4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru 2
• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Y - Y
B
D - D
C
D - Y
D
Y - D
Soru 3
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
Kan şekeri düştüğünde
B
Tam tıkanma yaşadığında
C
Kanaması olduğunda
D
Kalbi durduğunda
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
B
Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
C
Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 5
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Termostat çıkartılmalı
B
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
Soru 6
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Trafik görevlisine haber vermesi
B
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D
Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
Soru 7
I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A
I, II ve III.
B
Yalnız I.
C
II ve III
D
I ve II.
Soru 8
Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
Bilinç durumu
B
Solunum
C
Dolaşım
D
Hava yolu açıklığı
Soru 9
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
A
Saf su
B
Motor yağı
C
Asit
D
Antifriz
Soru 10
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
B
Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
Soru 12
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
ss503
A
Karterdeki yağ miktarını
B
Soğutma suyu sıcaklığını
C
Depodaki yakıt miktarını
D
Radyatördeki su seviyesini
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Bujilere giden akımı yükseltmek
B
Aküyü şarj etmek
C
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
D
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
Soru 14
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
B
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
C
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 15
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
ss490
A
Aracının hızını artırmalıdır.
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
C
Banketten gitmelidir.
D
Öndeki aracı geçmemelidir.
Soru 16
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın yavaşlaması
B
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
Görüş mesafesinin kötü olması
D
Öndeki aracın durması
Soru 17
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
ss500
A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Motorin
B
Gaz yağı
C
Benzin
D
Antifriz
Soru 19
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
B
Sürüş yeteneğinin artması
C
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
Kaza yapma riskinin azalması
Soru 20
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
Önemsenmez yola devam edilir.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 21
I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
II ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız I.
Soru 22
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
B
Kaba ve saldırgan davranmaya
C
Aşırı tepki göstermeye
D
İnatlaşmaya
Soru 23
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
80
B
100
C
90
D
110
Soru 24
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Soru 25
  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru 26
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
ss499
A
Bisiklet yolu
B
Yaya geçidi
C
Yavaşlama uyarı çizgileri
D
Taralı alana girilmez
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
B
Telaşlı ve tedirgin olması
C
İletişim becerilerinin zayıf olması
D
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
Soru 28
Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
ss502
A
20
B
5
C
10
D
15
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Bir meslek sahibi olmak
B
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
C
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
D
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
Soru 30
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A
Bayılma
B
Sara krizi
C
Ateşli havale
D
Koma
Soru 31
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Birkaç defa selektör yaparak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 32
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru 33
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
ss501
A
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
B
Kötü koku yayması
C
Çirkin görünüm arz etmesi
D
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Direksiyon hâkimiyetinin artması
B
Kazaya karışma olasılığının azalması
C
Kural ihlallerinin azalması
D
Dikkatin dağılması
Soru 37
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Hız sınırlamasına
B
Trafik yasaklarına
C
Çevreyi rahatsız etmemeye
D
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A
Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
B
Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 39
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
B
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
C
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
D
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 40
Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
İnatlaşmak
C
Diğergamlık
D
Bencillik
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A
ss488
B
ss489
C
ss487
D
ss486
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A
Motor
B
Vites kutusu
C
Tekerlek
D
Şaft
Soru 43
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A
40
B
10
C
20
D
30
Soru 44
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
ss498
B
ss496
C
ss495
D
ss497
Soru 45
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I, II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 46
.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
Garaj
B
Durak
C
Otopark
D
Park yeri
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Bilinç kontrolünün yapılması
B
Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A
ss492
B
ss493
C
ss494
D
ss491
Soru 49
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren hidroliği azalır.
B
Frenlerden ses gelir.
C
Araç bir tarafa çeker.
D
Fren pedalı sertleşir.
Soru 50
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Yüksek performansla
B
Zengin karışımla
C
Yüksek devirde
D
Düzensiz, tekleyerek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir