8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastaları tedavi etmek
B
Temel yaşam desteği sağlamak
C
Trafik kazalarını önlemek
D
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
Soru 2
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağdanlık
B
Yağ pompası
C
Yağ filtresi
D
Yağ çubuğu
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Batan cisim varsa çıkarmamak
B
Yarı oturur duruma getirmek
C
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
D
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Soru 4
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
D
Yüklerin bağlanması
Soru 5
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızı az olan araç
B
2 numaralı araç
C
Hızı fazla olan araç
D
1 numaralı araç
Soru 6
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Trafik görevlisine haber verilmesi
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 7
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor sıcaklığını
B
Yakıt miktarını
C
Araç hızını
D
Motor devir sayısını
Soru 8
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Motorin
B
Hava
C
Benzin
D
Karışım
Soru 9
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
3 numaralı şeridi
Soru 10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yolu kontrol etmesi
B
Yayaları ikaz ederek geçmesi
C
Aracının hızını azaltması
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 11
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Hırçın
B
Saygılı
C
Öfkeli
D
Stresli
Soru 12
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Rot
B
Motor
C
Fren
D
Direransiyel
Soru 13
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 14
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
9
B
8
C
7
D
6
Soru 15
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
B
Kalbi düzensiz çalışanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
Soru 16
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Göz bebeklerinin küçülmesi
B
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
C
Kişinin aktif ve huzursuz olması
D
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Soru 18
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Vites koluna
B
Fren pedalına
C
Debriyaj pedalına
D
Kornaya
Soru 19
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
B
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
C
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
Soru 21
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Sürücü belgesi
B
Motorlu araç trafik belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 22
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yaya geçidi
B
Sağa tehlikeli viraj
C
Taralı alana girilmez.
D
Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 23
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taşıt trafiğine kapalı yol
B
İleri mecburi yön
C
Girişi olmayan yol
D
Yol ver
Soru 24
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Akünün boşalması
C
Jantın eğilmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
Soru 26
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Karın bölgesinde olan kanamalarda
B
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
C
Kol bölgesinde olan kanamalarda
D
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
Soru 27
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 28
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 29
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kazayı yetkililere haber vermek
B
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
C
Yaralıları belirlemek
D
Yaralıları araçtan çıkarmak
Soru 30
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Kaza yapma riskinin azalması
B
Sürüş yeteneğinin artması
C
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Soru 31
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
B
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
C
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru 32
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 33
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Göğüs hareketi
B
Bilinci
C
Solunumu
D
Ağız içi
Soru 34
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
B
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
C
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Soru 35
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın yavaşlaması
B
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
Görüş mesafesinin kötü olması
D
Öndeki aracın durması
Soru 36
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
B
Ayaklarından çekilerek
C
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
D
Baş-çene pozisyonu verilerek
Soru 37
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 38
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Soru 39
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
B
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Soru 40
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
C
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
D
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
Soru 41
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızlan
B
Sağa yanaş
C
Dur
D
Yavaşla
Soru 42
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Beyin kanaması
B
Şok
C
Ayakta olan kanamalar
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 43
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri düşürülür.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor rölantide çalıştırılır.
D
Motor devri yükseltilir.
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Motor tamirciliği eğitimi almak
B
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
C
Yeni bir iş kurmak
D
Kasko sigortası yaptırmak
Soru 45
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
C
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
D
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
Soru 46
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Hızını artırmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 47
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa dönülmez
B
Sola dönülmez
C
Sola zorunlu yön
D
Sağa zorunlu yön
Soru 48
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
C
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 50
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Oturuş pozisyonu
B
Yüzüstü yatış pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.