8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
C
Trafik görevlisine haber verilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 2
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Ağız içi
B
Solunumu
C
Bilinci
D
Göğüs hareketi
Soru 3
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dur
B
Sağa yanaş
C
Yavaşla
D
Hızlan
Soru 4
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Kişinin aktif ve huzursuz olması
B
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
C
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 6
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
B
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 8
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
9
B
7
C
6
D
8
Soru 9
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor
B
Rot
C
Direransiyel
D
Fren
Soru 11
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor soğutma suyu
B
Fren hidroliği
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Lastiklerin havasının az olması
C
Rölanti ayarının bozuk olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Yarı oturur duruma getirmek
B
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
C
Batan cisim varsa çıkarmamak
D
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Soru 14
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarını önlemek
B
Temel yaşam desteği sağlamak
C
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
D
Hastaları tedavi etmek
Soru 15
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Debriyaj pedalına
B
Kornaya
C
Vites koluna
D
Fren pedalına
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Kasko sigortası yaptırmak
B
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
C
Yeni bir iş kurmak
D
Motor tamirciliği eğitimi almak
Soru 17
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sola dönülmez
B
Sola zorunlu yön
C
Sağa dönülmez
D
Sağa zorunlu yön
Soru 18
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
B
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
C
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Soru 19
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağ çubuğu
B
Yağdanlık
C
Yağ filtresi
D
Yağ pompası
Soru 20
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yakıt miktarını
B
Motor sıcaklığını
C
Motor devir sayısını
D
Araç hızını
Soru 21
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
C
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
D
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
Soru 22
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
C
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
Soru 23
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Geçiş hakkını yayalara vermesi
B
Aracının hızını azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
Yayaları ikaz ederek geçmesi
Soru 24
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
B
Yaralıları araçtan çıkarmak
C
Yaralıları belirlemek
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 25
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı araç
B
Hızı fazla olan araç
C
2 numaralı araç
D
Hızı az olan araç
Soru 26
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Karın bölgesinde olan kanamalarda
B
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
C
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 27
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
B
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
D
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Soru 28
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Motorlu araç trafik belgesi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Sağlık Bakanlığı
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 30
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
Sürüş yeteneğinin artması
C
Kaza yapma riskinin azalması
D
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Soru 31
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Beyin kanaması
B
Ayakta olan kanamalar
C
Şok
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 32
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor rölantide çalıştırılır.
C
Motor hemen durdurulur.
D
Motor devri düşürülür.
Soru 33
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Ayaklarından çekilerek
B
Baş-çene pozisyonu verilerek
C
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 34
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
3 numaralı şeridi
Soru 35
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taralı alan içine park edilebilir.
B
Taralı alana girilmez.
C
Sağa tehlikeli viraj
D
Yaya geçidi
Soru 36
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Saygılı
C
Stresli
D
Hırçın
Soru 37
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İleri mecburi yön
B
Yol ver
C
Girişi olmayan yol
D
Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 38
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
B
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
C
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
D
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru 39
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Soru 40
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
C
Yüklerin bağlanması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 41
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Soru 42
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yüzüstü yatış pozisyonu
B
Oturuş pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 43
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Hızını artırmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 44
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Motorin
B
Benzin
C
Hava
D
Karışım
Soru 45
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Akünün boşalması
C
Jantın eğilmesi
D
Lastik hava basıncının düşmesi
Soru 46
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 47
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
C
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 48
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Açık camlar kapatılır.
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 49
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 50
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
B
Görüş mesafesinin kötü olması
C
Öndeki aracın durması
D
Öndeki aracın yavaşlaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir