8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Aralık 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
soru9 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
B
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
C
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
D
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Soru 2
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Burun
B
Atardamar
C
Kılcal damar
D
Toplardamar
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 4
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 5
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
soru28 5 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 6
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Sadece zorlu kış koşullarında
B
Donma gerçekleştikten sonra
C
Sadece sıcak yaz aylarında
D
Her türlü iklim şartlarında
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 8
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehirler arasındaki trafik kazaları
B
Şehir içindeki trafik kazaları
C
Trafikteki görevli sayısı
D
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
Soru 9
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Göğüs kemiğinde kırık olan
B
Omurilik zedelenmesi olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Kalça kemiğinde kırık olan
Soru 11
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 12
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Kafatası eklemlerinde
B
Hareketli eklem yerlerinde
C
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
D
Diz ile kalça arasındaki kemikte
Soru 13
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
soru33 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
C
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
D
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 14
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
B
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
C
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
D
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Soru 15
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
soru22 1 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Düz gidilebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 16
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
soru31 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
120
B
100
C
110
D
90
Soru 17
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 18
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru25 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
B
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
C
Sağa dönmenin yasaklandığını
D
Kaygan yola yaklaşıldığını
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
C
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 20
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Altı ayda bir
C
Günde bir
D
Haftada bir
Soru 21
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Marş motoru
B
Dıştan yanmalı motor
C
Elektrik motoru
D
İçten yanmalı motor
Soru 22
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Bulantı ve kusması olan
B
Solunum yolu tıkalı olan
C
Burun kanaması olan
D
Boyun omurunda zedelenme olan
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Beyin
B
Mide
C
Akciğer
D
Karaciğer
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Polen filtresi
C
Yağ filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 26
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 27
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
soru38 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Önünde
B
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
C
Arkasında
D
Yol tarafındaki yanında
Soru 28
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İdari para cezası
B
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
C
Ağır hapis cezası
D
Sürücü belgesi almaktan men cezası
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Fren hidroliği
Soru 30
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 31
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
B
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
D
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 32
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Alkol
C
Saf su
D
Antifriz
Soru 33
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
Soru 34
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Trafik psikolojisi
B
Kazazede
C
Adli tıp
D
İlk yardımcı
Soru 35
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini artırması
B
Ani fren yaparak durmaya çalışması
C
Viraja sert girmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 36
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 37
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 38
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Kavrama
B
Karoseri
C
Süspansiyon
D
Manifold
Soru 39
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
soru23 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolda yapım çalışması vardır.
B
Yolda tümsek vardır.
C
Yol yüzeyi arızalıdır.
D
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
Soru 40
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
E
B
G
C
F
D
A2
Soru 41
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Arka bagajda
B
Torpido gözünde
C
Arka camın önünde
D
Sürücünün hemen yanında
Soru 42
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 43
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Yüksek devirde
B
Düzensiz, tekleyerek
C
Zengin karışımla
D
Rölantide
Soru 44
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
60 - 100
B
40 - 50
C
100 - 120
D
10 - 20
Soru 45
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soluk durması
B
Şok
C
Kalp durması
D
Tıkanma
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Koltuğun ayarlanması
B
Aynaların ayarlanması
C
Radyonun açılması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 48
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru34 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 49
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru36 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
İş makinesi
B
İtfaiye aracı
C
Polis aracı
D
Ambulans
Soru 50
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
B
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
C
Sırtüstü, sert bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Park lambaları
C
Sis lambaları
D
Fren lambaları
Soru 52
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru35 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Yaya
D
Traktör
Soru 53
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Mola verilmeli
B
Yola devam edilmeli
C
Gözler ovuşturulmalı
D
Baş dik tutmaya çalışılmalı
Soru 54
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 55
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
soru32 2 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
B
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
C
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
D
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
Soru 56
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Erişme
B
Taşıma
C
Trafik
D
Ulaşım
Soru 57
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A
45
B
25
C
35
D
20
Soru 58
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 59
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru21 4 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dönüş işareti
B
Yavaşlatma işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Dur işareti
Soru 60
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
soru48 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Trabzon
B
Konya
C
Sivas
D
Uşak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir