8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
B
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
C
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
D
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
Soru 2
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 3
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
C
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 4
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taralı alana girilmez.
B
Yaya geçidi
C
Taralı alan içine park edilebilir.
D
Sağa tehlikeli viraj
Soru 5
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
B
Hızını artırmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 6
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
C
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
D
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
B
Göz bebeklerinin küçülmesi
C
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
D
Kişinin aktif ve huzursuz olması
Soru 8
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yüzüstü yatış pozisyonu
B
Sırtüstü yatış pozisyonu
C
Oturuş pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 9
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
B
Görüş mesafesinin kötü olması
C
Öndeki aracın durması
D
Öndeki aracın yavaşlaması
Soru 10
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Açık camlar kapatılır.
B
Önemsenmez yola devam edilir.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 11
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Bilinci
B
Ağız içi
C
Göğüs hareketi
D
Solunumu
Soru 12
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Lastik hava basıncının düşmesi
C
Jantın eğilmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
B
Yeni bir iş kurmak
C
Motor tamirciliği eğitimi almak
D
Kasko sigortası yaptırmak
Soru 14
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarını önlemek
B
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
C
Temel yaşam desteği sağlamak
D
Hastaları tedavi etmek
Soru 15
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Yaralıları araçtan çıkarmak
B
Yaralıları belirlemek
C
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 16
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
D
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Batan cisim varsa çıkarmamak
B
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
D
Yarı oturur duruma getirmek
Soru 18
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
6
B
7
C
9
D
8
Soru 19
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor rölantide çalıştırılır.
D
Motor devri düşürülür.
Soru 20
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Karın bölgesinde olan kanamalarda
B
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
C
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 21
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Soru 22
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 23
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
C
Kalbi düzensiz çalışanlara
D
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
Soru 24
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Rot
B
Fren
C
Direransiyel
D
Motor
Soru 25
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
C
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
D
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
Soru 26
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Trafik görevlisine haber verilmesi
B
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
C
Motor çalışır halde farların yakılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Lastiklerin havasının az olması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
Soru 28
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Beyin kanaması
B
Ayakta olan kanamalar
C
Şok
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 29
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D
Yüklerin bağlanması
Soru 30
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağ filtresi
B
Yağ çubuğu
C
Yağ pompası
D
Yağdanlık
Soru 31
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Saygılı
B
Stresli
C
Öfkeli
D
Hırçın
Soru 32
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı araç
B
Hızı az olan araç
C
1 numaralı araç
D
Hızı fazla olan araç
Soru 33
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İstediği şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 34
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Fren pedalına
B
Vites koluna
C
Kornaya
D
Debriyaj pedalına
Soru 35
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Benzin
B
Motorin
C
Hava
D
Karışım
Soru 36
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 37
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
B
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
C
Baş-çene pozisyonu verilerek
D
Ayaklarından çekilerek
Soru 38
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 39
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracının hızını azaltması
B
Yayaları ikaz ederek geçmesi
C
Geçiş hakkını yayalara vermesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 40
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İleri mecburi yön
B
Yol ver
C
Girişi olmayan yol
D
Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 41
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
Soru 42
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 44
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşla
B
Hızlan
C
Dur
D
Sağa yanaş
Soru 45
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
B
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
C
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru 46
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa zorunlu yön
B
Sola zorunlu yön
C
Sağa dönülmez
D
Sola dönülmez
Soru 47
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Motorlu araç trafik belgesi
Soru 48
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
Soru 49
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
Sürüş yeteneğinin artması
C
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D
Kaza yapma riskinin azalması
Soru 50
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araç hızını
B
Motor devir sayısını
C
Motor sıcaklığını
D
Yakıt miktarını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.