9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınavına girecek olan adaylar genellikle geçmiş yıllarda çıkmış olan sınav sorularını çözerek sınava hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda çıkan sınav soruları ile 2020 yılında hazırlanan sınav sorularının içeriği hemen hemen aynıdır. Adaylar genellikle 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav sorularına daha çok çalışmaktadırlar. 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları adaylara pratiklik kazanmak konusunda yardımcı olmaktadır. Bu soruları çözerek konular hakkında genel olarak bilgi kazanabilirsiniz. Ayrıca sınav sorularını çözerken süre tutarak da süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz. Adaylar en çok sınav süresi konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu geçmiş yıllardaki soruları çözerek rahatlıkla sınav süresi konusunda hızlanabilirsiniz.

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Tebrikler - 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları sınavını başarıyla tamamladınız.
Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Sayınız: %%SCORE%%
Yanlış Sayınız: %%WRONG_ANSWERS%% 
Doğru Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%
Hakkınızdaki Düşüncemiz: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış II. doğrudur.
B
Her ikisi de doğrudur.
C
I. doğru II. yanlıştır.
D
Her ikisi de yanlıştır.
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 3
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerine yazı yazılması
B
Görülmelerinin engellenmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 4
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Uykuya eğilim
B
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Koma hâli
Soru 5
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 6
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
A
Dalak
B
Mide
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 7
I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 8
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
130
B
100
C
90
D
110
Soru 9
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
soru23 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 10
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Ön lastiklerin birine
B
Arka lastiklerin birine
C
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
D
Çekici lastiklerin ikisine
Soru 11
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dörtlü flaşör göstergesi
B
Şarj göstergesi
C
Kısa ve uzun far göstergeleri
D
Cam rezistansı göstergesi
Soru 12
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B
Hızlı ve aceleci davranmaya
C
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 13
Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far lambalarından biri yanmıyordur.
B
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
C
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
D
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 14
Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sağ şeride geçmek
B
Sığınma cebine girmek
C
Önündeki aracı geçmek
D
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Gaz yağı
B
Benzin
C
Motorin
D
Antifriz
Soru 16
Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Yan yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
D
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 18
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A
Gürültü
B
Duyuru
C
Konuşma
D
Sesli İlan
Soru 19
I- Aracın farları
II- Motor yağ seviyesi
III- Cam silecek lastikleri
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 20
Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Yağ filtresi
B
Radyatör
C
Direksiyon simidi
D
Dikiz aynaları
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
B
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
C
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
Soru 23
Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
Sağa veya sola dönerken
C
Bir başka araç tarafından geçilirken
D
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru 24
Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
D
Motorlu araçlar için zorunludur.
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru21 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
B
Bisikletin giremeyeceğini
C
Yolun bisikletlilere ait olduğunu
D
Bisikletin geçebileceğini
Soru 26
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
soru24 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Yaya geçidi
C
Bisiklet yolu
D
Bölünmüş yol başlangıcı
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
soru22 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
B
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
C
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
D
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru 28
Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
B
Kasa üzerinin kapalı olması
C
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
D
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
Soru 29
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 30
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
soru28 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
1 numaralı aracın sağa geçmesini
B
5 numaralı aracın geçmesini
C
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
D
4 numaralı aracın yavaşlamasını
Soru 31
• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
A
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
C
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
D
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
A
Önceden tahmin edilebilmesi
B
Çevresel etkilere bağlı olması
C
Doğal olarak meydana gelmesi
D
Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
Soru 33
Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
A
ss495
B
ss495
C
ss495
D
ss495
Soru 34
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
soru15 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Hücre
B
Doku
C
Gövde
D
Sistem
Soru 36
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Öfkeli
C
Hoş görülü
D
Stresli
Soru 37
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
soru41 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Vites Kutusu
B
Volan
C
Diferansiyel
D
Aks
Soru 38
Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motor sıcaklığının artmasına
B
Fren hidroliğinin azalmasına
C
Motor gücünün artmasına
D
Motor bloğunun çatlamasına
Soru 39
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
soru25 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Aynı yönde seyretmesi
B
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
C
Sağa dönüş yapması
D
Sola dönüş yapması
Soru 40
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Bulantı ve kusmanın olması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
D
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Soru 41
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A
İklim
B
Çevre
C
Atık
D
Erozyon
Soru 42
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
B
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
C
Yavaş ve dikkatli geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 43
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
B
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
C
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
D
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 44
C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
17
B
20
C
22
D
18
Soru 45
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? soru30 2 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
3 - 2 - 1
B
2 - 3 - 1
C
2 - 1 - 3
D
3 - 1 - 2
Soru 46
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
soru28 1 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
A
Motor gücünü
B
Takip mesafesini
C
Asfalt kalitesini
D
Yakıt sarfiyatını
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Düzensiz nabız atışı
B
Bilinç kaybı
C
Baş dönmesi
D
Kansızlık
Soru 48
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
cevap20 9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları
A
Soldan daralan kaplama
B
Açılan köprü
C
Sola tehlikeli devamlı viraj
D
Sola tehlikeli viraj
Soru 49
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
B
Aracın modeline
C
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
D
Yaralıların cinsiyetlerine
Soru 50
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
B
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
C
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

