9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Düzensiz nabız atışı
B
Baş dönmesi
C
Bilinç kaybı
D
Kansızlık
Soru 2
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
soru28 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
B
1 numaralı aracın sağa geçmesini
C
4 numaralı aracın yavaşlamasını
D
5 numaralı aracın geçmesini
Soru 3
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A
Çevre
B
İklim
C
Erozyon
D
Atık
Soru 4
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
B
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
C
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
D
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Soru 6
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
100
D
130
Soru 7
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır.
B
Her ikisi de yanlıştır.
C
I. yanlış II. doğrudur.
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 8
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Önündeki aracı geçmek
B
Sığınma cebine girmek
C
Sağ şeride geçmek
D
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru 9
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 10
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A
Akciğer
B
Mide
C
Dalak
D
Karaciğer
Soru 11
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
soru41 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Volan
B
Vites Kutusu
C
Diferansiyel
D
Aks
Soru 12
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
B
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
D
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Antifriz
B
Gaz yağı
C
Benzin
D
Motorin
Soru 14
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
soru28 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
A
Asfalt kalitesini
B
Takip mesafesini
C
Yakıt sarfiyatını
D
Motor gücünü
Soru 15
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
cevap20 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Açılan köprü
B
Soldan daralan kaplama
C
Sola tehlikeli devamlı viraj
D
Sola tehlikeli viraj
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
B
Bisikletin giremeyeceğini
C
Bisikletin geçebileceğini
D
Yolun bisikletlilere ait olduğunu
Soru 17
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Yavaş ve dikkatli geçmeli
D
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
Soru 18
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
C
Sağa veya sola dönerken
D
Bir başka araç tarafından geçilirken
Soru 19
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
B
Yan yatış
C
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
D
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru 20
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
soru23 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 21
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
soru25 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sola dönüş yapması
B
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
C
Aynı yönde seyretmesi
D
Sağa dönüş yapması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 23
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
B
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
C
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
Soru 25
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motor gücünün artmasına
B
Motor sıcaklığının artmasına
C
Fren hidroliğinin azalmasına
D
Motor bloğunun çatlamasına
Soru 26
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Hoş görülü
B
Stresli
C
Öfkeli
D
Asabi
Soru 27
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
B
Koma hâli
C
Uykuya eğilim
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 28
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Dikiz aynaları
B
Direksiyon simidi
C
Radyatör
D
Yağ filtresi
Soru 29
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Sistem
B
Hücre
C
Gövde
D
Doku
Soru 30
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 31
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa üzerinin kapalı olması
B
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
C
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
Soru 32
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A
Gürültü
B
Duyuru
C
Sesli İlan
D
Konuşma
Soru 33
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru15 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 34
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
C
Hızlı ve aceleci davranmaya
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 35
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 36
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
B
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
C
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
D
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Soru 37
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisiklet yolu
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Yaya geçidi
Soru 38
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 39
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
B
Motorlu araçlar için zorunludur.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
Soru 40
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Yerlerinin değiştirilmesi
B
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
C
Üzerlerine yazı yazılması
D
Görülmelerinin engellenmesi
Soru 41
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 42
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
18
B
17
C
20
D
22
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önceden tahmin edilebilmesi
B
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
C
Doğal olarak meydana gelmesi
D
Çevresel etkilere bağlı olması
Soru 44
Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
B
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
C
Far lambalarından biri yanmıyordur.
D
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 45
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
D
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
Soru 46
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın modeline
B
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
C
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
D
Yaralıların cinsiyetlerine
Soru 47
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? soru30 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 3 - 1
B
2 - 1 - 3
C
3 - 2 - 1
D
3 - 1 - 2
Soru 48
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
B
Arka lastiklerin birine
C
Ön lastiklerin birine
D
Çekici lastiklerin ikisine
Soru 49
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
B
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
C
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
D
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
Soru 50
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kısa ve uzun far göstergeleri
B
Dörtlü flaşör göstergesi
C
Cam rezistansı göstergesi
D
Şarj göstergesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..