8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Akünün boşalması
C
Jantın eğilmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 2
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor hemen durdurulur.
B
Motor devri düşürülür.
C
Motor rölantide çalıştırılır.
D
Motor devri yükseltilir.
Soru 3
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızı fazla olan araç
B
2 numaralı araç
C
Hızı az olan araç
D
1 numaralı araç
Soru 4
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B
Ayaklarından çekilerek
C
Baş-çene pozisyonu verilerek
D
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Soru 5
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Ayakta olan kanamalar
B
Ayak bileğinin burkulması
C
Beyin kanaması
D
Şok
Soru 6
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
Soru 7
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Öndeki aracın durması
C
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
D
Öndeki aracın yavaşlaması
Soru 8
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru 9
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
B
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
C
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
D
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
Soru 10
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Akü elektroliti
D
Motor soğutma suyu
Soru 11
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren
B
Rot
C
Direransiyel
D
Motor
Soru 12
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
D
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Soru 13
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşla
B
Dur
C
Sağa yanaş
D
Hızlan
Soru 14
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
3 numaralı şeridi
Soru 15
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Sırtüstü yatış pozisyonu
C
Yüzüstü yatış pozisyonu
D
Oturuş pozisyonu
Soru 16
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 17
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motor çalışır halde farların yakılması
B
Trafik görevlisine haber verilmesi
C
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 18
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Girişi olmayan yol
B
İleri mecburi yön
C
Yol ver
D
Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 19
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taralı alana girilmez.
B
Yaya geçidi
C
Sağa tehlikeli viraj
D
Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 20
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin bağlanması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
C
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 21
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
9
B
6
C
7
D
8
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
Soru 23
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru 24
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 25
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Hava
B
Motorin
C
Karışım
D
Benzin
Soru 26
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kazayı yetkililere haber vermek
B
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
C
Yaralıları belirlemek
D
Yaralıları araçtan çıkarmak
Soru 27
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
B
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
D
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
B
Kişinin aktif ve huzursuz olması
C
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 29
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 30
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Soru 31
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Saygılı
B
Öfkeli
C
Stresli
D
Hırçın
Soru 32
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Ağız içi
B
Bilinci
C
Solunumu
D
Göğüs hareketi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Kasko sigortası yaptırmak
B
Motor tamirciliği eğitimi almak
C
Yeni bir iş kurmak
D
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
Soru 34
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Karın bölgesinde olan kanamalarda
B
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
C
Kol bölgesinde olan kanamalarda
D
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru 35
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa dönülmez
B
Sağa zorunlu yön
C
Sola dönülmez
D
Sola zorunlu yön
Soru 36
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırmalı
B
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
B
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C
Yarı oturur duruma getirmek
D
Batan cisim varsa çıkarmamak
Soru 38
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
B
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
C
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 39
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yakıt miktarını
B
Araç hızını
C
Motor sıcaklığını
D
Motor devir sayısını
Soru 40
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
C
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
D
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
Soru 42
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Vites koluna
B
Kornaya
C
Fren pedalına
D
Debriyaj pedalına
Soru 43
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 44
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağ filtresi
B
Yağ pompası
C
Yağ çubuğu
D
Yağdanlık
Soru 45
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Motorlu araç trafik belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 47
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
B
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
C
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 48
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracının hızını azaltması
B
Yayaları ikaz ederek geçmesi
C
Geçiş hakkını yayalara vermesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 49
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
B
Trafik kazalarını önlemek
C
Hastaları tedavi etmek
D
Temel yaşam desteği sağlamak
Soru 50
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Sürüş yeteneğinin artması
B
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
C
Kaza yapma riskinin azalması
D
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..