6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 6 Eylül 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
B
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
C
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 2
• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Olay yerini değerlendirmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
Soru 3
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 4
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunumun güç olması
B
Vücutta morarma olması
C
Nabız atımlarının olmaması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 5
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
Geçiş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 7
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru17 8 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
B
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
C
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
D
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Polen filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Ekran filtresi
Soru 9
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru26 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Hız limitlerini aşmak
C
Trafik levhalarını önemsemek
D
Yorgun ve dalgın olmak
Soru 11
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
B
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
D
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
D
Duraklama ve park etme yasağını
Soru 14
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
soru29 1 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
2 numaralı aracın hızını artırması
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
Soru 15
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Yarısı kadar
C
Aynı
D
10 km/saat daha az
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Şerit değiştirmelerde
C
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
D
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Soru 17
I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 18
Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
B
Motorun erken ısınmasını sağlamak
C
Yakıt tüketimini artırmak
D
Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
D
Bilincin kısa süreli kapanması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 21
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Batı
C
Güney
D
Kuzey
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D
Başını her zaman düz tutması
Soru 23
Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
A
Distribütörün
B
Marş motorunun
C
Akü kutup başının
D
Alternatörün
Soru 24
Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Kamyon
D
Traktör
Soru 25
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Debriyaja basılır.
B
Tekerleklere takoz konulur.
C
El freni bırakılır.
D
Vites boşa alınır.
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, iş makinesine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
İş makinesi, otomobile
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Dudak çevresinin morarması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 29
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Trafik görevlisine haber vermesi
B
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Soru 30
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 31
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir? soru18 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
B
Sola dönebilir.
C
İleri yönde devam edebilir.
D
Sağa dönebilir.
Soru 32
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
soru42 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Şaft
B
Kavrama
C
Aks
D
Volan
Soru 33
Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Şerit
C
Kara yolu
D
Geçiş yolu
Soru 34
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru30 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Soru 35
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
C
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
Soru 36
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 37
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
5
B
50
C
20
D
30
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Plaka lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Sis lambaları
D
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
Soru 39
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Hareket sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Solunum sistemini
Soru 40
• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Solunum durması
B
Kalp durması
C
Kalp spazmı
D
Reflü
Soru 41
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?
soru44 1 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Arka sis lambası
B
Kısa hüzmeli farlar
C
Sol sinyal lambaları
D
Uzun hüzmeli farlar
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
B
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 43
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Isıtma bujisi ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 44
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Eklem bölgesi olmasına
B
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Terleme
B
Koma
C
Bayılma
D
Üşüme
Soru 46
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Yarası sarılarak uyutulur.
D
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
Soru 47
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
soru26 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
D
Hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 48
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 49
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
soru19 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Virajlı
B
Kasisli
C
Eğimli
D
Kaygan
Soru 50
Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
4. zaman
B
1. zaman
C
3. zaman
D
2. zaman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..