9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
cevap20 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Sola tehlikeli devamlı viraj
B
Sola tehlikeli viraj
C
Açılan köprü
D
Soldan daralan kaplama
Soru 2
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
B
Yaralıların cinsiyetlerine
C
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
D
Aracın modeline
Soru 3
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A
Dalak
B
Akciğer
C
Mide
D
Karaciğer
Soru 4
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
C
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Soru 6
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A
Gürültü
B
Konuşma
C
Sesli İlan
D
Duyuru
Soru 7
Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far lambalarından biri yanmıyordur.
B
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
C
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
D
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 8
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dörtlü flaşör göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Cam rezistansı göstergesi
D
Kısa ve uzun far göstergeleri
Soru 9
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Fren hidroliğinin azalmasına
B
Motor gücünün artmasına
C
Motor sıcaklığının artmasına
D
Motor bloğunun çatlamasına
Soru 10
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
soru28 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın sağa geçmesini
B
5 numaralı aracın geçmesini
C
4 numaralı aracın yavaşlamasını
D
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
Soru 11
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 12
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Koma hâli
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Uykuya eğilim
Soru 13
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru15 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 14
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Yaya geçidi
B
Trafiği hızlandırma işareti
C
Bisiklet yolu
D
Bölünmüş yol başlangıcı
Soru 15
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? soru30 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 - 1 - 2
B
2 - 1 - 3
C
3 - 2 - 1
D
2 - 3 - 1
Soru 16
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Bir başka araç tarafından geçilirken
B
Sağa veya sola dönerken
C
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
D
Kavşaklara yaklaşırken
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Soru 18
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerine yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Görülmelerinin engellenmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
B
Doğal olarak meydana gelmesi
C
Çevresel etkilere bağlı olması
D
Önceden tahmin edilebilmesi
Soru 20
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
B
Kasa üzerinin kapalı olması
C
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
Soru 21
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
soru41 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aks
B
Volan
C
Diferansiyel
D
Vites Kutusu
Soru 22
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
B
Ön lastiklerin birine
C
Çekici lastiklerin ikisine
D
Arka lastiklerin birine
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Antifriz
D
Gaz yağı
Soru 24
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Hızlı ve aceleci davranmaya
B
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
C
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 25
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 26
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Doku
B
Sistem
C
Hücre
D
Gövde
Soru 27
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
B
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
D
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Baş dönmesi
B
Kansızlık
C
Bilinç kaybı
D
Düzensiz nabız atışı
Soru 29
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücut sıcaklığının artması
B
Bulantı ve kusmanın olması
C
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Soru 30
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
soru28 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
A
Asfalt kalitesini
B
Motor gücünü
C
Yakıt sarfiyatını
D
Takip mesafesini
Soru 31
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Yan yatış
B
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
C
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
D
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
Soru 32
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
B
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
D
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru 33
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
soru23 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 34
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur.
B
Her ikisi de doğrudur.
C
I. doğru II. yanlıştır.
D
Her ikisi de yanlıştır.
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisikletin giremeyeceğini
B
Yolun bisikletlilere ait olduğunu
C
Bisikletin geçebileceğini
D
Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
Soru 36
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Stresli
C
Hoş görülü
D
Öfkeli
Soru 37
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
soru25 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
B
Aynı yönde seyretmesi
C
Sola dönüş yapması
D
Sağa dönüş yapması
Soru 38
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
130
C
90
D
110
Soru 39
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D
Yavaş ve dikkatli geçmeli
Soru 40
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 41
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A
Atık
B
İklim
C
Çevre
D
Erozyon
Soru 42
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 43
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sığınma cebine girmek
B
Sağ şeride geçmek
C
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
D
Önündeki aracı geçmek
Soru 44
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
B
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Motorlu araçlar için zorunludur.
Soru 45
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
B
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
C
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Soru 46
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 47
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
20
B
17
C
18
D
22
Soru 48
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
C
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
D
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
Soru 49
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Dikiz aynaları
B
Radyatör
C
Yağ filtresi
D
Direksiyon simidi
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir