6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 6 Eylül 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 2
Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt tüketimini artırmak
B
Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
C
Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
D
Motorun erken ısınmasını sağlamak
Soru 3
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
B
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 4
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Isıtma bujisi ikaz ışığı
Soru 5
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
Soru 6
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
5
C
50
D
20
Soru 7
• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Reflü
B
Solunum durması
C
Kalp durması
D
Kalp spazmı
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
D
Duraklama ve park etme yasağını
Soru 9
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Yarası sarılarak uyutulur.
D
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
D
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir? soru18 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İleri yönde devam edebilir.
B
Sağa dönebilir.
C
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
D
Sola dönebilir.
Soru 12
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
B
Otomobil, iş makinesine
C
İş makinesi, otomobile
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 13
Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Şerit
B
Kara yolu
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 14
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
soru42 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Şaft
B
Aks
C
Volan
D
Kavrama
Soru 15
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
soru19 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Virajlı
B
Kasisli
C
Eğimli
D
Kaygan
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
B
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
C
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 17
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
soru29 1 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın hızını artırması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Terleme
B
Üşüme
C
Bayılma
D
Koma
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
B
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
C
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
D
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Başını her zaman düz tutması
B
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 21
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha az
B
Yarısı kadar
C
Aynı
D
10 km/saat daha fazla
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
B
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
C
Bilincin kısa süreli kapanması
D
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Dudak çevresinin morarması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 24
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru30 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru 25
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
B
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
C
Eklem bölgesi olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 26
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 27
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
soru26 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
B
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 28
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vücutta morarma olması
B
Nabız atımlarının olmaması
C
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
D
Solunumun güç olması
Soru 29
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
B
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 31
Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
4. zaman
B
3. zaman
C
1. zaman
D
2. zaman
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 33
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru26 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 34
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru17 8 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
B
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
C
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
D
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru 35
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Kuzey
C
Doğu
D
Güney
Soru 36
Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
A
Alternatörün
B
Distribütörün
C
Marş motorunun
D
Akü kutup başının
Soru 37
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vites boşa alınır.
B
Tekerleklere takoz konulur.
C
Debriyaja basılır.
D
El freni bırakılır.
Soru 38
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
B
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
C
Şerit değiştirmelerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Polen filtresi
B
Ekran filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 40
Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Traktör
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 41
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 42
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Trafik levhalarını önemsemek
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Hız limitlerini aşmak
Soru 44
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
B
Trafik görevlisine haber vermesi
C
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru 45
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?
soru44 1 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sol sinyal lambaları
B
Arka sis lambası
C
Kısa hüzmeli farlar
D
Uzun hüzmeli farlar
Soru 46
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemini
B
Solunum sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Hareket sistemini
Soru 47
• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
B
Olay yerini değerlendirmenin
C
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
D
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
Soru 48
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
Görüş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Plaka lambaları
C
Sis lambaları
D
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
Soru 50
I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir