D
Bisiklet yolu
Soru 29
• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Y - D
B
Y - Y
C
D - Y
D
D - D
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Çirkin görünüm arz etmesi
B
Kötü koku yayması
C
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
D
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Soru 31
.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
Garaj
B
Park yeri
C
Durak
D
Otopark
Soru 32
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Hız sınırlamasına
B
Çevreyi rahatsız etmemeye
C
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
D
Trafik yasaklarına
Soru 33
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa selektör yaparak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 34
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
ss503
A
Soğutma suyu sıcaklığını
B
Depodaki yakıt miktarını
C
Karterdeki yağ miktarını
D
Radyatördeki su seviyesini
Soru 35
I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
II ve III
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız I.
Soru 36
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
B
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C
Trafik görevlisine haber vermesi
D
Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
Soru 37
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Görüş mesafesinin kötü olması
C
Öndeki aracın yavaşlaması
D
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 38
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 39
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
B
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
D
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C
Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
D
Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
Soru 41
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
B
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B
Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D
Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
Telaşlı ve tedirgin olması
B
İletişim becerilerinin zayıf olması
C
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Bujilere giden akımı yükseltmek
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
B
Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 46
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Yüksek devirde
B
Zengin karışımla
C
Yüksek performansla
D
Düzensiz, tekleyerek
Soru 47
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
Sürüş yeteneğinin artması
B
Kaza yapma riskinin azalması
C
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Soru 48
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
ss490
A
Öndeki aracı geçmemelidir.
B
Aracının hızını artırmalıdır.
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
D
Banketten gitmelidir.
Soru 49
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I ve II.
B
I, II, III ve IV.
C
I, III ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Direksiyon hâkimiyetinin artması
B
Dikkatin dağılması
C
Kural ihlallerinin azalması
D
Kazaya karışma olasılığının azalması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.