9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
B
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Motorlu araçlar için zorunludur.
Soru 2
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
D
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
Soru 3
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
cevap20 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Soldan daralan kaplama
B
Sola tehlikeli devamlı viraj
C
Sola tehlikeli viraj
D
Açılan köprü
Soru 4
Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far lambalarından biri yanmıyordur.
B
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
C
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
D
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 5
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A
Gürültü
B
Sesli İlan
C
Konuşma
D
Duyuru
Soru 6
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A
Karaciğer
B
Dalak
C
Mide
D
Akciğer
Soru 7
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 8
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yaya geçidi
B
Bisiklet yolu
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Trafiği hızlandırma işareti
Soru 9
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A
Atık
B
Çevre
C
İklim
D
Erozyon
Soru 10
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Önündeki aracı geçmek
B
Sığınma cebine girmek
C
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
D
Sağ şeride geçmek
Soru 11
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
22
B
17
C
18
D
20
Soru 12
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
Soru 13
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
soru25 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
B
Sağa dönüş yapması
C
Aynı yönde seyretmesi
D
Sola dönüş yapması
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
B
Bisikletin geçebileceğini
C
Bisikletin giremeyeceğini
D
Yolun bisikletlilere ait olduğunu
Soru 15
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 16
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
C
Sağa veya sola dönerken
D
Bir başka araç tarafından geçilirken
Soru 17
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? soru30 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
2 - 1 - 3
B
3 - 1 - 2
C
2 - 3 - 1
D
3 - 2 - 1
Soru 18
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B
Kasa üzerinin kapalı olması
C
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
D
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Baş dönmesi
B
Düzensiz nabız atışı
C
Kansızlık
D
Bilinç kaybı
Soru 20
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Yavaş ve dikkatli geçmeli
C
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
D
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Benzin
B
Gaz yağı
C
Antifriz
D
Motorin
Soru 22
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
soru23 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 23
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
soru28 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
A
Yakıt sarfiyatını
B
Asfalt kalitesini
C
Motor gücünü
D
Takip mesafesini
Soru 24
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
soru28 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın sağa geçmesini
B
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
C
4 numaralı aracın yavaşlamasını
D
5 numaralı aracın geçmesini
Soru 25
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Uykuya eğilim
B
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
C
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D
Koma hâli
Soru 26
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Yan yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
D
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru 27
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dörtlü flaşör göstergesi
B
Cam rezistansı göstergesi
C
Şarj göstergesi
D
Kısa ve uzun far göstergeleri
Soru 28
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 29
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Hızlı ve aceleci davranmaya
B
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
C
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
D
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
Soru 30
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Hücre
B
Gövde
C
Doku
D
Sistem
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Doğal olarak meydana gelmesi
B
Çevresel etkilere bağlı olması
C
Önceden tahmin edilebilmesi
D
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
Soru 32
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
130
D
90
Soru 33
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 34
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
C
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
D
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
Soru 36
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motor gücünün artmasına
B
Motor bloğunun çatlamasına
C
Motor sıcaklığının artmasına
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Soru 38
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Yaralıların cinsiyetlerine
B
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
C
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
D
Aracın modeline
Soru 39
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 40
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır.
B
I. yanlış II. doğrudur.
C
Her ikisi de doğrudur.
D
Her ikisi de yanlıştır.
Soru 41
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Yağ filtresi
B
Dikiz aynaları
C
Direksiyon simidi
D
Radyatör
Soru 42
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
C
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Soru 43
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
C
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
D
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
Soru 44
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
soru41 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Volan
B
Aks
C
Diferansiyel
D
Vites Kutusu
Soru 45
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 46
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Arka lastiklerin birine
B
Ön lastiklerin birine
C
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
D
Çekici lastiklerin ikisine
Soru 47
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Hoş görülü
C
Öfkeli
D
Stresli
Soru 48
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru15 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Soru 50
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerine yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Görülmelerinin engellenmesi
D
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir