8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Mart 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Mart 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır? soru33 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 - 3 - 4 - 2
B
3 - 4 - 1 - 2
C
3 - 1 - 4 - 2
D
4 - 1 - 3 - 2
Soru 2
I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?
A
Sinyal lambaları
B
Sis lambaları
C
Geri vites lambaları
D
Park lambaları
Soru 4
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru21 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
C
Geçme yasağının sona erdiğini
D
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 5
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B
Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
Soru 6
Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Kamyona
C
Kamyonete
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 7
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B
Muayenesinin yaptırılmamış olması
C
Periyodik bakım kartının doldurulması
D
Kayıt ve tescilinin onaylanması
Soru 8
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 9
I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 10
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
soru23 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin kuru ve sıcak olması
B
Kan basıncının düşmesi
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Nabız atışının güçlü olması
Soru 12
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 13
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Aracını durdurmalı
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 14
Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
10
B
20
C
15
D
5
Soru 15
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrolik fren
B
Hidrolik direksiyon
C
Otomatik hız kontrol
D
Hava yastığı
Soru 16
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
B
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
C
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
B
Kendi sağlığını riske atması
C
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Şokun önlenmesi
B
Acil yardım istenmesi
C
Kazaların önlenmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
A
Kısa sürede pıhtılaşması
B
Çok hafif olup sızarak akması
C
Yavaş akması
D
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Çekme halatı
B
Kriko
C
Emniyet kemeri
D
Reflektör
Soru 21
Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Takip mesafesi kadar
C
Araç uzunluğunun üç katı kadar
D
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Soru 22
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
soru42 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
A
Ateşleme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Emme zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 23
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
soru7 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Çene altı bölgesine
B
Kasık bölgesine
C
Köprücük kemiğinin iç kısmına
D
Şakak bölgesine
Soru 24
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? soru17 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızlan
B
Yavaşla
C
Sağa yanaş
D
Dur
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
A
Fren ayarı
B
Far ayarı
C
Rot ayarı
D
Rölanti ayarı
Soru 26
Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? soru34 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sis ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Acil uyarı ışıkları
D
Park ışıkları
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
Soru 28
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru19 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
C
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
D
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
A
Trafik psikolojisi
B
Adli tıp
C
İlk yardımcı
D
Kazazede
Soru 30
Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
10 dakika
B
15 dakika
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Soru 31
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
A
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
C
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
D
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Soru 32
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
5
B
2
C
4
D
3
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Doğru yapılmış far ayarı
B
Delinmiş egzoz susturucusu
C
Motor yağı kalitesi
D
Alaşımlı jant
Soru 34
Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
B
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
C
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
Soru 35
Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Kalça
B
Omuz
C
Göğüs
D
El
Soru 36
Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
C
Elde cep telefonu ile konuşulması
D
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
Soru 37
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.
soru28 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
A
Diğer aracın sürücüsü
B
Yol kenarındaki banketler
C
Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
D
Devamlı yol çizgisi
Soru 38
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru31 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
B
Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
C
Hızlarını azaltmaları
D
Dar bir kavisle dönmeleri
Soru 39
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Su kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Radyasyon
D
Hava kirliliği
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
soru25 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 42
• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi
Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Trafikten men
C
Duraklama
D
Durma
Soru 43
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
C
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
D
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 44
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Marş motorunda
C
Fan motorunda
D
Far ampüllerinde
Soru 45
Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Organ - Hücre - Doku - Sistem
B
Sistem - Doku - Organ - Hücre
C
Hücre - Organ - Doku - Sistem
D
Hücre - Doku - Organ - Sistem
Soru 46
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
B
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D
Kaç yaralı olduğuna bakılması
Soru 47
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? soru16 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bölünmüş kara yolu
B
İki yönlü kara yolu
C
Bağlantı yolu
D
Tek yönlü kara yolu
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Elektrolit seviyesi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
Soru 49
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
soru30 8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
B
1 numaralı aracın sola dönüş yapması
C
2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D
3 numaralı aracın sola dönüş yapması
Soru 50
Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Tiner ile yıkamak
B
Fren hidroliği ile yıkamak
C
Antifriz ile yıkamak
D
Bol su ile yıkamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Mart 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Mart 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.