2021 Ehliyet Sınav Soruları

Sınav test olacağı için adayların en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Her sorunun puanı 2 puandır. Adaylar 35 soruya doğru cevap verdiklerinde sınav geçme puanı olan 70 puanı almış olacaklardır. 2019 yılında da sınav içeriği bu şekildedir. Adaylar 70 puanı aldıklarında sınavı geçmiş olacaklardır. Bu sınavdan sonra adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Bunun için 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek pratiklik kazanabilirsiniz. Bu şekilde sorulara göz aşinalığınız olacak ve pratiklik kazanacaksınızdır. Ayrıca sınav süresi yetmediği için pek çok aday bu sınav da başarısız olabilmektedir. 50 soruya 45 dakikalık bir süre verilmektedir. Bu süreyi yetirebilmek için de sık sık geçmiş yıllardaki soruları gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak çözdüğünüzde zaman konusunda da pratiklik kazanmış olacaksınız.

Sınav İçin Gerekli Belgeler

Adaylar sınava girmeden önce mutlaka gerekli olan tüm belgeleri tamamlamalıdırlar. Belge eksikliği durumunda adayların sınavları otomatik olarak geçersiz sayılacaktır. Gerekli belgeler dışında adayların fotoğraflarının da mutlaka güncel olması zorunludur. Güncel olmayan fotoğraflarla giriş belgesi getiren adayların sınavı da geçersiz olacaktır. Geçmiş yıllara göre artık adaylara internet üzerinden de sınava giriş yapabilmektedirler. Bu şekilde adaylara kolaylık sağlanmaktadır. Bu elektronik sınavda süre 45 dakikaya düşürülmüştür. 50 soruya 45 dakika verildiği için adaylar süre konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sınav sonucunu Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden öğrenebilmektesiniz. Bu yüzden 9 Ağustos 2014 ehliyet sınav soruları çözerek süre konusunda pratiklik kazanabilirsiniz.

Sınav konusunda bir diğer değişiklikte sınavda çıkacak olan konulardandır. Ekstra olarak adaylar trafik adabı dersinden de sınavda sorumludurlar. İlk yardım, trafik ve çevre, trafik adabı gibi sınav içerikleri toplam soru sayısı değişmemiş olup gene 50 sorudan adaylar sorumludur. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakarak kolaylıkla bu konularda başarı elde edebilirsiniz. Trafik adabı konusunda da internetten bilgi bulabilir ve çıkabilecek olan sorular hakkında aşinalık kazanarak sınavda başarı elde edebilirsiniz. Bu şekilde hem sınav soruları konusunda hem de süre konusunda pratiklik kazanmış olacaksınızdır ve sınavınız daha rahat geçecektir.

Beğenebileceğiniz diğer paylaşımlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.