9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 2
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Yağ filtresi
B
Direksiyon simidi
C
Dikiz aynaları
D
Radyatör
Soru 3
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 4
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Yaralıların cinsiyetlerine
B
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
C
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
D
Aracın modeline
Soru 5
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
B
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
C
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
D
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
Soru 6
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
soru28 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
A
Motor gücünü
B
Takip mesafesini
C
Asfalt kalitesini
D
Yakıt sarfiyatını
Soru 7
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Dalak
D
Mide
Soru 8
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Sağa veya sola dönerken
B
Kavşaklara yaklaşırken
C
Bir başka araç tarafından geçilirken
D
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru 9
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
B
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
D
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önceden tahmin edilebilmesi
B
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
C
Doğal olarak meydana gelmesi
D
Çevresel etkilere bağlı olması
Soru 11
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motor bloğunun çatlamasına
B
Motor gücünün artmasına
C
Motor sıcaklığının artmasına
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 12
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
soru23 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
C
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Soru 14
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 15
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 16
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru15 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 17
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
B
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
C
Hızlı ve aceleci davranmaya
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 18
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj göstergesi
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Dörtlü flaşör göstergesi
D
Kısa ve uzun far göstergeleri
Soru 19
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 20
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
B
Uykuya eğilim
C
Koma hâli
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 21
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
soru41 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Volan
B
Vites Kutusu
C
Diferansiyel
D
Aks
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Benzin
B
Antifriz
C
Gaz yağı
D
Motorin
Soru 23
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisiklet yolu
B
Yaya geçidi
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Trafiği hızlandırma işareti
Soru 24
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A
Çevre
B
İklim
C
Erozyon
D
Atık
Soru 25
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sağ şeride geçmek
B
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
C
Sığınma cebine girmek
D
Önündeki aracı geçmek
Soru 26
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
B
Bisikletin geçebileceğini
C
Bisikletin giremeyeceğini
D
Yolun bisikletlilere ait olduğunu
Soru 27
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 28
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A
Konuşma
B
Gürültü
C
Sesli İlan
D
Duyuru
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
B
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
C
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
D
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
Soru 30
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Arka lastiklerin birine
B
Çekici lastiklerin ikisine
C
Ön lastiklerin birine
D
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
Soru 31
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
90
D
130
Soru 32
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
soru25 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aynı yönde seyretmesi
B
Sağa dönüş yapması
C
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
D
Sola dönüş yapması
Soru 33
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
17
B
20
C
18
D
22
Soru 34
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Hücre
B
Sistem
C
Gövde
D
Doku
Soru 35
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? soru30 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 3 - 1
B
3 - 1 - 2
C
2 - 1 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 37
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
Soru 38
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerine yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Görülmelerinin engellenmesi
D
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru 39
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Stresli
B
Öfkeli
C
Hoş görülü
D
Asabi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Kansızlık
B
Bilinç kaybı
C
Düzensiz nabız atışı
D
Baş dönmesi
Soru 41
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
cevap20 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Açılan köprü
B
Soldan daralan kaplama
C
Sola tehlikeli viraj
D
Sola tehlikeli devamlı viraj
Soru 42
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlıştır.
B
I. yanlış II. doğrudur.
C
I. doğru II. yanlıştır.
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 43
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 44
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Bulantı ve kusmanın olması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Soru 45
Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
B
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
C
Far lambalarından biri yanmıyordur.
D
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 46
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Yan yatış
D
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru 47
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa üzerinin kapalı olması
B
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
C
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
D
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
Soru 48
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
D
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 49
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 50
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
soru28 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
4 numaralı aracın yavaşlamasını
B
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
C
1 numaralı aracın sağa geçmesini
D
5 numaralı aracın geçmesini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..