6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 6 Eylül 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru26 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 2
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
soru42 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Volan
B
Aks
C
Kavrama
D
Şaft
Soru 3
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir? soru18 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
B
Sola dönebilir.
C
İleri yönde devam edebilir.
D
Sağa dönebilir.
Soru 4
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
soru26 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
B
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
C
Hızını artırarak kavşağa girmesi
D
Uygun mesafede mutlaka durması
Soru 5
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
soru19 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Virajlı
B
Kaygan
C
Eğimli
D
Kasisli
Soru 6
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Isıtma bujisi ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 7
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru30 3 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
C
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D
Hızlanarak yoluna devam etmeli
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 2 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Duraklama ve park etme yasağını
B
Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
C
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Üşüme
B
Terleme
C
Koma
D
Bayılma
Soru 10
• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Kalp spazmı
B
Solunum durması
C
Kalp durması
D
Reflü
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 12
Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorun erken ısınmasını sağlamak
B
Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
C
Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek
D
Yakıt tüketimini artırmak
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Kan basıncının düşmesi
C
Dudak çevresinin morarması
D
Bilinç seviyesinin artması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
B
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 15
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?
soru44 1 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Uzun hüzmeli farlar
B
Sol sinyal lambaları
C
Arka sis lambası
D
Kısa hüzmeli farlar
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
B
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
C
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
D
Bilincin kısa süreli kapanması
Soru 17
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
A
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
B
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 19
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 20
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Yarası sarılarak uyutulur.
D
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Sis lambaları
B
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
C
Plaka lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 22
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
B
Vücutta morarma olması
C
Solunumun güç olması
D
Nabız atımlarının olmaması
Soru 23
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
soru29 1 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
2 numaralı aracın hızını artırması
D
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 25
• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Olay yerini değerlendirmenin
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Başını her zaman düz tutması
B
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
C
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 27
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru17 8 6 Eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
C
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
D
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru 28
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Otomobil, iş makinesine
D
İş makinesi, otomobile
Soru 29
I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 30
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Güney
C
Kuzey
D
Doğu
Soru 31
I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Alkollü araç kullanmak
B
Yorgun ve dalgın olmak
C
Hız limitlerini aşmak
D
Trafik levhalarını önemsemek
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
D
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Polen filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Ekran filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 35
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
Geçiş mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 36
Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
A
Distribütörün
B
Alternatörün
C
Akü kutup başının
D
Marş motorunun
Soru 37
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
B
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
C
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
D
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 40
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
D
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
Soru 41
Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?
A
Kamyon
B
Motosiklet
C
Traktör
D
Otobüs
Soru 42
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
B
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D
Trafik görevlisine haber vermesi
Soru 43
Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
1. zaman
B
4. zaman
C
2. zaman
D
3. zaman
Soru 44
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
B
Eklem bölgesi olmasına
C
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
D
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
Soru 45
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Yarısı kadar
C
Aynı
D
10 km/saat daha az
Soru 46
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Debriyaja basılır.
B
Vites boşa alınır.
C
Tekerleklere takoz konulur.
D
El freni bırakılır.
Soru 47
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
50
C
20
D
5
Soru 48
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemini
B
Hareket sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Solunum sistemini
Soru 49
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
B
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
C
Bir aracın geçilmesi esnasında
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 50
Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Şerit
B
Kara yolu
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 6 Eylül 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..