8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Aralık 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Hareketli eklem yerlerinde
B
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
C
Kafatası eklemlerinde
D
Diz ile kalça arasındaki kemikte
Soru 2
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 3
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
soru22 1 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
C
Düz gidilebileceğini
D
Sadece sola dönülebileceğini
Soru 4
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru34 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yağ filtresi
B
Polen filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Hava filtresi
Soru 6
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
40 - 50
C
60 - 100
D
10 - 20
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 8
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru21 4 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dur işareti
B
Yavaşlatma işareti
C
Dönüş işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 9
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Bacak bölgesi kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Toplardamar kanamaları
Soru 10
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
Soru 12
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
F
B
G
C
A2
D
E
Soru 13
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Trafik psikolojisi
B
Kazazede
C
İlk yardımcı
D
Adli tıp
Soru 14
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Alkol
B
Saf su
C
Antifriz
D
Asit
Soru 15
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Manifold
B
Kavrama
C
Karoseri
D
Süspansiyon
Soru 16
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Taşıma
B
Trafik
C
Erişme
D
Ulaşım
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Park lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Sis lambaları
D
Fren lambaları
Soru 18
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A
Viraja sert girmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Takip mesafesini artırması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Radyonun açılması
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
soru31 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
120
B
100
C
110
D
90
Soru 21
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Gözler ovuşturulmalı
B
Mola verilmeli
C
Baş dik tutmaya çalışılmalı
D
Yola devam edilmeli
Soru 22
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Mide
D
Beyin
Soru 24
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
B
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
C
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Soru 25
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 26
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 27
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A
20
B
35
C
45
D
25
Soru 28
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Sadece sıcak yaz aylarında
B
Donma gerçekleştikten sonra
C
Sadece zorlu kış koşullarında
D
Her türlü iklim şartlarında
Soru 29
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
B
Sırtüstü, sert bir zemine
C
Yüzüstü, sert bir zemine
D
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
Soru 30
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
B
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
D
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
Soru 31
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
soru48 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Uşak
B
Trabzon
C
Konya
D
Sivas
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Göğüs kemiğinde kırık olan
B
Omurilik zedelenmesi olan
C
Kalça kemiğinde kırık olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 33
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Toplardamar
B
Burun
C
Kılcal damar
D
Atardamar
Soru 34
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
soru28 5 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
soru9 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
B
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
D
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 37
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
soru32 2 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
B
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
C
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
D
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 39
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru25 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa dönmenin yasaklandığını
B
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
C
Kaygan yola yaklaşıldığını
D
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
Soru 40
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru35 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motosiklet
B
Yaya
C
Otomobil
D
Traktör
Soru 41
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 42
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru36 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Polis aracı
B
İtfaiye aracı
C
İş makinesi
D
Ambulans
Soru 43
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soluk durması
B
Şok
C
Tıkanma
D
Kalp durması
Soru 44
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Günde bir
C
Haftada bir
D
Altı ayda bir
Soru 45
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Sürücü belgesi almaktan men cezası
C
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D
İdari para cezası
Soru 46
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
soru23 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolda yapım çalışması vardır.
B
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C
Yolda tümsek vardır.
D
Yol yüzeyi arızalıdır.
Soru 47
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Bulantı ve kusması olan
B
Burun kanaması olan
C
Solunum yolu tıkalı olan
D
Boyun omurunda zedelenme olan
Soru 48
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
B
Saç dökülmesi
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 50
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
C
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
D
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Soru 51
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Düzensiz, tekleyerek
B
Zengin karışımla
C
Rölantide
D
Yüksek devirde
Soru 52
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 53
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
C
Şehirler arasındaki trafik kazaları
D
Trafikteki görevli sayısı
Soru 54
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
soru38 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Önünde
B
Yol tarafındaki yanında
C
Arkasında
D
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
Soru 55
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
C
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
D
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
Soru 56
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Arka bagajda
B
Sürücünün hemen yanında
C
Torpido gözünde
D
Arka camın önünde
Soru 57
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
soru33 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
C
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
D
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 58
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 59
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
Elektrik motoru
C
Marş motoru
D
İçten yanmalı motor
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Akü elektroliti
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..