8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Aralık 2013 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
soru23 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yol yüzeyi arızalıdır.
B
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C
Yolda tümsek vardır.
D
Yolda yapım çalışması vardır.
Soru 2
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini azaltması
B
Ani fren yaparak durmaya çalışması
C
Viraja sert girmesi
D
Takip mesafesini artırması
Soru 3
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
soru28 5 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 4
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
soru34 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 5
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Kafatası eklemlerinde
B
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
C
Hareketli eklem yerlerinde
D
Diz ile kalça arasındaki kemikte
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Sis lambaları
C
Park lambaları
D
Fren lambaları
Soru 7
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
C
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
Soru 8
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Taşıma
B
Erişme
C
Trafik
D
Ulaşım
Soru 9
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
soru21 4 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşlatma işareti
B
Dur işareti
C
Dönüş işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 10
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 11
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 13
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 14
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A
25
B
35
C
20
D
45
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 16
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Kılcal damar
B
Toplardamar
C
Atardamar
D
Burun
Soru 17
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Boyun omurunda zedelenme olan
B
Burun kanaması olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Solunum yolu tıkalı olan
Soru 18
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru36 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
İş makinesi
B
İtfaiye aracı
C
Ambulans
D
Polis aracı
Soru 19
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Kavrama
B
Manifold
C
Karoseri
D
Süspansiyon
Soru 20
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
soru22 1 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Düz gidilebileceğini
B
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
C
Sadece sağa dönülebileceğini
D
Sadece sola dönülebileceğini
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 22
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Dıştan yanmalı motor
B
Marş motoru
C
İçten yanmalı motor
D
Elektrik motoru
Soru 23
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 24
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 25
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Mide
B
Beyin
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
soru31 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
100
B
120
C
110
D
90
Soru 28
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
soru38 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
B
Arkasında
C
Yol tarafındaki yanında
D
Önünde
Soru 29
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soluk durması
B
Tıkanma
C
Kalp durması
D
Şok
Soru 30
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
soru35 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yaya
B
Motosiklet
C
Traktör
D
Otomobil
Soru 31
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
100 - 120
B
60 - 100
C
40 - 50
D
10 - 20
Soru 32
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.
A
Her türlü iklim şartlarında
B
Sadece zorlu kış koşullarında
C
Donma gerçekleştikten sonra
D
Sadece sıcak yaz aylarında
Soru 33
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Haftada bir
C
Günde bir
D
Altı ayda bir
Soru 34
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Gözler ovuşturulmalı
B
Yola devam edilmeli
C
Baş dik tutmaya çalışılmalı
D
Mola verilmeli
Soru 35
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Trafik psikolojisi
B
İlk yardımcı
C
Adli tıp
D
Kazazede
Soru 36
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
B
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
C
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
D
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
Soru 37
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
A
Yüksek devirde
B
Zengin karışımla
C
Rölantide
D
Düzensiz, tekleyerek
Soru 38
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
soru33 1 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
C
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
D
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
Soru 39
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Arka camın önünde
B
Arka bagajda
C
Torpido gözünde
D
Sürücünün hemen yanında
Soru 40
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 41
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
soru48 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Konya
B
Uşak
C
Trabzon
D
Sivas
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 43
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
C
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 45
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
soru9 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
B
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
D
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Soru 46
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
B
Ağır hapis cezası
C
Sürücü belgesi almaktan men cezası
D
İdari para cezası
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Kalça kemiğinde kırık olan
B
Omurilik zedelenmesi olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Göğüs kemiğinde kırık olan
Soru 48
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Alkol
B
Antifriz
C
Asit
D
Saf su
Soru 49
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
B
Sırtüstü, sert bir zemine
C
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 50
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Toplardamar kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Bacak bölgesi kanamaları
D
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru 51
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
B
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
C
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
D
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 53
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
F
B
G
C
A2
D
E
Soru 54
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Trafikteki görevli sayısı
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Şehirler arasındaki trafik kazaları
Soru 55
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru25 3 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa dönmenin yasaklandığını
B
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
C
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D
Kaygan yola yaklaşıldığını
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Koltuğun ayarlanması
B
Emniyet kemerinin takılması
C
Aynaların ayarlanması
D
Radyonun açılması
Soru 58
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
soru32 2 8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
D
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
Soru 59
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 60
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
B
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
C
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Aralık 2013 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.