8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Mart 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Mart 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Takip mesafesi kadar
C
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Alaşımlı jant
B
Motor yağı kalitesi
C
Doğru yapılmış far ayarı
D
Delinmiş egzoz susturucusu
Soru 3
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru19 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
B
Ehlî hayvanların giremeyeceğini
C
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
D
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
Soru 4
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
C
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
D
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Soru 5
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrolik fren
B
Hidrolik direksiyon
C
Otomatik hız kontrol
D
Hava yastığı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Şokun önlenmesi
B
Kazaların önlenmesi
C
Acil yardım istenmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 8
Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Göğüs
B
Kalça
C
El
D
Omuz
Soru 9
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
4
B
3
C
2
D
5
Soru 10
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? soru17 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dur
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş
Soru 11
Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? soru34 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yakını gösteren ışıklar
B
Park ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Sis ışıkları
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Trafik psikolojisi
B
Kazazede
C
Adli tıp
D
İlk yardımcı
Soru 13
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
soru7 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kasık bölgesine
B
Köprücük kemiğinin iç kısmına
C
Çene altı bölgesine
D
Şakak bölgesine
Soru 14
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
soru30 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
B
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C
1 numaralı aracın sola dönüş yapması
D
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
Soru 15
Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
B
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
C
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
D
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
Soru 16
I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 17
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan geçmeli
B
Aracını durdurmalı
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 18
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Kaç yaralı olduğuna bakılması
D
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Soru 19
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
soru23 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 20
• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi
Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
Park etme
C
Duraklama
D
Durma
Soru 21
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
C
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
D
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
Soru 22
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
D
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.
soru28 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
A
Diğer aracın sürücüsü
B
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
C
Devamlı yol çizgisi
D
Yol kenarındaki banketler
Soru 25
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır? soru33 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 - 4 - 1 - 2
B
1 - 3 - 4 - 2
C
3 - 1 - 4 - 2
D
4 - 1 - 3 - 2
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Antifriz kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
D
Elektrolit seviyesi kontrolü
Soru 27
Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Kamyonete
D
Kamyona
Soru 28
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
C
Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
A
Çok hafif olup sızarak akması
B
Yavaş akması
C
Kısa sürede pıhtılaşması
D
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
Soru 30
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru21 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
B
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
C
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D
Geçme yasağının sona erdiğini
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
A
Rölanti ayarı
B
Rot ayarı
C
Fren ayarı
D
Far ayarı
Soru 32
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Far ampüllerinde
C
Alternatörde
D
Fan motorunda
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?
A
Park lambaları
B
Sis lambaları
C
Sinyal lambaları
D
Geri vites lambaları
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Kan basıncının düşmesi
B
Nabız atışının güçlü olması
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Cildin kuru ve sıcak olması
Soru 35
Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
A
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
B
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 36
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? soru16 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bölünmüş kara yolu
B
Tek yönlü kara yolu
C
İki yönlü kara yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 37
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B
Periyodik bakım kartının doldurulması
C
Kayıt ve tescilinin onaylanması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 38
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
soru25 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 39
I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 40
Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Tiner ile yıkamak
B
Bol su ile yıkamak
C
Fren hidroliği ile yıkamak
D
Antifriz ile yıkamak
Soru 41
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Hava kirliliği
B
Su kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Radyasyon
Soru 42
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 43
Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
5
C
20
D
10
Soru 44
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru31 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
C
Hızlarını azaltmaları
D
Dar bir kavisle dönmeleri
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Kriko
B
Emniyet kemeri
C
Çekme halatı
D
Reflektör
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
B
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
C
Kendi sağlığını riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 47
Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
15 dakika
B
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
10 dakika
Soru 48
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 49
Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Hücre - Doku - Organ - Sistem
B
Hücre - Organ - Doku - Sistem
C
Organ - Hücre - Doku - Sistem
D
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Soru 50
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
soru42 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
A
Ateşleme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Emme zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Mart 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Mart 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..