8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Aralık 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Sis lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Park lambaları
D
Fren lambaları
Soru 2
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıkanma
B
Kalp durması
C
Soluk durması
D
Şok
Soru 3
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru21 4 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlatma işareti
B
Dönüş işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Dur işareti
Soru 4
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
B
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
C
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
Soru 5
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
soru48 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sivas
B
Konya
C
Trabzon
D
Uşak
Soru 6
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Kazazede
B
Trafik psikolojisi
C
Adli tıp
D
İlk yardımcı
Soru 7
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
40 - 50
B
60 - 100
C
10 - 20
D
100 - 120
Soru 8
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
B
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 9
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Haftada bir
B
Altı ayda bir
C
Araca binileceği zaman
D
Günde bir
Soru 10
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Marş motoru
B
Elektrik motoru
C
İçten yanmalı motor
D
Dıştan yanmalı motor
Soru 11
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Koltuğun ayarlanması
B
Radyonun açılması
C
Aynaların ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 13
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Solunum yolu tıkalı olan
B
Bulantı ve kusması olan
C
Boyun omurunda zedelenme olan
D
Burun kanaması olan
Soru 14
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
B
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Soru 15
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru 16
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
soru31 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
90
B
100
C
110
D
120
Soru 17
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 18
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
soru32 2 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
B
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
C
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
D
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
Soru 19
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
E
C
G
D
F
Soru 20
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi almaktan men cezası
B
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
C
İdari para cezası
D
Ağır hapis cezası
Soru 21
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Gözler ovuşturulmalı
B
Yola devam edilmeli
C
Baş dik tutmaya çalışılmalı
D
Mola verilmeli
Soru 22
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Arka camın önünde
B
Sürücünün hemen yanında
C
Arka bagajda
D
Torpido gözünde
Soru 23
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
B
Diz ile kalça arasındaki kemikte
C
Kafatası eklemlerinde
D
Hareketli eklem yerlerinde
Soru 24
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A
Viraja sert girmesi
B
Ani fren yaparak durmaya çalışması
C
Takip mesafesini artırması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 25
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Ulaşım
B
Taşıma
C
Trafik
D
Erişme
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 27
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Manifold
B
Karoseri
C
Süspansiyon
D
Kavrama
Soru 28
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Zengin karışımla
B
Yüksek devirde
C
Düzensiz, tekleyerek
D
Rölantide
Soru 29
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
3
C
1
D
2
Soru 30
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 31
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
soru38 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Önünde
B
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
C
Arkasında
D
Yol tarafındaki yanında
Soru 32
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru35 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motosiklet
B
Traktör
C
Otomobil
D
Yaya
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 34
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
D
Toplardamar kanamaları
Soru 35
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru34 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 36
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Yakıt tüketiminin azalması
Soru 38
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
soru9 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
B
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
D
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Soru 39
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
soru28 5 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 40
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
Soru 41
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Park ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 42
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
soru33 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
D
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Mide
B
Karaciğer
C
Akciğer
D
Beyin
Soru 44
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
soru23 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
B
Yolda yapım çalışması vardır.
C
Yol yüzeyi arızalıdır.
D
Yolda tümsek vardır.
Soru 45
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru25 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
C
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D
Sağa dönmenin yasaklandığını
Soru 46
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Bulantı ve kusması olan
B
Omurilik zedelenmesi olan
C
Kalça kemiğinde kırık olan
D
Göğüs kemiğinde kırık olan
Soru 48
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Antifriz
C
Saf su
D
Alkol
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 50
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Atardamar
B
Toplardamar
C
Burun
D
Kılcal damar
Soru 51
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A
45
B
20
C
25
D
35
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 53
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
B
Trafikteki görevli sayısı
C
Şehir içindeki trafik kazaları
D
Şehirler arasındaki trafik kazaları
Soru 54
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 55
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Donma gerçekleştikten sonra
B
Sadece sıcak yaz aylarında
C
Sadece zorlu kış koşullarında
D
Her türlü iklim şartlarında
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 57
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru36 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
İş makinesi
B
Polis aracı
C
İtfaiye aracı
D
Ambulans
Soru 58
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
C
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
D
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Soru 59
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
soru22 1 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Bedensel aktivitede artma
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir