8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 8 Şubat 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
C
Trafik görevlisine haber verilmesi
D
Motor çalışır halde farların yakılması
Soru 2
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
soru41 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Fren
B
Motor
C
Rot
D
Direransiyel
Soru 3
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
C
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
D
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
Soru 4
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Soru 5
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
8
B
6
C
9
D
7
Soru 6
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Fren pedalına
B
Kornaya
C
Vites koluna
D
Debriyaj pedalına
Soru 7
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
Soru 8
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri düşürülür.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor devri yükseltilir.
D
Motor rölantide çalıştırılır.
Soru 9
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B
Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 10
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
B
Kaza yapma riskinin azalması
C
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
Sürüş yeteneğinin artması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 12
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
B
Kol bölgesinde olan kanamalarda
C
Karın bölgesinde olan kanamalarda
D
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru 13
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
soru21 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aracının hızını azaltması
B
Geçiş hakkını yayalara vermesi
C
Yolu kontrol etmesi
D
Yayaları ikaz ederek geçmesi
Soru 14
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Saygılı
C
Hırçın
D
Stresli
Soru 15
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
soru43 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Motor sıcaklığını
B
Motor devir sayısını
C
Yakıt miktarını
D
Araç hızını
Soru 16
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
soru32 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı araç
B
1 numaralı araç
C
Hızı az olan araç
D
Hızı fazla olan araç
Soru 17
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Kalbi düzensiz çalışanlara
Soru 18
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
B
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
C
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 20
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Benzin
B
Hava
C
Motorin
D
Karışım
Soru 21
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
soru28 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
B
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
D
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Soru 22
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
soru30 4 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 23
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Oturuş pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Yüzüstü yatış pozisyonu
Soru 24
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Jantın eğilmesi
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 25
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
C
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
D
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
Soru 26
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
soru36 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A
Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
B
Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
C
Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D
Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
Soru 27
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
soru27 1 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
U dönüşü yapmalı
B
Hızını artırmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 28
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru24 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sağa dönülmez
B
Sola dönülmez
C
Sola zorunlu yön
D
Sağa zorunlu yön
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A
Yeni bir iş kurmak
B
Kasko sigortası yaptırmak
C
Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
D
Motor tamirciliği eğitimi almak
Soru 30
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A
Yağdanlık
B
Yağ filtresi
C
Yağ pompası
D
Yağ çubuğu
Soru 31
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B
Yüklerin bağlanması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru 32
I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 33
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
soru19 3 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yavaşla
B
Sağa yanaş
C
Dur
D
Hızlan
Soru 34
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A
Ağız içi
B
Bilinci
C
Solunumu
D
Göğüs hareketi
Soru 35
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
soru22 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 36
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Öndeki aracın yavaşlaması
C
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
D
Öndeki aracın durması
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Yarı oturur duruma getirmek
B
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
D
Batan cisim varsa çıkarmamak
Soru 38
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hastaları tedavi etmek
B
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
C
Trafik kazalarını önlemek
D
Temel yaşam desteği sağlamak
Soru 39
I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve III
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A
Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
B
Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
C
Kişinin aktif ve huzursuz olması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 41
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Açık camlar kapatılır.
Soru 42
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Ayakta olan kanamalar
B
Şok
C
Beyin kanaması
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 43
I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 44
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
soru23 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Girişi olmayan yol
B
Yol ver
C
Taşıt trafiğine kapalı yol
D
İleri mecburi yön
Soru 45
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A
Motorlu araç trafik belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Rölanti ayarının bozuk olması
B
Aşırı hız yapılması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Lastiklerin havasının az olması
Soru 47
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor soğutma suyu
B
Akü elektroliti
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 48
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
soru25 2 8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Taralı alana girilmez.
B
Taralı alan içine park edilebilir.
C
Yaya geçidi
D
Sağa tehlikeli viraj
Soru 49
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Baş-çene pozisyonu verilerek
B
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C
Ayaklarından çekilerek
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 50
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
B
Yaralıları araçtan çıkarmak
C
Kazayı yetkililere haber vermek
D
Yaralıları belirlemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 8 Şubat 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir