8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağ pompası
B
Yağ çubuğu
C
Yağdanlık
D
Yağ filtresi
Soru 2
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Motorin
B
Hava
C
Benzin
D
Karışım
Soru 3
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
9
B
7
C
8
D
6
Soru 4
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarını önlemek
B
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
C
Hastaları tedavi etmek
D
Temel yaşam desteği sağlamak
Soru 5
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Hızını artırmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
B
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
C
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Motor tamirciliği eğitimi almak
B
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
C
Kasko sigortası yaptırmak
D
Yeni bir iş kurmak
Soru 8
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa tehlikeli viraj
B
Yaya geçidi
C
Taralı alana girilmez.
D
Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 9
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Oturuş pozisyonu
C
Yüzüstü yatış pozisyonu
D
Sırtüstü yatış pozisyonu
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 11
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Rot
B
Motor
C
Fren
D
Direransiyel
Soru 12
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 13
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru 14
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
Soru 15
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Öndeki aracın yavaşlaması
C
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
D
Öndeki aracın durması
Soru 16
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
Soru 17
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 18
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
B
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
C
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
D
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
Soru 19
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Yaralıları belirlemek
B
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
C
Yaralıları araçtan çıkarmak
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 20
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 21
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
B
Yüklerin bağlanması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 22
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Kol bölgesinde olan kanamalarda
B
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
C
Karın bölgesinde olan kanamalarda
D
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru 23
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 24
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa zorunlu yön
B
Sola dönülmez
C
Sola zorunlu yön
D
Sağa dönülmez
Soru 25
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız II
Soru 26
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
B
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
C
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
D
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
Soru 27
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Jantın eğilmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Akünün boşalması
Soru 28
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yayaları ikaz ederek geçmesi
B
Yolu kontrol etmesi
C
Geçiş hakkını yayalara vermesi
D
Aracının hızını azaltması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
B
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C
Batan cisim varsa çıkarmamak
D
Yarı oturur duruma getirmek
Soru 30
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Hırçın
B
Saygılı
C
Öfkeli
D
Stresli
Soru 31
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
B
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
C
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Soru 32
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızlan
B
Yavaşla
C
Dur
D
Sağa yanaş
Soru 33
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Baş-çene pozisyonu verilerek
B
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
C
Ayaklarından çekilerek
D
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Soru 34
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 35
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızı fazla olan araç
B
1 numaralı araç
C
2 numaralı araç
D
Hızı az olan araç
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 37
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor hemen durdurulur.
B
Motor rölantide çalıştırılır.
C
Motor devri yükseltilir.
D
Motor devri düşürülür.
Soru 38
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Beyin kanaması
B
Ayakta olan kanamalar
C
Şok
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taşıt trafiğine kapalı yol
B
Yol ver
C
İleri mecburi yön
D
Girişi olmayan yol
Soru 40
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Araç hızını
B
Yakıt miktarını
C
Motor devir sayısını
D
Motor sıcaklığını
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastiklerin havasının az olması
B
Aşırı hız yapılması
C
Rölanti ayarının bozuk olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 42
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 43
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Trafik görevlisine haber verilmesi
C
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 44
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
B
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
C
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 45
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Fren pedalına
B
Vites koluna
C
Kornaya
D
Debriyaj pedalına
Soru 46
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
B
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
Soru 47
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Motorlu araç trafik belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 48
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Kaza yapma riskinin azalması
B
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
C
Sürüş yeteneğinin artması
D
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Soru 49
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Ağız içi
B
Göğüs hareketi
C
Solunumu
D
Bilinci
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Kişinin aktif ve huzursuz olması
B
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
C
Göz bebeklerinin küçülmesi
D
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..