8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
B
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
C
Göz bebeklerinin küçülmesi
D
Kişinin aktif ve huzursuz olması
Soru 3
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
B
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
C
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
D
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
Soru 4
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sola zorunlu yön
B
Sola dönülmez
C
Sağa dönülmez
D
Sağa zorunlu yön
Soru 5
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Karın bölgesinde olan kanamalarda
B
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
C
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 6
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yüzüstü yatış pozisyonu
B
Oturuş pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 7
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşla
B
Hızlan
C
Dur
D
Sağa yanaş
Soru 8
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Ayaklarından çekilerek
B
Baş-çene pozisyonu verilerek
C
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 9
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
C
Kalbi düzensiz çalışanlara
D
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 11
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 13
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor devir sayısını
B
Motor sıcaklığını
C
Araç hızını
D
Yakıt miktarını
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Yarı oturur duruma getirmek
B
Batan cisim varsa çıkarmamak
C
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
D
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
Soru 15
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
B
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
C
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Soru 16
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Benzin
B
Motorin
C
Karışım
D
Hava
Soru 17
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taralı alana girilmez.
B
Taralı alan içine park edilebilir.
C
Yaya geçidi
D
Sağa tehlikeli viraj
Soru 18
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağ filtresi
B
Yağ çubuğu
C
Yağ pompası
D
Yağdanlık
Soru 19
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor rölantide çalıştırılır.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor devri düşürülür.
D
Motor devri yükseltilir.
Soru 20
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Açık camlar kapatılır.
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 21
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 22
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracının hızını azaltması
B
Yayaları ikaz ederek geçmesi
C
Geçiş hakkını yayalara vermesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 23
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Debriyaj pedalına
B
Vites koluna
C
Kornaya
D
Fren pedalına
Soru 24
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 25
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Motor çalışır halde farların yakılması
D
Trafik görevlisine haber verilmesi
Soru 26
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin bağlanması
B
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 27
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 28
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 29
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Jantın eğilmesi
B
Akünün boşalması
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 30
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
B
Yaralıları belirlemek
C
Kazayı yetkililere haber vermek
D
Yaralıları araçtan çıkarmak
Soru 31
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Şok
B
Ayak bileğinin burkulması
C
Beyin kanaması
D
Ayakta olan kanamalar
Soru 32
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
B
Kaza yapma riskinin azalması
C
Sürüş yeteneğinin artması
D
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru 33
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Stresli
B
Öfkeli
C
Hırçın
D
Saygılı
Soru 34
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Ağız içi
B
Göğüs hareketi
C
Bilinci
D
Solunumu
Soru 35
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
8
B
6
C
7
D
9
Soru 36
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Öndeki aracın yavaşlaması
C
Görüş mesafesinin kötü olması
D
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 37
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
B
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
Soru 38
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Direransiyel
B
Motor
C
Rot
D
Fren
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
B
Kasko sigortası yaptırmak
C
Motor tamirciliği eğitimi almak
D
Yeni bir iş kurmak
Soru 40
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Sürücü belgesi
B
Motorlu araç trafik belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 41
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 42
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 43
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
C
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
Soru 44
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Fren hidroliği
B
Akü elektroliti
C
Motor soğutma suyu
D
Motor yağı
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 46
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı araç
B
1 numaralı araç
C
Hızı fazla olan araç
D
Hızı az olan araç
Soru 47
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastaları tedavi etmek
B
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
C
Temel yaşam desteği sağlamak
D
Trafik kazalarını önlemek
Soru 48
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taşıt trafiğine kapalı yol
B
İleri mecburi yön
C
Girişi olmayan yol
D
Yol ver
Soru 49
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
B
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
D
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru 50
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
B
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
C
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
D
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir